Allianz pojišťovna
24 hours helpline: 241 170 000

Nejčastější dotazy – Autopojištění

Na Vaši otázku se už možná někdo zeptal. Pokud ji nenajdete, napište nám.

Nejčastější dotazy k autopojištění

 • Kdo může řídit pojištěné vozidlo? Uhradí pojišťovna škodu, když způsobí škodu řidič, který není ve smlouvě veden jako držitel vozidla?

  Pojištění se vztahuje na vozidlo a řidičem může být osoba s platným řidičským průkazem, která využívá vozidlo se souhlasem vlastníka vozu.

 • Jakým způsobem je možné podat žádost o ukončení pojistné smlouvy?

  Pojistnou smlouvu je možné ukončit pouze na základě písemné žádosti pojistníka. Žádost je možné zaslat elektronickou formou na emailovou adresu info@allianz.cz nebo poštou na adresu pojišťovny, případně navštívit jakoukoliv pobočku Allianz pojišťovny.

 • Jakým způsobem je možné doložit bezeškodní průběh ke smlouvě?

  Data o Vašem bezeškodním průběhu jsou evidovány v databázi České kanceláře pojistitelů, kam mají přístup všechny pojišťovny nabízející zákonné pojištění.

Povinné ručení

 • Jakým dokladem prokazuji platné povinné ručení při kontrole v ČR i v zahraničí?

  Nejdůležitějším dokladem je zelená karta. V některých zemích je povinným dokladem, bez něhož Vaše vozidlo nepustí přes hranice.

 • Co vše se z povinného ručení poškozenému hradí?
  • újma na zdraví (včetně úmrtí)
  • škoda na majetku (nejen na automobilu)
  • další újmy vyjmenované v zákoně (například zisk, o který poškozený kvůli nehodě přišel)

  Povinné ručení však např. neuhradí škodu na Vašem vozidle a újmu řidiči, který nehodu způsobil.

 • Co dělat, pokud jsem viník dopravní nehody?

  Co nejdříve kontaktujte naši pojišťovnu. Sdělte nám všechny informace k dopravní nehodě, jejím příčinám (zavinění) a okolnostem, k účastníkům, svědkům, ke vzniklým újmám.
  Dále postupujte dle konkrétních pokynů operátora.

 • Na co můžu potřebovat v povinném ručení limit 150 milionů?

  I obyčejným osobním automobilem můžete způsobit újmu v řádech milionů korun. Jedny z největších újem vznikají kolizí vozidla s vlakem, autobusem či nákladním vozidlem.

  Například vjetí automobilu do kolejiště před přijíždějící vlak může být příčinou jeho prudkého brzdění a vykolejení. Újma na majetku může dosahovat řádově desítek miliónů korun a může dojít k vážným či smrtelným zraněním mnoha osob.

 • Jak mohu získat slevu?

  Jezděte bez nehod. Můžete tak získat slevu až 50 % na pojištění.

  Můžete také využít akčních nabídek u našich poradců, partnerů, nebo při koupi pojištění on-line. Zároveň můžete vyhrát slevu v našich on-line a mobilních hrách.

 • Jaké jsou hlavní výhody?
  • asistenční služby platné i pro případ poruchy nebo nehody
  • slevy pro řidiče, kteří jezdí bezpečně
  • právní poradenství je automaticky bezplatnou součástí
 • Jaké jsou limity pojistného plnění?

  Minimální výše je stanovena ze zákona na 35 mil. Kč pro újmu na zdraví nebo usmrcením na každého zraněného či usmrceného a 35 mil. Kč pro škodu na majetku bez ohledu na počet poškozených.

  Allianz pojišťovna nabízí povinné ručení s limity až do 200 mil. Kč.

 • Jaká je územní platnost povinného ručení?

  Povinné ručení od Allianz platí nejen v České republice, ale i v celé Evropě včetně asijské části Ruska a Turecka a dalších států Asie a Afriky  vyznačených na zelené kartě.

 • Pro koho je pojištění určeno?

  Povinné ručení musí být sjednáno ke každému vozidlu, určenému k provozu na pozemních komunikacích. Uzavřít povinné ručení je povinen vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla. Právo uzavřít povinné ručení má ale i jakákoli další osoba. Například otec může uzavřít povinné ručení na synovo auto.

