Allianz pojišťovna
24 hours helpline: 241 170 000

Penzijní připojištění (starý 3. pilíř)

Využijte výhod státního příspěvku a daňových odpočtů

Využijte výhod státního příspěvku a daňových odpočtů

Penzijní připojištění v Allianz transformovaném fondu je stále aktuální, pouze nelze sjednat nové smlouvy

Máte stále možnost přerušit placení a výši příspěvku můžete libovolně snížit nebo zvýšit.

Navyšte si svůj příspěvek a využijte co nejvyšší výhody od státu: státní příspěvek až 230 Kč měsíčně a daňový odpočet až 24 000 Kč ročně.

V případě úmrtí připadají naspořené prostředky osobám, které jste si určili ve smlouvě.

Výhody penzijního připojištění

NAŠE KONZERVATIVNÍ STRATEGIE A KAPITÁLOVÁ SÍLA CHRÁNÍ INVESTICE I V TĚŽKÝCH DOBÁCH

Allianz je největší světová pojišťovna a druhý největší správce peněz na světě. Díky naší investiční strategii jsme zhodnotili prostředky klientů i v době krize. Investujte tam, kde máte jistotu.

NABÍZÍME SLUŽBU MOJEALLIANZ

Díky klientskému portálu MojeAllianz máte přehled o svém účtu kdykoliv a kdekoliv on-line.

Vyberte si výši příspěvku, která odpovídá Vašim potřebám

Od Vašeho měsíčního příspěvku se odvíjí výše státního příspěvku a výše ročních daňových odpočtů.

Maximálně můžete získat:

 • státní příspěvek 2 760 Kč ročně, pokud si budete přispívat každý měsíc 1 000 Kč
 • daňové odpočty 24 000 Kč ročně, pokud každý měsíc budete ukládat 3 000 Kč
Měsíční příspěvek 100 Kč 300 Kč 500 Kč 700 Kč 1 000 Kč * 1 500 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč **
Státní příspěvek 0 Kč 90 Kč 130 Kč 170 Kč 230 Kč 230 Kč 230 Kč 230 Kč
Daňové odpočty 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 6 000 Kč 12 000 Kč 24 000 Kč

* 1 000 Kč - nejvyšší státní příspěvek
** 3 000 Kč - maximální daňové odpočty

Nejčastější otázky

 • Jaké jsou možnosti výše příspěvku do doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění?

  Minimální výše pro získání státního příspěvku je 300 Kč měsíčně. Maximální státní příspěvek 230 Kč je vázán na měsíční vklad 1 000 Kč.

  Nejvyšší daňový odpočet v roce 2016 činí 12 000 Kč a získáte jej při pravidelném příspěvku 2 000 Kč (tedy 24 000 Kč ročně). Od roku 2017 bude tento limit navýšen, nově bude možné z daňového základu odečítat až 24 000 Kč ročně, daňově optimální výše příspěvku bude tedy od počátku roku 2017 činit 3 000 Kč.

 • Co znamená služba Daňový automat?

  Pro získání maximálního daňového odpočtu musíte buď každý měsíc po celý rok platit 3 000 Kč, nebo je možné si kdykoliv doplatit potřebnou částku. Při doplatku nám však musíte vždy toto mimořádné navýšení písemně oznámit. Se službou Daňový automat povinnost nahlašování odpadá.

  Podle Vašich příspěvků zaplacených v průběhu každého roku je vždy pro měsíc prosinec vypočtena optimální částka příspěvku pro získání maximální výše odpočtu ze základu daně. Odpadá Vám tak veškerá administrativa spojená se změnami výše měsíčního příspěvku. Znamená to, že s Vaším souhlasem za Vás provedeme všechny potřebné úkony zcela automaticky.

  Služba je zdarma a přitom se sjednáním služby Daňový automat nezavazujete ke každoročním mimořádným vkladům.

 • Je možné pobírat předdůchod z penzijního připojištění? Pokud ne, jak ho mohu získat?

  Předdůchod není možné pobírat z penzijního připojištění, ale pouze z doplňkového penzijního spoření (nový 3. pilíř).

  Pokud máte zájem čerpat předdůchod, je nutné uzavřít novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření a současně vypovědět smlouvu o penzijním připojištění a podat žádost o převod prostředků do nové smlouvy. Teprve po převedení prostředků do doplňkového penzijního spoření je možné o předdůchod požádat.

  Podmínky pro nárok na výplatu předdůchodu:

  • Čerpání dávky předdůchodu nejdříve 5 let před dovršením věku pro nárok na starobní důchod (u předdůchodů je věk pro ženy shodný jako věk pro muže).
  • Podmínkou je naspořených 60 měsíců (možnost převodu ze smlouvy o penzijním připojištění, doba spoření se sčítá).
  • Vyplácí se z peněz naspořených v doplňkovém penzijním spoření (nový 3. pilíř).
  • Stát během předdůchodu platí zdravotní pojištění, ale nevyplácí žádný důchod.
  • Měsíční splátka předdůchodu musí činit minimálně 30 % průměrné mzdy vyhlášené MPSV za předchozí rok – pro rok 2016 je to 8 100 Kč měsíčně.
  • Předdůchod musí být vyplácen minimálně 2 roky.
  • Po dosažení řádného důchodového věku začne být vyplácen nezkrácený státní starobní důchod.
  • Splátky předdůchodu musí být vypláceny měsíčně.
 • Co dělat v případě ukončení trvalého pobytu nebo hrazení veřejného zdravotního pojištění v České republice?

  Podle Článku 8, bodu f) Penzijního plánu Allianz transformovaného fondu penzijní připojištění zaniká dnem ukončení trvalého pobytu účastníka na území České republiky. Podle bodu g) téhož článku penzijní připojištění zaniká dnem ztráty bydliště na území členského státu Evropské unie nebo ukončení účasti v důchodovém pojištění nebo ve veřejném zdravotním pojištění v České republice.

  Na jakou výši výplaty máte nárok?

  V případě zániku smlouvy z výše uvedených důvodů se jedná o předčasné ukončení smlouvy. Účastník má nárok na výplatu ve výši odbytného, tj. bez státních příspěvků a výnosů z nich. Veškeré státní příspěvky připsané od počátku smlouvy je penzijní společnost povinna vrátit Ministerstvu financí ČR. Odbytné také podléhá zdanění, konkrétně se zdaní srážkovou daní příspěvky zaměstnavatele a všechny výnosy.

  Jaký je postup?

  Pokud obdržíme z Ministerstva financí ČR informaci o ukončení hrazení veřejného zdravotního pojištění v ČR, účastníkovi zašleme dopis, ve kterém ho o této skutečnosti informujeme a sdělíme další postup. Abychom mohli smlouvu ukončit a vypořádat prostředky, potřebujeme vědět, kam máme prostředky zaslat. K tomuto účelu slouží formulář Výplata dávky, který účastník vyplní jako žádost o odbytné a podepsaný zašle na adresu Allianz penzijní společnosti, a. s. Další možností je uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, která není vázána podmínkou hrazení veřejného zdravotního pojištění v ČR, a převést naspořené prostředky na tuto smlouvu.

Kam dál?

nahoru