Allianz pojišťovna
24 hours helpline: 241 170 000

Důchodové spoření (2. pilíř)

Penze

Ukončení důchodového spoření

K 1. 1. 2016 došlo ke zrušení zákona o důchodovém spoření (tzv. 2. pilíř) a my jsme bohužel museli tento typ spoření k 31.12.2016 ukončit.


Postup při rušení důchodového spoření

1. 1. 2016
Vstoupil v platnost zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření.
1. 7. 2016
Důchodové fondy vstoupily do likvidace. Vaše prostředky jsme převedli do vkladů u regulovaných bank.
Do 30. 9. 2016
Nejpozději do tohoto data jste se museli rozhodnout, jak naložit s naspořenými prostředky. Do konce roku 2016 dojde ke zrušení všech důchodových fondů (2. pilíř). To znamená, že všechny naspořené prostředky Vám budou vyplaceny.
15. 10. 2016 - 31. 12. 2016
V tomto období proběhla výplata prostředků z důchodového spoření. Pokud jste nám nesdělili zvolený způsob výplaty, prostředky byly převedeny na účet místně příslušného finančního úřadu (správce pojistného). Tím Vám zanikl nárok na vyplacení prostředků vůči penzijní společnosti, můžete však o ně požádat příslušný finanční úřad.
31. 12. 2016
Došlo ke zrušení všech důchodových fondů.
Důchodové pojištění
Za dobu účasti na důchodovém spoření lze doplatit pojistné na důchodové pojištění. Na důchodové pojištění Vám v tomto období odcházelo snížené pojistné, tedy i Váš budoucí důchod čerpaný od státu bude nižší v případě, že se rozhodnete pojistné nedoplatit. Pokud se pro doplacení pojistného rozhodnete, musíte do 30. 6. 2017 požádat okresní správu sociálního zabezpečení o sdělení výše tohoto doplatku. Doplatek je pak potřeba uhradit nejpozději do 29. 12. 2017.

 

Kam dál?

nahoru