 • Proč se pojistit?

  Jedná se o zákonnou povinnost majitele vozidla. Hlavním důvodem však je odpovědnost provozovatele a řidiče vozidla za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené jeho provozem.

 • Mohu z přímé likvidace řešit škodu, když viník nehody je cizinec s autem registrovaným v zahraničí?

  To nelze. V takovém případě je nezbytné se obrátit na škodního zástupce zahraničního pojistitele.

 • Mohu z přímé likvidace řešit škodu, když viník nehody není pojištěn? Slyšel jsem, že bych to měl řešit s Českou kanceláří pojistitelů. Vůbec ale nevím, co po mně všechno budou chtít, jak dlouho to bude trvat a kolik peněz nakonec dostanu.

  Ano, škodu vyřídíme a vyplatíme Vám pojistné plnění za poškozené vozidlo a případně další věcné škody, či újmy na zdraví. Základní podmínkou je vznik nehody v ČR a prokázání, že ke škodě došlo provozem jiného vozidla. Proces likvidace a pojistné plnění bude shodné jako při likvidaci z povinného ručení viníka s tím rozdílem, že vše můžete řešit u "své" Allianz, nikoliv u "cizí" ČKP. Vyřízení škody s ČKP provedeme až následně za Vás.

 • Mohu z přímé likvidace mně způsobenou řešit škodu, kterou jsem nezavinil? Viník je pojištěn u pojišťovny s horší pověstí, takže bych raději řešil škodu přes Allianz.

  Ano, uhradíme Vám nejen škodu způsobenou na Vašem vozidle, ale i na věcech v něm přepravovaných a rovněž újmu způsobenou na Vašem zdraví a teprve následně vše vyřídíme s pojišťovnou viníka. Základní podmínkou je vznik nehody v ČR a prokázání, že ke škodě došlo provozem jiného vozidla.

Havarijní pojištění

 • Připojištění - pojištění skel vozidla (bezlimitní)

  Jaké má pojištění skel vozidla v rámci havarijního pojištění ALLRISK výhody?
  Pojištění má neomezený limit a plnění je bez spoluúčasti. Navíc případná škoda neovlivňuje dosaženou slevu za bezeškodní průběh.

 • Připojištění – GAP

  V případě totální škody nebo odcizení vozidla získáte pojistné plnění ve výši pořizovací ceny nového vozidla a nemusíte tak řešit případné finanční ztráty.

 • Jak mohu získat slevu?

  Při sjednání havarijního pojištění spolu s povinným ručením.

  Jezděte bez nehod. Můžete tak získat slevu na pojištění až do výše 50 % na pojištění. Dosažený bonus v povinném ručení můžete uplatnit i při sjednání havarijního pojištění.

  Můžete také využít akčních nabídek u našich poradců, partnerů, nebo při koupi pojištění on-line.

 • Jaké jsou hlavní výhody havarijního pojištění ALLRISK u Allianz?
  • pojistná ochrana pro Vaše vozidlo v případě škody
  • asistenční služby platné i pro případ poruchy
  • slevy pro řidiče jezdící bez nehod
  • platnost pojištění na území Evropy včetně Turecka pouze s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny
 • Pro koho se vyplatí?

  Pro nová vozidla je vhodné pojištění s komplexním krytím škod (od havárie či živelní události přes vandalismus až po odcizení).

  Pro starší vozidla je nejvhodnější pojistit si jen takovou kombinaci rizik, kterou vnímáte jako nejpravděpodobnější. Pokud například parkujete své vozidlo v garáži na vlastním pozemku, s velkou pravděpodobností nebudete potřebovat mít kryté riziko odcizení, lze zvolit například jen kombinaci živelního pojištění s pojištěním pro případ havárie.

 • Podle čeho se stanovuje výše pojistného?

  Při stanovení výše pojistného se vychází z předpokládané ceny pojišťovaného vozidla. Výši pojistného také ovlivňuje např. druh vozidla, jeho stáří, osoba pojistníka, jeho věk, bydliště nebo sídlo, jeho dosažený bezeškodný průběh zjištěný od České kanceláře pojistitelů apod.

 • Na jaká pojistná rizika se vztahuje havarijní pojištění ALLRISK?

