Shape Created with Sketch. 241 170 000
ENG

Nejčastější dotazy – Autopojištění

Na Vaši otázku se už možná někdo zeptal. Pokud ji nenajdete, napište nám.

Nejčastější dotazy k autopojištění

 • Kdo může řídit pojištěné vozidlo? Uhradí pojišťovna škodu, když způsobí škodu řidič, který není ve smlouvě veden jako držitel vozidla?

  Pojištění se vztahuje na vozidlo a řidičem může být osoba s platným řidičským průkazem, která využívá vozidlo se souhlasem vlastníka vozu.

 • Jakým způsobem je možné podat žádost o ukončení pojistné smlouvy?

  Pojistnou smlouvu je možné ukončit pouze na základě písemné žádosti pojistníka. Žádost je možné zaslat elektronickou formou na emailovou adresu info@allianz.cz nebo poštou na adresu pojišťovny, případně navštívit jakoukoliv pobočku Allianz pojišťovny.

 • Jakým způsobem je možné doložit bezeškodní průběh ke smlouvě?

  Data o Vašem bezeškodním průběhu jsou evidována v databázi České kanceláře pojistitelů, kam mají přístup všechny pojišťovny nabízející zákonné pojištění.

Povinné ručení

 • Kam můžu nahrát fotku se stavem mého tachometru?

  Jde to například v MojeAllianz nebo na tomto odkazu.

 • Ztratil jsem zelenou kartu, jak ji mohu získat znovu?

  Stačí nás jakýmkoli způsobem kontaktovat – např. pošlete žádost přes MojeAllianz.

 • Mám jako poškozený nárok na zapůjčení náhradního vozidla?

  Ano, z povinného ručení viníka máte nárok na úhradu nákladů za zapůjčení náhradního vozidla na dobu nezbytně nutnou.

 • Zdražíte mi pojistku, způsobím-li dopravní nehodu? O kolik?

  To, že způsobíte nehodu, se promítne do vašich bonusů a následně skutečně můžeme pojištění zdražit. Jak konkrétně, záleží na mnoha dalších parametrech, které cenu určují (např. roční nájezd kilometrů, váš věk, apod.).

 • Budu platit nějakou spoluúčast?

  Povinné ručení je bez spoluúčasti.

 • Co vše hradí moje povinné ručení?

  Z povinného ručení hradíme škody, které jste způsobil někomu jinému – např. zničená auta, poškozené ploty či kompenzace za způsobená zranění.

 • Proč musím dokládat fotografii tachometru?

  Dokládání fotografie je nutné, abychom zjistili, kolik kilometrů ročně ujedete a správně vám spočítali výši pojistného.

 • Přišla mi pouze jedna zelená karta, je to tak dobře?

  Zelenou kartu posíláme vždy jednou do roka k tzv. výročí smlouvy v jednom vyhotovení. Pokud vám nedorazila, kontaktujte nás a pošleme vám ji znovu.

 • Dají se převést bonusy za bezeškodní průběh?

  Bonusy určujeme podle centrální databáze České kanceláře pojistitelů, kam posílají data všechny české pojišťovny. Takže své bonusy od předchozí pojišťovny (vyjádřené v množství měsíců beze škody) u nás dostanete automaticky. Umíme slučovat i bonusy mezi manžely a mezi RČ a IČO téže fyzické osoby.

 • Odkdy přesně platí smlouva poslaná na email a potvrzená platbou?

  Smlouva platí od dohodnutého data počátku pojištění. Podmínkou je uhrazení pojistného ve lhůtě uvedené v návrhu pojistné smlouvy.

 • Jak se řeší škody mezi auty pojištěnými u stejné pojišťovny?

  Není v tom rozdíl, řešení je úplně stejné, ať jsou vozidla pojištěna kdekoli.

 • Kde mohu uplatnit nárok na náhradu škody, kterou mi způsobilo vozidlo registrované mimo ČR?

  Je nutné kontaktovat zástupce dané zahraniční pojišťovny (kontakty jsou dostupné na www.ckp.cz), který s vámi škodu vyřeší. Pokud ke škodě pouze na samotném vozidle dojde na území ČR, lze řešit tuto situaci připojištěním „Když mě nabourají“ (neboli tzv. přímá likvidace).

 • Jak je to se škodou způsobenou mezi dvěma motorovými vozidly, pokud jedno táhne druhé?

  Pokud dojde k vzájemnému poškození vlekoucích se motorových vozidel, škody z povinného ručení hradíme.

 • Vztahuje se pojištění i na manžela řidiče vozidla a osoby, které s ním v době škody žily ve společné domácnosti, kterým řidič způsobil újmu?

  Pokud se manžel řidiče a tyto osoby při nehodě zraní, újmu způsobenou ublížením na zdraví nebo usmrcením a s tím spojený ušlý jim nahradíme. Škody na jejich věcech nikoliv.

