Allianz
24 hours helpline: 241 170 000

Životní pojištění Allianz F1 a Allianz F1 safety

Životní pojištění, které si nastavíte podle svých potřeb

Proč potřebuji životní pojištění?

V případě úmrtí pojištění finančně zabezpečí Vaše nejbližší (děti, manžel, partner, …), splatí za Vás hypotéku a další půjčky a závazky.

Při úrazu nebo závažné nemoci Vám peníze z pojištění pomohou uhradit kvalitnější léčení a další náklady. V případě pracovní neschopnosti čí invalidity pojištění Allianz F1 dorovná výpadek příjmů.

Je na Vás, zda si vyberete pojištění s investiční složkou a budete moci získat větší finanční nezávislost (Allianz F1). Nebo pokud sháníte pojištění speciálně kvůli obavě z úrazu nebo nemoci a investiční část pojištění je pro Vás zbytečná, můžete si zvolit pojištění bez povinné investiční složky (Allianz F1 safety).

Sjednáním životního pojištění u největší světové pojišťovny získáte navíc záruku, že Vaše prostředky budou dobře investovány.

Allianz F1 odměňuje Vaši věrnost. 

 • Měsíční bonus - až 60 Kč měsíčně Vám věnujeme do Vaší investiční části za každý měsíc trvání hlavního pojištění.
 • Věrnostní bonus - snížíme Vám rizikové pojistné strhávané z investiční části Vašeho pojištění. V investici Vám tak zůstane až o 30 % více prostředků.
 • Koncový bonus - při dožití se konce hlavního pojištění Vám vzniká nárok na koncový bonus.

Allianz F1 safety odměňuje klienty, kteří se chtějí dobře pojistit.  

 • Milionová ochrana - při sjednání vybraných připojištění s pojistnými částkami v součtu přesahující 1 milion Kč poskytujeme slevu z ceny pojištění ve výši 15 %

Odměňujeme Váš zdravý životní styl

ŽIJTE ZDRAVĚ

Získejte výhodnější cenu pojištění díky Vašemu zdravému životnímu stylu.

POJIŠTĚNÍ PRO ŽENY

Součástí Rytmu je připojištění PRO ženy, které pomáhá ženám ve specifických situacích.

GARANCE NEJVYŠŠÍHO PLNĚNÍ

Nemusíte srovnávat, kdo Vám vyplatí více v případě vážného úrazu, vše hlídáme za Vás.

Vyberte si ochranu, která odpovídá Vašim potřebám

Pojistěte se na ta rizika, kterých se nejvíce obáváte a přizpůsobte si dobu pojištění i pojistné částky. Některá pojištění lze sjednat bez zkoumání zdravotního stavu a vyplňování zdravotního dotazníku.

 

Co můžete mít pojištěno
Úraz
 • Pojistíme méně závažné úrazy i vážné trvalé následky
 • V případě závažného úrazu získáte až 5-8x vyšší plnění
 • U denního odškodného Vám peníze vyplatíme již po určení a ověření diagnózy, ne až na konci léčení
 • Na výběr máte ze tří variant denního odškodného
Závažná nemoc
 • Plnění v případě rakoviny, infarktu, mrtvice a dalších 33 onemocnění
 • Připojištění PRO ženy (i pro právě narozené dítě)
 • Jedinečné připojištění PRO boj s rakovinou
Hospitalizace
 • Dvojnásobné plnění v případě hospitalizace na specializovaném lůžku ARO/JIP
 • Vyberte si jednu ze tří variant
 • Plnění i v případě doprovodu dítěte v nemocnici
 • V případě dlouhodobé hospitalizace až 5x vyšší plnění
Pracovní neschopnost
 • Můžete si vybrat jednu ze tří variant
 • Zpětné plnění od 1. dne v případě závažné nemoci nebo úrazu
Invalidita
 • Plníme již od I. stupně závažnosti invalidity
 • Dvojnásobné plnění v případě invalidity IV. stupně   
 • Možnost kombinace výplaty peněz jednorázově a důchodem
 • Lze sjednat pojištění jen pro případ úrazové invalidity
Úmrtí
 • Volba varianty plnění  
 • Doporučujeme sjednat speciální řešení PRO úvěr, pokud splácíte úvěr či hypotéku
Pojištění dítěte
 • Dětské sazby platí až do 25 let (i když začne pracovat)
 • Možnost dosjednání „dospěláckých“ rizik v průběhu pojištění (pracovní neschopnost, invalidita)

Kontakt pro poradce

Jakub Lukeš

Jakub Lukeš

jakub.lukes@allianz.cz

+420 605 203 178

 

Gregr

Tomáš Grégr

tomas.gregr@allianz.cz

+420 605 203 239

 

nahoru