Shape Created with Sketch. 241 170 000
ENG

Detail pojistných krytí

Škála pojistných krytí produktu MůDomov je velmi široká. Pro Váš lepší přehled se níže můžete detailněji dozvědět, co vše Vámi zvolený balíček kryje.

Základ

Požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, pád předmětu na pojištěný majetek, náraz vozidla do pojištěného majetku, náhlý sesuv půdy, rázová vlna.

Přírodní události

Vichřice, krupobití, povodeň, záplava, atmosférické srážky, tíha a tlak sněhu.

Odpovědnost

Nahradíme újmu, kterou klient neúmyslně způsobí někomu jinému a podle zákona ji musí nahradit.

Uhradíme například újmu vzniklou z:

  • běžné občanské činnosti vč. svépomocného provádění drobných stavebních prací na budově nebo bytové jednotce pojištěné danou smlouvou
  • vedení domácnosti, provozování rekreačního sportu vč. cyklistiky, jezdectví a rekreační střelby, chovu zvířat, používání malých plavidel
  • výkonu vlastnictví budovy včetně vedlejších staveb – pokud je klient vlastníkem pojištěné budovy nebo bytu v osobním vlastnictví. Nebo uhradíme:
  • škody vzniklé na pronajaté budově – pokud je klient nájemcem budovy nebo bytu v OV, ve kterém se nachází jeho pojištěná domácnost
  • tzv. regres zdravotní pojišťovně (náklady vynaložené na léčení) nebo poskytnuté dávky nemocenského pojištění

Další náklady

Vysušení nebo vyčištění, náhradní ubytování osob. U pojištění domácnosti uhradíme navíc výměnu vložky zámku vstupních dveří, zablokování výběru z platební karty, uskladnění pojištěných věcí po škodě.

Vodovodní škody

Voda z vodovodního zařízení, vystoupnutí vody z odpadního potrubí, mráz na vodovodním zařízení, chyba sprinklerového hasicího zařízení. U pojištění budovy navíc ztráta vody, u pojištění domácnosti navíc voda z akvária.

Skla

Rozbití skla z nepojištěné příčiny. Rozbití sanitárního zařízení z nepojištěné příčiny.

Krádež

Krádež vloupáním, loupež. U pojištění budovy navíc prostá krádež stavebního materiálu, u pojištění domácnosti navíc loupežné přepadení, prostá krádež dětského kočárku a/nebo invalidního vozíku, kompenzace výjezdu bezpečnostní agentury.

Vandalismus

Vandalismus, u pojištění budovy navíc poškození plotu zvěří, poškození vnitřního zateplení destruktivní činností hlodavců nebo kunovitých šelem, poškození fasády destruktivní činností zvířat či hmyzem. U vandalismu nově vyžadujeme hlášení škody Policii ČR.

Elektro

Přepětí, podpětí a zkrat. U pojištění domácnosti navíc porucha chladicího zařízení.

Detailní pojistné podmínky si můžete projít v odkazu.

nahoru