 • Co když řidič za způsobenou škodu nemohl (technická závada na vozidla, oslnění, …)?

  Povinné ručení pomůže poškozeným bez ohledu na konkrétní příčinu. Za veškeré škody způsobené vozidlem je objektivně odpovědný jeho provozovatel.

 • Chrání povinné ručení i moje auto? Vztahuje se povinné ručení i na řidiče vozidla a vozidlo, které způsobilo nehodu?

  Povinné ručení se nevztahuje na škody na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena. Pro ochranu Vašeho vozidla je třeba si vybrat balíček MAX, ve kterém je zahrnuto i pojištění pro případ havárie.

 • Jak zajistit povinné ručení pro území neuvedená na zelené kartě – tzv. hraniční pojištění?

  Každý stát používá vlastní úpravu. Detaily doporučujeme nastudovat před cestou. Většinou jde uzavřít povinné ručení na hranicích.

 • Jedu do zahraničí. Kde všude platí moje zelená karta?

  Územní platnost Zelené karty je vyznačena na její čelní straně. Obecně jde o státy celé Evropy, asijskou část Ruska a Turecka, Irán, Izrael, Maroko a Tunisko. Pro území Ázerbájdžánu, Kypru a Srbska je její platnost omezená na určité části těchto zemí.

Havarijní pojištění

 • Jak zjistím stav škody havarijního pojištění?

  Stav škody havarijního pojištění můžete sledovat pomocí našeho šikovného průvodce.

 • Bude se havarijní pojištění vztahovat i na škodu, když mi auto nabourají na parkovišti a nebudu znát viníka?

  Ano, i pro tyto případy se hodí.

 • K čemu je dobrý GAP?

  Běžně vám při zničení nebo ukradení ojetého vozidla zaplatíme jeho hodnotu v době bezprostředně před pojistnou událostí. Pojištění GAP, nebo také pojištění „Doplatek na nové (GAP)“, znamená, že vám dáme peníze na nové. GAP lze sjednat pouze pro nová vozidla a platí dva roky od začátku trvání pojištění.

 • Pokud si sjednám pojištění pro případ havárie, ale nikoliv pro případ krádeže, bude mi uhrazena škoda na vozidle způsobená při dopravní nehodě, k níž došlo po krádeži vozidla?

  Škoda se v tomto případě neuhradí, protože vznikla krádeží vozidla, které však pro případ krádeže nebylo pojištěno.

 • Vztahuje se pojištění i na škody způsobené při řízení vozidla jinou osobou než vlastníkem nebo provozovatelem vozidla, jejich rodinnými příslušníky nebo zaměstnanci?

  Ano, pojištění se vztahuje k vozidlu, nikoli k řidiči.

 • Jaká je spoluúčast, než podstoupím povinnou prohlídku při vstupu do havarijního pojištění?

  Pokud je třeba tuto prohlídku podstoupit, při sjednání vás na to upozorníme. Do jejího absolvování platí zvýšená spoluúčast 50 %.

 • Kde zjistím rozsah krytí mého havarijního pojištění?

  Vše máte uvedeno v pojistné smlouvě. Další informace vám rádi poskytneme v MojeAllianz, případně na klientském centru.

 • V jakém případě přijdu o bonus?

  Vliv na bonus může mít pouze škoda z pojištění pro případ havárie.

 • Co znamená spoluúčast v havarijním pojištění?

  Sjednanou spoluúčastí se podílíte na náhradě způsobené škody. Pokud opravujete vozidlo v našem smluvním servisu, uhradíte spoluúčast při převzetí vozidla.

 • Pro jaké vozidlo se hodí sjednat havarijní pojištění?

  Havarijní pojištění doporučujeme všem, kdo chtějí, abychom jim při nehodě jejich vozidla pomohli. Obecně ho využívají spíše majitelé novějších a hodnotnějších vozů, není to ale pravidlem.

Platba pojistného

 • Co mám dělat, když potřebuji změnit způsob úhrady pojistného?

  Nejsnáze to jde provést v portále MojeAllianz, který je dostupný non-stop, případně nám zavolejte na +420 241170 000.

 • Co mám dělat v případě, že nesouhlasím s výší pojistného?

  V tomto případě kontaktujte svého pojišťovacího poradce.

 • Kde a jak si mohu ověřit, že mám pojistku v pořádku zaplacenou?

  Nejsnazší je to přímo na adrese www.allianz.cz/pro-klienty/zaplacenost-pojistky, v portále MojeAllianz, který je dostupný non-stop, případně nám zavolejte na +420 241170 000.

 • Kdy mi přijde dopis/ e-mail s informací, jakou částku a do kdy mám uhradit?

  Tzv. výroční dopisy s platebními údaji a zelenou kartou posíláme dva měsíce před výročím počátku platnosti pojištění.