  Havarijní pojištění kryje škody, které vzniknou vlivem:

  • havárie
  • odcizení celého vozidla nebo jeho části
  • vandalismu
  • živelné události (požár, krupobití, úder blesku, sesuv půdy, zřícení skal, pád sněhu, povodně, záplavy, vichřice apod.)
  • poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
 • Proč se pojistit?

  Havarijní pojištění začíná tam, kde končí povinné ručení. Neohlídá ho sice před případnými zloději ani nezabrání havárii, ale zamezí finančním ztrátám při nešťastných situacích, které Vás mohou kdykoliv potkat.

 • Na co mi bude asistence v povinném ručení a současně v havarijním pojištění?

  Za asistenci neplatíte nic navíc. Pokud si však sjednáte povinné ručení i havarijní pojištění, získáváte základní asistenci s dvojnásobnými finančními limity – odtah vozidla budete mít do dvojnásobné vzdálenosti, náhradní automobil v případě odcizení vozidla na 60 dní apod. Náhradní vozidlo zajišťuje asistenční služba a s ní je nutné se telefonicky spojit.

 • Co dělat, když k nehodě přijede jiný servis či odtahová služba než od Allianz?

  Servisy a různé firmy bojují o klienty. Může se tak stát, že se u nehody objeví i odtahová služba, kterou jste si nepřivolali. Trvejte vždy na využití asistenční služby od Allianz pojišťovny – v tuzemsku vždy dostupné na lince pomoci řidičům 1224. Využitím služeb od jiných dodavatelů riskujete komplikace při uplatňování svých nároků na pojistné plnění a  sjednání nekvalitních a předražených oprav vašeho vozidla.

 • Naboural jsem. Jak to ovlivní cenu mého pojištění pro příští rok?

  Za jednu nehodu ztratíte 36 bezeškodních měsíců, které jste si před nehodou vyjezdil. Měsíc, ve kterém ke škodné události došlo, se do doby škodního průběhu nezapočítává.

Doplňkové pojištění

 • Asistence PLUS

  Sjednáním pojištění asistence PLUS získáte především nárok na vyšší limity a širší rozsah asistenčních služeb a možnost sjednání nároku na náhradní vozidlo na dalších 10 nebo 20 dní s denním limitem až 3.000 Kč.

 • Přímá likvidace

  Pomůže Vám třeba v případě, kdy Vás nabourá řidič bez platného povinného ručení nebo pokud si nepřejete komunikovat s pojišťovnou viníka. Allianz vše vyřídí za Vás a vyplatí Vám plnění nejen na opravu Vašeho vozu, ale také případnou újmu na zdraví či ušlý zisk.

 • Úrazové pojištění

  Úrazové pojištění ochrání Vás a Vaše blízké. Zahrnuje plnění při trvalých následcích nebo smrti, denní odškodné při pobytu v nemocnici a denní odškodné po dobu nezbytného léčení.

 • Pojištění zavazadel ve vozidle

  Allianz nabízí pojištění dopravovaných zavazadel v autě, a to ve dne i v noci. Navíc hradíme i škody na střešním boxu a zavazadlech v něm a to až do limitu 100 tisíc Kč.

 • Pojištění skel vozidla

  U Allianz si můžete připojistit všechna skla na svém vozidle. Předejdete tak neočekávaným výdajům spojeným s výměnou skla.

 • Pojištění asistence Šestý smysl

  Inteligentní systém, který např. dokáže v případě nehody lokalizovat polohu Vašeho vozidla a zajistit tak rychlou pomoc.

  Šestý smysl ochrání Vás, Vaše blízké i Vaše auto.

 • K čemu mi doplňková pojištění pomohou?

  I sebemenší škoda může způsobit celou řadu nepříjemností. Ať už jde o rozbité sklo nebo vykradený kufr.

 • Proč je dobré připojištění skel, když mám havarijní pojištění?

  Pokud budete hlásit škodu na sklech z havarijního pojištění, budete hradit spoluúčast sjednanou právě v rámci havarijního pojištění. Současně má takto hrazená škoda vliv na bonus v havarijním pojištění. Pokud má klient sjednané havarijní pojištění i připojištění skel, tak poté škoda na skle je bez spoluúčasti a vyplácení plnění z připojištění nemá vliv na bonus.

nahoru