Allianz pojišťovna
24 hours helpline: 241 170 000

Allianz Plus

Program výhod pro všechny, kteří nám důvěřují

Program výhod pro všechny, kteří nám důvěřují

Máte-li u nás sjednány dvě (či více) pojistné smlouvy v kombinacích životní pojištění+autopojištění nebo pojištění majetku+životní pojištění pojištění
nebo autopojištění+pojištění majetku, budete automaticky zařazeni do programu Allianz PLUS. Program se vztahuje na pojištění, která jste si sjednali
jako fyzická osoba pod svým rodným číslem. V rámci tohoto programu získáte níže uvedené výhody.

Produktové výhody v rámci programu Allianz PLUS se aktivují po uplynutí 1 měsíce od uzavření druhé smlouvy (nejdříve 1. 10. 2015) a garantujeme
Vám je nejméně do konce roku 2018.

Program Allianz PLUS budeme do budoucna dále rozšiřovat a měnit tak, abychom pro klienty, kteří nám důvěřují, měli vždy něco navíc.

Aktuální rozsah výhod s přesným popisem podmínek naleznete vždy na této stránce.

Kombinace sjednaných pojištění

zivot a auta


Životní pojištění + autopojištění

Dojde-li k pojistné události následkem úrazu při dopravní nehodě, navýšíme Vám standardní pojistné plnění z Vašeho pojištění osob na dvojnásobek až do výše 1 000 000 Kč.


Podmínky získání výhody

 • V okamžiku pojistné události jste u Allianz pojištěným na smlouvě pojištění osob a současně máte sjednáno autopojištění (Vy nebo Váš rodinný příslušník).
 • Maximální navýšení plnění pro všechny pojistné události z pojištění osob v jednom pojistném roce je 1 000 000 Kč pro jednoho pojištěného (sčítá se plnění z hlavního pojištění a všech připojištění).

majetek a zivot


Pojištění majetku + životní pojištění

Pokud si při vážném úrazu poškodíte své věci, uhradíme Vám vzniklou škodu do výše 20 000 Kč v jednom pojistném roce.


Podmínky získání výhody

 • V okamžiku pojistné události máte u Allianz sjednáno pojištění trvale obývané budovy nebo domácnosti (Vy nebo Váš rodinný příslušník) a současně jste pojištěným na smlouvě pojištění osob.
 • Došlo ke škodě na majetku v souvislosti s Vaším vážným úrazem.

auta a majetek

Autopojištění + pojištění majetku

V případě odcizení zavazadel z Vašeho osobního automobilu či jejich poškození Vám uhradíme vzniklou škodu do výše 10 000 Kč v jednom pojistném roce.


Podmínky získání výhody

 • V okamžiku pojistné události máte u Allianz sjednáno k osobnímu automobilu povinné ručení nebo havarijní pojištění (Vy nebo Váš rodinný příslušník) a zároveň pojištěnu trvale obývanou budovu nebo domácnost.
 • Došlo ke škodě způsobené na zavazadlech a věcech osobní potřeby ve vozidle nebo v uzamčeném střešním boxu upevněném na vozidle. Nebo došlo ke škodě způsobené na zadním nosiči nebo střešním nosiči/boxu instalovaném na vozidle .

Důležité pojmy

 • Koho považujeme za rodinného příslušníka?

  Za Vašeho rodinného příslušníka považujeme Vašeho manžela/manželku, registrovaného partnera/partnerku, Vaše dítě, rodiče nebo osobu, která s Vámi po dobu nejméně 1 roku před pojistnou událostí žila ve společné domácnosti. Vyžaduje se, aby tato osoba měla po celou dobu v občanském průkazu zapsaný stejný trvalý pobyt.

 • Co považujeme za vážný úraz?

  Vážný úraz musí splňovat obě níže uvedené podmínky:

  • být úrazem splňujícím definici úrazu dle podmínek Vašeho pojištění osob
  • zanechat následek s průměrnou dobou léčení alespoň 29 dnů (podle Oceňovací tabulky denního odškodného - sloupec DOU)

  Jedná se tedy např. o zlomeninu kosti loketní, přetržení zkříženého kolenního vazu, natržení Achillovy šlachy apod.

 • Co považujeme za dopravní nehodu?

  Za dopravní nehodu považujeme událost v provozu na pozemních komunikacích, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby v přímé souvislosti s provozem jakéhokoli vozidla v pohybu. Dopravní nehoda musí být doložena policejním protokolem, který byl sepsán nejpozději 24 hodin po dopravní nehodě (jinak nárok na benefit nevzniká).

 • Co považujeme za poškozené věci při vážném úrazu?

  Věci, které jsou předmětem pojištění, jsou definované ve Zvláštních pojistných podmínkách pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 1/14, resp. Ve Zvláštních pojistných podmínkách Allianz Domov – trvale obývané budovy a domácnosti ZPP – BD 1/16, a to i v případě, že ke škodě na těchto věcech dojde mimo uvedenou budovu nebo domácnost.

 • Co považujeme za standardní pojistné plnění?

  Za standardní pojistné plnění považujeme takové pojistné plnění, které nezohledňuje časově omezená zvýhodnění, nabídky pro omezený okruh klientů nebo obdobné bonifikace.

Kam dál?

nahoru