Allianz
24 hours helpline: 241 170 000

Jak pojistit auto?

Jak pojistit auto

Autopojištění – odpovědi na nejčastější otázky

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tedy povinné ručení

 • Proč se pojistit?

  Jedná se o zákonnou povinnost majitele vozidla. Hlavním důvodem však je odpovědnost provozovatele a řidiče vozidla za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené jeho provozem.

 • Pro koho je pojištění určeno?

  Povinné ručení musí být sjednáno ke každému vozidlu, určenému k provozu na pozemních komunikacích. Uzavřít povinné ručení je povinen vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla. Právo uzavřít povinné ručení má ale i jakákoli další osoba. Například otec může uzavřít povinné ručení na synovo auto.

 • Jaká je územní platnost povinného ručení?

  Povinné ručení od Allianz platí nejen v České republice, ale i v celé Evropě včetně asijské části Ruska a Turecka a dalších států Asie a Afriky  vyznačených na zelené kartě.

 • Jaké jsou limity pojistného plnění?

  Minimální výše je stanovena ze zákona na 35 mil. Kč pro újmu na zdraví nebo usmrcením na každého zraněného či usmrceného a 35 mil. Kč pro škodu na majetku bez ohledu na počet poškozených.

  Allianz pojišťovna nabízí povinné ručení s limity až do 200 mil. Kč.

 • Jaké jsou hlavní výhody?
  • asistenční služby platné i pro případ poruchy nebo nehody
  • slevy pro řidiče, kteří jezdí bezpečně
  • právní poradenství je automaticky bezplatnou součástí
 • Jak mohu získat slevu?

  Jezděte bez nehod. Můžete tak získat slevu až 50 % na pojištění.

  Můžete také využít akčních nabídek u našich poradců, partnerů, nebo při koupi pojištění on-line. Zároveň můžete vyhrát slevu v našich on-line a mobilních hrách.

 • Co vše se z povinného ručení poškozenému hradí?
  • újma na zdraví (včetně úmrtí)
  • škoda na majetku (nejen na automobilu)
  • další újmy vyjmenované v zákoně (například zisk, o který poškozený kvůli nehodě přišel)

  Povinné ručení však např. neuhradí škodu na Vašem vozidle a újmu řidiči, který nehodu způsobil.

 • Jakým dokladem prokazuji platné povinné ručení při kontrole v ČR i v zahraničí?

  Nejdůležitějším dokladem je zelená karta. V některých zemích je povinným dokladem, bez něhož Vaše vozidlo nepustí přes hranice.

Havarijní pojištění ALLRISK

 • Proč se pojistit?

  Havarijní pojištění začíná tam, kde končí povinné ručení. Neohlídá ho sice před případnými zloději ani nezabrání havárii, ale zamezí finančním ztrátám při nešťastných situacích, které Vás mohou kdykoliv potkat.

 • Na jaká pojistná rizika se vztahuje havarijní pojištění ALLRISK?

  Havarijní pojištění kryje škody, které vzniknou vlivem:

  • havárie
  • odcizení celého vozidla nebo jeho části
  • vandalismu
  • živelné události (požár, krupobití, úder blesku, sesuv půdy, zřícení skal, pád sněhu, povodně, záplavy, vichřice apod.)
  • poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
 • Podle čeho se stanovuje výše pojistného?

  Při stanovení výše pojistného se vychází z předpokládané ceny pojišťovaného vozidla. Výši pojistného také ovlivňuje např. druh vozidla, jeho stáří, osoba pojistníka, jeho věk, bydliště nebo sídlo, jeho dosažený bezeškodný průběh zjištěný od České kanceláře pojistitelů apod.

 • Pro koho se vyplatí?

  Pro nová vozidla je vhodné pojištění s komplexním krytím škod (od havárie či živelní události přes vandalismus až po odcizení).

