Allianz pojišťovna
24 hours helpline: 241 170 000

Souhlas s ochranou osobních údajů

Souhlasím, aby Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 Praha, IČ: 47115971 (dále jen Allianz) jakožto správce osobních údajů, zpracovávala moje osobní údaje zahrnující jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefon, případně další osobní údaje uvedené v mém životopise, a to pro účely posouzení a vyhodnocení případného navázání obchodní nebo pracovní spolupráce v oblasti zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a pro vnitřní potřebu. Osobní údaje bude zpracovávat také společnost Allianz kontakt, s.r.o., IČ: 27255719 a Allianz penzijní společnost, a.s. IČ: 25612603, obě se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 Praha, jakožto zpracovatelé osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně v papírové nebo elektronické podobě na území České republiky nebo v zemích EU po dobu trvání případného obchodního nebo pracovního vztahu a 1 let po jeho ukončení anebo v případě nenavázání takového vztahu po dobu 1 let od poskytnutí tohoto souhlasu. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, podání vysvětlení ohledně jejich zpracování a právo na odstranění protiprávního stavu vzniklého při zpracování jeho osobních údajů.
nahoru