Shape Created with Sketch. 241 170 000

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost vznikla 1. 1. 2013 transformací Allianz penzijního fondu. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského obchodního soudu v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Allianz penzijní společnost obhospodařuje prostředky účastníků v transformovaném fondu (penzijní připojištění – od 1. 12. 2012 již není možné sjednat smlouvu), a od 1. 1. 2013 také prostředky v účastnických fondech (doplňkové penzijní spoření – nový 3. pilíř) a důchodových fondech (důchodové spoření – 2. pilíř).

Od 1. 1. 2013 nabízíme svým klientům:

Informace o penzijním připojištění můžete získat zde:

Při naší činnosti s prostředky klientů se řídíme strategií konzervativního investování, kterou stabilně podporuje kapitál skupiny Allianz.
To oceňují nejen naši klienti, jejichž počet se smlouvou o penzijním připojištění se jen za rok 2012 zdvojnásobil, ale také odborná veřejnost.

Základní informace

IČ: 25 61 26 03
Základní kapitál: 300 000 000,- Kč
Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s., (100%)
Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
Auditor: KPMG Česká republika Audit
Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
Telefon: +420 841 170 000
Fax: +420 242 455 414, +420 242 455 415
E-mail: info@allianz.cz
www: www.allianz.cz

Kam dál?

nahoru