  Pro starší vozidla je nejvhodnější pojistit si jen takovou kombinaci rizik, kterou vnímáte jako nejpravděpodobnější. Pokud například parkujete své vozidlo v garáži na vlastním pozemku, s velkou pravděpodobností nebudete potřebovat mít kryté riziko odcizení, lze zvolit například jen kombinaci živelního pojištění s pojištěním pro případ havárie.

 • Jaké jsou hlavní výhody havarijního pojištění ALLRISK u Allianz?
  • pojistná ochrana pro Vaše vozidlo v případě škody
  • asistenční služby platné i pro případ poruchy
  • slevy pro řidiče jezdící bez nehod
  • platnost pojištění na území Evropy včetně Turecka pouze s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny
 • Jak mohu získat slevu?

  Při sjednání havarijního pojištění spolu s povinným ručením.

  Jezděte bez nehod. Můžete tak získat slevu na pojištění až do výše 50 % na pojištění. Dosažený bonus v povinném ručení můžete uplatnit i při sjednání havarijního pojištění.

  Můžete také využít akčních nabídek u našich poradců, partnerů, nebo při koupi pojištění on-line.

 • Připojištění – GAP

  V případě totální škody nebo odcizení vozidla získáte pojistné plnění ve výši pořizovací ceny nového vozidla a nemusíte tak řešit případné finanční ztráty.

 • Připojištění - pojištění skel vozidla (bezlimitní)

  Jaké má pojištění skel vozidla v rámci havarijního pojištění ALLRISK výhody?
  Pojištění má neomezený limit a plnění je bez spoluúčasti. Navíc případná škoda neovlivňuje dosaženou slevu za bezeškodní průběh.

Havarijní pojištění MINIRISK

 • Proč se pojistit?

  Havarijní pojištění začíná tam, kde končí povinné ručení. Neohlídá ho sice před případnými zloději ani nezabrání živelní události, ale zamezí finančním ztrátám při nešťastných situacích, které Vás mohou kdykoliv potkat.

 • Jaká pojistná rizika zahrnuje havarijní pojištění MINIRISK?
  • Pojištění pro případ odcizení celého vozidla
  • Pojištění pro případ živelní události
  • Pojištění pro případ poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
  • Pojištění pro případ srážky jedoucího vozidla se zvířetem
 • Má havarijní pojištění MINIRISK nějaký limit plnění?

  Limit plnění je volitelný – 50 tisíc Kč nebo 100 tisíc Kč a vztahuje se vždy na jednu pojistnou událost.

  Pojistné plnění je navíc zcela bez spoluúčasti.

Doplňkové pojištění

 • K čemu mi doplňková pojištění pomohou?

  I sebemenší škoda může způsobit celou řadu nepříjemností. Ať už jde o rozbité sklo nebo vykradený kufr.

 • Pojištění asistence Šestý smysl

  Inteligentní systém, který např. dokáže v případě nehody lokalizovat polohu Vašeho vozidla a zajistit tak rychlou pomoc.

  Šestý smysl ochrání Vás, Vaše blízké i Vaše auto.

 • Pojištění skel vozidla

  U Allianz si můžete připojistit všechna skla na svém vozidle. Předejdete tak neočekávaným výdajům spojeným s výměnou skla.

 • Pojištění zavazadel ve vozidle

  Allianz nabízí pojištění dopravovaných zavazadel v autě, a to ve dne i v noci. Navíc hradíme i škody na střešním boxu a zavazadlech v něm a to až do limitu 100 tisíc Kč.

 • Úrazové pojištění

  Úrazové pojištění ochrání Vás a Vaše blízké. Zahrnuje plnění při trvalých následcích nebo smrti, denní odškodné při pobytu v nemocnici a denní odškodné po dobu nezbytného léčení.

 • Asistence PLUS

  Sjednáním pojištění asistence PLUS získáte především nárok na vyšší limity a širší rozsah asistenčních služeb a možnost sjednání nároku na náhradní vozidlo na dalších 10 nebo 20 dní s denním limitem až 3.000 Kč.

Kam dál?

nahoru