Shape Created with Sketch. 241 170 000

Registrace na zkoušku

Závazná přihláška na Zkoušku dosažení odborné způsobilosti pro distribuci doplňkového penzijního spoření dle § 87 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

! Vámi zadané údaje budou použité na Osvědčení o vykonání zkoušky, které obdržíte po jejím úspěšném absolvování.
Vyplňujte proto následující údaje přesně a správně.

Podmínkou účasti na Zkoušce je zaplacení poplatku za Zkoušku  podle Zkušebního řádu ve výši 1.000 Kč (včetně DPH), který je splatný nejpozději 10 pracovních dní před konáním zkoušky. Nezapomeňte si prosím své osobní doklady.

Poplatek uhraďte bezhotovostně na účet Allianz kontakt, s.r.o.
Číslo účtu: 35-5840660207/0100
Variabilní symbol: Vaše rodné číslo.

nahoru