 • Proč jste mi nezaslali složenku?

  Složenky posíláme pouze tehdy, pokud je skutečně využíváte k placení. Jinak šetříme přírodu a snažíme se nevytvářet zbytečné papíry.

 • Jak mám zažádat o navrácení platby, když jsem zaplatil omylem 2x ?

  Kontaktujte naše klientské centrum +420 241170 000, kde s vámi domluvíme podrobnosti. Platbu většinou vracíme na účet, ze kterého přišla.

 • Jak mám zavést SIPO?

  U nového pojištění je to hračka, stačí si říct při sjednání. Pokud chcete zavést SIPO k existující smlouvě, je třeba navštívit našeho obchodního poradce, který s vámi sepíše dohodu o zřízení SIPO (bohužel potřebujeme váš fyzický podpis). Platby skrze SIPO začnou fungovat dva měsíce po zpracování dohody v našem systému. Více informací najdete zde.

 • Jak mám nastavit inkaso?

  Nejprve je třeba dohodnout se svou bankou (při osobní návštěvě nebo přes internetové bankovnictví) povolení k inkasu ve prospěch našeho účtu pro autopojištění číslo 2727/2700. A pak už nám to stačí nahlásit, třeba telefonicky na naši klientskou linku +420 241170 000. Více informací najdete zde.

 • Jaké je vaše číslo účtu, kam mám hradit platbu pojistného?

  Pro autopojištění je číslo účtu 2727/2700 a variabilní symbol je číslo příslušné pojistné smlouvy.

Škody

 • Které pojištění kryje škody vzniklé na rozbitých silnicích?

  V některých případech můžete zkusit uplatnit škodu po správci komunikace z jeho odpovědnostního pojištění. Jinak je jistotou vaše havarijní pojištění.

 • Na čem závisí délka likvidace?

  · Každý případ řešíme individuálně a složitější se mohou protáhnout. Urychlit to můžete, pokud s námi budete průběžně komunikovat a obratem nám dodávat vyžádané dokumenty.

 • Kde mohu nechat poškozený vůz opravit?

  Některé opravy je třeba provádět v našich smluvních servisech. Kontaktujete nás na lince +420 241170 000 a domluvíme si podrobnosti.

 • Jakým způsobem budu komunikovat s likvidátorem vyřizujícím škodu?

  Je to na vás, můžete si zvolit telefon, email nebo dopisy.

 • V jaké výši mi bude škoda uhrazena? Odečítá se „amortizace“?

  Obecně při částečných škodách hradíme cenu nových dílů (tedy nic neamortizujeme), při totálních škodách a ukradení vozidla obvyklou cenu obdobného vozu (tedy amortizujeme). Pokud máte připojištění GAP, dáme vám peníze na nový vůz. Detaily naleznete v pojistných podmínkách.

 • Co mám dělat, viník nesouhlasí se zaviněním nehody?

  Zavolejte policii, ta to rozhodne.

 • V jakém případě musím vyplnit společný záznam o dopravní nehodě?

  Vyplňte ho raději vždy, pokud jsou u nehody aspoň dvě osoby. Výrazně nám to všem může zjednodušit život při prokazování vašich nároků.

 • V jakém případě musím volat policii?

  Pokud se neshodnete na zavinění nehody, pokud je škoda na některém z vozidel zjevně vyšší než 100 000 Kč, pokud je kdokoli zraněn, pokud dojde ke škodě na majetku třetí osoby (třeba rozbitá svodidla nebo plot) nebo pokud sami nedovedete obnovit provoz.

 • Do kdy musím nahlásit pojistnou událost a komu?

  Nahlásit ji musíte nám a to bez zbytečných odkladů.

 • Na jaké číslo mám volat, když způsobím škodu?

  Zavolejte nám na číslo +420 241170 000 a vše vyřešíme.

Přímá likvidace

 • Co to znamená přímá likvidace?

  Jedná se o připojištění, které si můžete sjednat k jakémukoli vybranému balíčku autopojištění. Pokud toto pojištění nemáte, musíte při vám způsobené škodě vše řešit s pojišťovnou viníka, což může to být náročné. Jestliže si přímou likvidaci sjednáte, vše vyřešíte s námi (včetně placení) a my už si to s konkurencí srovnáme sami.

 • Jak si sjednám přímou likvidaci?

  Sjednáte si ji společně s ostatními pojištěním v rámci jedné pojistné smlouvy.

 • Vztahuje se přímá likvidace i na škody vzniklé mimo území ČR nebo na škody vzniklé cizozemským vozidlem v ČR?

  Přímá likvidace řeší škody na Vašem vozidle způsobené provozem jiného vozidla, ke kterým došlo na území Evropy, s výjimkou Běloruska, Ukrajiny, Ruska a Moldavska.

