Allianz pojišťovna
24 hours helpline: 241 170 000

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz

Allianz penzijní společnost vznikla 1. 1. 2013 transformací Allianz penzijního fondu. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského obchodního soudu v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Allianz penzijní společnost obhospodařuje prostředky účastníků v transformovaném fondu (penzijní připojištění – od 1. 12. 2012 již není možné sjednat smlouvu), a od 1. 1. 2013 také prostředky v účastnických fondech (doplňkové penzijní spoření – nový 3. pilíř). V období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016 společnost obhospodařovala prostředky v  důchodových fondech (důchodové spoření – 2. pilíř).

Od 1. 1. 2013 nabízíme:

Informace o penzijním připojištění můžete získat zde:

 

Při naší činnosti s prostředky klientů se řídíme strategií konzervativního investování, kterou stabilně podporuje kapitál skupiny Allianz.
To oceňují nejen naši klienti, jejichž počet se smlouvou o penzijním připojištění se jen za rok 2012 zdvojnásobil, ale také odborná veřejnost.

Historie společnosti

Allianz penzijní fond, a. s., vznikl v roce 1997 splynutím Allianz-HYPO penzijního fondu, a. s., a Živnobanka – penzijního fondu, a. s., s názvem Allianz - Živnobanka penzijní fond, a. s.

Činnost penzijního fondu povolilo Ministerstvo financí ČR pod č.j. 324/61765/97 ze dne 10. 9. 1997 a k zápisu do obchodního rejstříku došlo 1. 10. 1997.

Název penzijního fondu byl změněn na Allianz penzijní fond, a. s., v návaznosti na odkup 45 % akcií fondu Allianz pojišťovnou od Živnostenské banky v závěru roku 2000, nové jméno bylo zapsáno 26. února 2001.

Tento penzijní fond byl 1. 1. 2013 transformován na dnešní Allianz penzijní společnost, a. s.

Základní informace

Základní informace

IČO: 25 61 26 03
Základní kapitál: 300 000 000,- Kč
Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s., (100%)
Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor: KPMG Česká republika Audit
Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
Telefon: +420 241 170 000
Fax: +420 242 455 414, +420 242 455 415
www: www.allianz.cz

Kam dál?

nahoru