Allianz
24 hours helpline: 241 170 000

Důchodové spoření (2. pilíř)

Penze

Ukončení důchodového spoření

K 1. 1. 2016 došlo ke zrušení zákona o důchodovém spoření (tzv. 2. pilíř) a my bohužel máme povinnost tento typ spoření ukončit.


Postup při rušení důchodového spoření

1. 1. 2016
Vstoupil v platnost zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření.
1. 7. 2016
Důchodové fondy vstoupily do likvidace. Vaše prostředky jsme převedli do vkladů u regulovaných bank.
Do 30. 9. 2016

Nejpozději do tohoto data se musíte rozhodnout, jak naložit s naspořenými prostředky. Do konce roku 2016 dojde ke zrušení všech důchodových fondů (2. pilíř). To znamená, že všechny naspořené prostředky Vám budou vyplaceny.

  • Způsob výplaty si můžete zvolit. Prostředky lze převést do smlouvy o doplňkovém penzijním spoření či penzijním připojištění (3. pilíř) nebo na běžný účet, případně vyplatit prostřednictvím poštovní poukázky.
  • V případě, že budete chtít prostředky převést na účet v zahraničí či vyplatit prostřednictvím poštovní poukázky, budeme požadovat úhradu nákladů s tím spojených.
15. 10. 2016 - 31. 12. 2016
V tomto období bude probíhat výplata prostředků z důchodového spoření. Pokud nám nesdělíte zvolený způsob výplaty, prostředky budou převedeny na účet místně příslušného finančního úřadu (správce pojistného). Tím Vám zaniká nárok na vyplacení prostředků vůči penzijní společnosti, můžete však o ně požádat příslušný finanční úřad.
31. 12. 2016
Dojde ke zrušení všech důchodových fondů.
Důchodové pojištění
Za dobu účasti na důchodovém spoření lze doplatit pojistné na důchodové pojištění. Na důchodové pojištění Vám v tomto období odcházelo snížené pojistné, tedy i Váš budoucí důchod čerpaný od státu bude nižší v případě, že se rozhodnete pojistné nedoplatit. Pokud se pro doplacení pojistného rozhodnete, musíte do 30. 6. 2017 požádat okresní správu sociálního zabezpečení o sdělení výše tohoto doplatku. Doplatek je pak potřeba uhradit nejpozději do 29. 12. 2017.


Spoření pro děti

Víte, že nově můžete sjednat doplňkové penzijní spoření také dětem? Naspořené peníze z Vašeho důchodového spoření můžete vložit třeba právě na jejich nově založenou smlouvu.

  • přispívat může kdokoliv (rodič, babička, pěstoun,...)
  • stejný nárok na státní příspěvek jako u dospělých
  • možnost přerušení placení příspěvků nebo jen jejich příležitostné placení (narozeniny, svátky, Vánoce a jiné významné události) - doba přerušení nebo doba, na kterou nebyly příspěvky zaplaceny, se však nezapočítává do spořicí doby
  • možnost výběru 1/3 naspořených prostředků v 18 letech za splnění podmínky minimální spořicí doby 10 let (tedy při vstupu do doplňkového penzijního spoření nejpozději v 8 letech).


Kam dál?

nahoru