Shape Created with Sketch. 241 170 000
ENG

Dotace EU

Allianz

Základní informace

Název projektu: Allianz pojišťovna - firemní vzdělávání

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005437

Popis projektu: Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance společnosti Allianz pojišťovny, a.s. Za účelem identifikace konkrétních vzdělávacích kurzů vhodných pro zaměstnance byla ve společnosti realizována analýza vzdělávacích potřeb.

Projekt cílí především na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce u zaměstnavatele. Bude proškoleno 167 zaměstnanců, a to v oblastech měkkých a manažerských dovedností, v oblasti obecného a specializovaného IT, účetních a ekonomických kurzů.

Doba realizace projektu: 1. 7. 2017 - 30. 6. 2019

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie ve výši 85 % způsobilých výdajů.

Evropská unie

nahoru