Právní poradenství

 • K čemu je právní poradenství jen na telefonu?

  Pokud se stanete účastníkem nehody, jedná se často o velký stres a každá rada je drahá. Zkušený právník vám ji rád poskytne a můžete se spolehnout, že nebude chybná.

 • Bude mi přes právní poradenství poskytnut právník?

  Ne, právní poradenství slouží jen k telefonické radě. Nicméně vám můžeme kontakt na právníka zajistit.

 • Jaká společnost zprostředkovává právní poradenství?

  Jsme hrdí na to, že v této oblasti můžeme spolupracovat se společností D.A.S. Rechtsschutz AG, která patří v pojištění právní pomoci mezi špičku nejen v ČR.

 • Jak funguje právní poradenství u autopojištění?

  Stačí zavolat na naši asistenční linku +420 241170 000 a spojíme vás se zkušeným právníkem. Ten vám poradí, jak postupovat např. při řízení vedeném pro nedbalostní trestný čin či přestupek, odebrání řidičského či technického průkazu nebo koupi a prodeji vozidla (např. reklamace). Služba se vztahuje na území Evropy včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.

Asistence

 • Kolikrát ročně mohu asistence využít?

  Asistenci můžete využít, jak často potřebujete. Výjimkou je nepojízdnost z důvodu vybité baterie a poskytnutí náhradního vozidla z důvodu poruchy, záměny či nedostatku paliva, zabouchnutí  vozidla či ztráty klíčů. V těchto případech lze asistenci využít dvakrát v jednom pojistném roce.

 • Co všechno hradí asistence při neprovozuschopnosti vozidla v zahraničí?

  Naše asistence funguje úplně stejně doma i v zahraničí.

 • Za jakých podmínek mám nárok na náhradní vozidlo?

  Na náhradní vozidlo máte nárok v rámci „Rozšířené asistence“ (tedy u balíčků PLUS, EXTRA nebo MAX). Pokud se Vaše vozidlo stane neprovozuschopným, pokud je Vaše vozidlo ukradeno nebo jsme zorganizovali jeho odtah do servisu a není možné ho zprovoznit tentýž den, ve všech případech (kromě defektu pneumatik) na Vaše přání zajistíme a zaplatíme náklady na zapůjčení náhradního vozidla, včetně jeho přistavení a vrácení.

 • Zajistí mi asistence odtah? Kam?

  Ano, odtah do nejbližší autoopravny a v případě sjednání balíčku PLUS, EXTRA a MAX do jakéhokoliv místa, které si učíte vzdáleného max. 150 km od místa události.

 • Pomůže mi právní poradenství s jazykovou bariérou v případě nouze v zahraničí?

  Ano, telefonické tlumočení můžete využít např. při jednání s bezpečnostními orgány, záchrannou službou nebo účastníky nehody.

 • Při škodě mám volat asistenční službu 241 170 000, event. linku 1224? Je k dispozici 24 hod. denně?

  Ano, obě linky fungují non-stop.

 • Jaké mám asistenční služby? Je asistence automatickou součástí autopojištění?

  Přehled konkrétních asistenčních služeb naleznete v pojistných podmínkách. Základní asistenční služby jsou automatickou součástí každého z nabízených balíčků. Rozšířená asistence je pak součástí balíčků PLUS, EXTRA a MAX. Více informací o asistenčních službách najdete zde.

Doplňková pojištění

 • Potřebuji jako řidič úrazové pojištění osob ve vozidle, nebo se povinné ručení vztahuje i na mě?

  Povinné ručení nekryje náklady spojené se zraněním či smrtí řidiče vozidla, které nehodu způsobilo. K tomu je třeba mít úrazové připojištění řidiče, nebo lépe klasické životní pojištění.

 • Úrazové pojištění řidiče se vztahuje na majitele vozidla nebo na toho, kdo aktuálně vozidlo řídí?

  Jak název napovídá, pojištěný je vždy aktuální řidič vozidla.

 • Jaký je můj limit plnění u pojištění skel?

  Limit na pojištění skel je uvedený v pojistné smlouvě. Limitem plnění je obvyklá cena vozidla bezprostředně před pojistnou událostí.

 • Je nějaká spoluúčast při škodě na sklech?

  Výměna skla je se spoluúčastí 1 000 Kč, oprava je bez spoluúčasti.

 • Mohu využít k výměně nebo opravě skla libovolnou opravnu a pojišťovně předložit pouze účet?

  Pozor, v souladu s pojistnými podmínkami je třeba v ČR využít smluvní servis Allianz. Jeho vyhledání je dostupné na našich webových stránkách.

 • Vztahuje se pojištění skel na všechna skla, nebo jen na čelní sklo?

  Vztahuje se na všechna a dokonce i na střešní. To zatím moc konkurentů neumí:-)

nahoru