Pojištění MojeInvestice Trend je sjednáno jako životní pojištění pro případ smrti, smrti úrazem nebo dožití, které obsahuje investiční složku.

Jednorázové investiční životní pojištění

  • Jednorázové investiční životní pojištěníživotní pojištění pro případ smrti, smrti úrazem nebo dožití, které obsahuje investiční složku
  • díky 100% kapitálové ochraně* při smrti nebo dožití se konce pojištění vyplatíme pojistné plnění, které bude odpovídat minimálně zaplacenému pojistnému
  • střednědobý horizont investice 6 let

ESG Goods for Life investiční strategie

  • nabízí participaci na zhodnocení indexu UC ESG Goods for Life Strategy Index
  • výkonnost indexu závisí na vývoji cen akcií evropských společností podnikajících v potravinářství, zdravotnictví, farmacii a spotřebním zbožím pro domácnosti
  • index obsahuje akcie společností s nejlépe hodnoceným ESG ratingem, který posuzuje podnikání společností z pohledu environmentální, sociální a společenské odpovědnosti
  • zahrnuje mechanismus, který omezuje kolísavost investice

Důležité vlastnosti shrnuje následující tabulka

Přejděte pro více informací

VSTUPNÍ VĚK POJIŠTĚNÉHO 0 – 80 let
POJISTNÁ DOBA 6 let
POČÁTEK/KONEC POJIŠTĚNÍ 11. 6. 2021 / 11. 6. 2027
KAPITÁLOVÁ OCHRANA PŘI DOŽITÍ 100 % nominální hodnoty *
KAPITÁLOVÁ OCHRANA PŘI SMRTI 100 % zaplaceného jednorázového pojistného
MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO 50 000 Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO neomezená
DAŇOVÉ ODPOČTY ano, při splnění zákonných podmínek
* V případě insolvenčního řízení z důvodu úpadku nebo hrozícího úpadku se kapitálová ochrana nevztahuje na neschopnost emitenta podkladového aktiva (UniCredit S.p.A.) splatit své závazky.
Účelem souhrnného ukazatele rizik je umožnit lepší pochopení rizika spojeného s potenciálními zisky a ztrátami investice. Zároveň je vodítkem pro určení úrovně rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými strukturovanými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že získáte zhodnocení, nebo utrpíte ztrátu v důsledku pohybů na finančních trzích a jak je pravděpodobné, že nebudeme schopni vyplatit pojistné plnění.
Najděte potřebné dokumenty Allianz pojišťovny a Allianz penzijní společnosti nebo pojistné podmínky našich produktů.