Allianz pojišťovna
24 hours helpline: 241 170 000

Nejčastější dotazy – Roční výpisy (penze)

Na Vaši otázku se už možná někdo zeptal. Pokud ji nenajdete, napište nám.

Roční výpisy - obecné dotazy

 • Kdy mám nárok na státní příspěvek?

  Nárok na státní příspěvek vzniká při platbě účastníka ve výši alespoň 300 Kč měsíčně. Ale pozor, vždy můžete nárok uplatnit jen na tu částku, kterou zaplatíte a skutečně sjednáte na smlouvě. Nestačí jen platit více, v případě navýšení placení nás o tom prosím informujte. Proto prosím vyplňte Změna sjednaného příspěvku a odešlete prostřednictvím www.allianz.cz/napistenam.

 • Co znamená včas zaplacený příspěvek?

  V případě, že příspěvek nezaplatíte včas, nelze tento příspěvek zaúčtovat zpětně. Příspěvek je zaplacený včas, pokud je připsaný na účet depozitáře do konce příslušného kalendářního měsíce. To znamená, že měsíc ve kterém jste nezaplatil včas, zůstane neuhrazený a také bez nároku na státní příspěvek.

 • Co znamená služba Daňový automat?

  Standardně pro získání maximálního daňového odpočtu musíte buď každý měsíc po celý rok platit 3 000 Kč, nebo je možné si kdykoliv doplatit potřebnou částku. Při doplatku nám však musíte vždy toto mimořádné navýšení písemně oznámit. Se službou Daňový automat povinnost nahlašování odpadá.

Roční výpisy – penzijní připojištění

 • Kdy mám nárok na státní příspěvek?

  Nárok na státní příspěvek vzniká při platbě účastníka ve výši alespoň 300 Kč měsíčně. Ale pozor, vždy můžete nárok uplatnit jen na tu částku, kterou zaplatíte a skutečně sjednáte na smlouvě. Nestačí jen platit více, v případě navýšení placení nás o tom prosím informujte. Proto prosím vyplňte Změna sjednaného příspěvku a odešlete prostřednictvím www.allianz.cz/napistenam.

 • Jak si vedla Vaše smlouva v předchozím roce?

  Tato část výpisu kontroluje tři oblasti na Vaší smlouvě za předchozí rok.
  Pod obrázkem, který výrazem vyjadřuje, zda je Vaše smlouva v pořádku nebo ne, je vysvětlení.

 • Jak se spočítá zhodnocení?

  Zhodnocení se počítá dle sjednaného penzijního plánu a to metodou složeného měsíčního úročení vložených prostředků evidovaných vždy koncem měsíce na Vašem účtu.

 • Kdy uvidím zhodnocení na své smlouvě za předchozí rok?

  Zhodnocení za předchozí rok bylo připsáno na Váš účet dne 1. 1. letošního roku. Proto jej naleznete v tabulce přehledu připsaných plateb až v ročním výpisu za tento rok.  

   

 • Co se stane s předplacenými prostředky na smlouvě?

  V přehledu došlých plateb jsou uvedené všechny platby, které skutečně na smlouvu přišly v daném roce.
  V případě, že jste v průběhu trvání smlouvy uhradil více, než máte sjednáno na smlouvě nebo máte přeplatek z předchozí smlouvy, jsou příspěvky rozepsané dle sjednané částky do budoucna.

  Zaslané příspěvky nelze je vrátit zpět. Všechny prostředky evidované na smlouvě, tedy i předplacené prostředky, jsou zhodnocované ročními výnosy.

 • Jak se vypočítá pojištěná doba?

  Starobní penze – do pojištěné doby se započítávají pouze měsíce, na které byl připsán příspěvek v minimální výši 100 Kč.

  Výsluhová penze – započítávají se měsíce, kdy byla výsluhová penze sjednána a současně byl zaplacen příspěvek v minimální výši 100 Kč.

 • Co znamená včas zaplacený příspěvek?

  V případě, že příspěvek nezaplatíte včas, nelze tento příspěvek zaúčtovat zpětně. Příspěvek je zaplacený včas, pokud je připsaný na účet depozitáře do konce příslušného kalendářního měsíce. To znamená, že měsíc ve kterém jste nezaplatil včas, zůstane neuhrazený a také bez nároku na státní příspěvek.

 • Nesouhlasí částka zaslaných příspěvků

  Nejprve si, prosím, zkontrolujte správnost účtu, variabilního symbolu a konstantního symbolu.

  Číslo účtu: 3033/2700
  Variabilní symbol: číslo Vaší smlouvy
  Konstantní symbol: 3558 (účastník); 3552 (zaměstnavatel)

  V případě, že Vaše platby nesouhlasí s údaji uvedenými v ročním výpise, pošlete nám, prosím, kopii platebního dokladu s žádostí o opravu platby a s uvedením správných údajů. Pokud platí příspěvky zaměstnavatel, požádejte jej o zaslání příslušných kopií dokladů.

  Doklady prosím odešlete prostřednictvím www.allianz.cz/napistenam nebo na adresu:

  Allianz penzijní společnost, a. s.
  Ke Štvanici 656/3
  186 00, Praha 8

 • Na výpise chybí převedené prostředky z předchozí smlouvy

  Kontaktujte, prosím, předchozí penzijní společnost, z jakého důvodu ještě nebyly převedeny prostředky z předchozí smlouvy. Nejčastěji se může jednat o následující důvody:

  • nezaplatil jste poplatek za převod,
  • máte ukončenou smlouvu jiným způsobem než převodem do jiné penzijní společnosti,
  • nepodal jste výpověď a žádost o převod prostředků z předchozí smlouvy.

