Allianz pojišťovna
24 hours helpline: 241 170 000

O nás

Nadační fond
logo Allianz nadační fond

Posláním Allianz nadačního fondu je hlavně bezpečnost na silnicích. Snažíme se chránit zdraví všech lidí, kteří jezdí po silnicích a spolupracujeme na dopravně-bezpečnostních projektech.

Nadační fond podporuje během celého roku projekty neziskových organizací i jednotlivců, kteří požádali o pomoc s projektem v oblasti dopravní bezpečnosti.

Allianz nadační fond byl založen 28. února 2012 zápisem do nadačního rejstříku u Městského soudu v Praze.

Organizační struktura

Projektový koordinátor
 Radana Pochop Rusevova
Radana Pochop Rusevová
Projektový koordinátor


Správní rada
 Jechort  Talaskova
Václav Bálek
Předseda správní rady
Nelly Talášková
Místopředsedkyně správní rady


Dozorčí rada
 Strnad  Slavtcheva  Lukasek
Jakub Strnad
Předseda dozorčí rady
Sonia Slavtcheva
Místopředsedkyně dozorčí rady
Josef Lukášek
Člen dozorčí rady

Zaměření a cíle

Při práci v Allianz nadačním fondu zvyšujeme bezpečnost na silnicích. Chráníme tak nejen své zdraví, ale zdraví všech, kteří se na silnicích pohybují.

Chceme, aby cesty, silnice a dálnice byly bezpečné. Chceme zvyšovat povědomí o tom, že opatrnost na silnicích je dnes kvůli častým nehodám nutná.

Přispíváme na dopravně-bezpečnostní projekty, a také na vzdělávací programy silničního provozu pro všechny věkové kategorie lidí, organizace a instituce.


Jaké jsou naše cíle?

  • podporovat bezpečnost silničního provozu
  • snižovat množství nehod a vzniku škod na zdraví
  • investovat do výzkumu v oblasti dopravních nehod
  • podporovat vzdělávání v oblasti silničního provozu
  • začínat a podporovat informační kampaně ke zlepšování chování řidičů, chodců i cyklistů na silnicích
  • spolupracovat s ostatními organizacemi a sdruženími, které se starají o bezpečí na našich silnicích

Logo projektu bezpečně na cestách

Jak tyto cíle naplňujeme?

Během roku poskytujeme peněžní i nepeněžní prostředky jednotlivcům, neziskovým institucím, nevládním organizacím, vzdělávacím institucím, samosprávám a jiným sdružením, které jsou pověřené službou veřejnosti.

Naše správní rada pravidelně schvaluje přidělování prostředků na podporu vzdělávání, poradenské, informační a publikační činnosti v oblasti bezpečné dopravy.

video

Napište nám

Formulář na zasílání projektů či žádostí o dar zasílejte na adresu: nadacnifond@allianz.cz.

Kam dál?

nahoru