Roční výpisy – doplňkové penzijní spoření

 • Co znamená a jak se vypočítá zhodnocení v procentech?

  Procento uváděné ve výpisu je procentním vyjádřením hodnoty podílu na výnosech a ztrátách, který je také ve výpisu uveden. Spočítá se jako podíl této hodnoty a průměrné hodnoty investovaných prostředků v daném roce.

  Jak vypočítat zisk nebo ztrátu

  Jedná se o součet hodnoty osobního penzijního účtu k 31. 12. daného roku (majetkový+peněžní podúčet), zaplacené poplatky v roce, vyplacené dávky v roce a odečte se vše co bylo skutečně na smlouvu připsáno.

   

  Jak vypočítat průměrnou hodnotu investovaných prostředků v roce

  V tabulce přehledu připsaných prostředků naleznete, kdy skutečně přišla Vaše platba na účet penzijní společnosti. Podle data připsání platby a výše připsané částky spočítáte průměrnou hodnotu investovaných prostředků v roce.

   

  Příklad:

  3.pilir_vzorec01

    

  Osobní penzijní účet               7 435 Kč

  Celkem odesláno na smlouvu       7 420 Kč

  Zisk nebo ztráta = 7 435 – 7 420 = 15  Kč

   

   

  Přehled připsaných plateb

  11. 11.                    4 000 Kč (částka ležela na účtu 50 dní v roce,tedy 50 z 365)

  19. 12.                    3 420 Kč (částka ležela na účtu 12 dní v roce,tedy 12 z 365)

   

  Průměrná hodnota investovaných prostředků se spočítá jako součet takto vypočtených hodnot:

  3.pilir-vzorec02

   3.pilir_vzorec3

 • Jak se vypočítá podíl na výnosech a ztrátách?

  Jedná se o součet hodnoty osobního penzijního účtu k poslednímu dni předchozího roku (majetkový+peněžní podúčet), zaplacených poplatků v předchozím roce a odečte se vše co bylo skutečně připsáno na smlouvu.

  Příklad:

  Osobní penzijní účet                              7 435 Kč

  Celkem připsáno na smlouvu                7 420 Kč

  Zisk nebo ztráta ( 7 435 – 7 420)            15  Kč

 • Do čeho přesně jsou mé prostředky investovány v rámci jednotlivých fondů?

  Aktuální stav rozložení prostředků jednotlivých fondů naleznete každý měsíc na internetových stánkách zde, v sekci Informace o struktuře majetku fondů.

 • Jak se vypočítá úplata za obhospodařování a za zhodnocení majetku fondu?

  Výše úplat penzijní společnosti se vypočítává z celkového objemu prostředků daného fondu za všechny účastníky. Podrobněji je popsáno ve statutech účastnických fondů.

 • Na výpise chybí převedené prostředky z předchozí smlouvy

  Kontaktujte, prosím, předchozí penzijní společnost, z jakého důvodu ještě nebyly převedeny prostředky z předchozí smlouvy. Nejčastěji se může jednat o následující důvody:

  • nezaplatil jste poplatek za převod,
  • máte  ukončenou smlouvu jiným způsobem než převodem do jiné penzijní společnosti,
  • nepodal jste výpověď a žádost o převod prostředků z předchozí smlouvy.
 • Nesouhlasí částka zaslaných příspěvků

  Nejprve si, prosím,  zkontrolujte správnost účtu, variabilního symbolu a konstantního symbolu.

  Číslo účtu:                   3033/2700
  Variabilní symbol:         číslo Vaší smlouvy
  Konstantní symbol:       3558 (účastník); 3552 (zaměstnavatel)

  V případě, že Vaše platby nesouhlasí s údaji uvedenými v ročním výpise, pošlete nám, prosím, kopii platebního dokladu s žádostí o opravu platby a s uvedením správných údajů. Pokud platí příspěvky zaměstnavatel, požádejte jej o zaslání příslušných kopií dokladů.

  Doklady prosím odešlete prostřednictvím www.allianz.cz/napistenam nebo na adresu:

  Allianz penzijní společnost, a. s.
  Ke Štvanici 656/3
  186 00, Praha 8

 • Za jakou cenu se investují moje příspěvky?

  Příspěvky jsou investovány za cenu, která je platná ke dni připsání platby na jednotlivé účastnické fondy. Historii ceny jednotek naleznete na internetových stránkách zde - zobrazit podrobná data.

 • Co znamená včas zaplacený příspěvek?

  V případě, že příspěvek nezaplatíte včas, nelze tento příspěvek zaúčtovat zpětně. Příspěvek je zaplacený včas, pokud je připsaný na účet depozitáře do konce příslušného kalendářního měsíce. To znamená, že měsíc, ve kterrém jste nezaplatil včas, zůstane neuhrazený a také bez nároku na státní příspěvek.

 • Kde jsou uvedeny předplacené příspěvky?

  V přehledu došlých plateb jsou uvedené všechny platby, které skutečně na smlouvu přišly v daném roce. V případě, že jste uhradil více, než máte sjednáno na smlouvě nebo máte přeplatek z předchozí smlouvy, jsou příspěvky rozepsané dle sjednané částky do budoucna.

nahoru