Allianz pojišťovna
24 hours helpline: 241 170 000

Sloučení dvou účastnických fondů doplňkového penzijního spoření

Investiční fondy

Dne 1. listopadu 2014 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení dvou účastnických fondů obhospodařovaných Allianz penzijní společností, a. s.

Slučované účastnické fondy

 
Zanikající účastnický fond Přejímající účastnický fond Statut přejímajícího fondu
Allianz účastnický fond Selection, Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz dynamický účastnický fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Statut

Ke sloučení fondů dojde dne 05. 11. 2014 a majetek zanikajícího fondu bude převeden do majetku přejímajícího fondu. Důvodem sloučení je dodržení zákonného limitu dle §36 odst. 4 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření v platném znění (dále jen „zákon o doplňkovém penzijním spoření).

Rozhodnutí České národní banky o sloučení fondů:

Rozhodnutí o sloučení Allianz účastnického fondu Selection, Allianz penzijní společnosti, a. s., jako zanikajícího fondu, s Allianz dynamického účastnického fondu, Allianz penzijní společnost, a. s.

V souladu se zákonem o doplňkovém penzijním spoření si dovolujeme informovat, že účastníci Allianz penzijní společnosti, a. s., kteří mají podíl prostředků v zanikajícím fondu, mají právo do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení sloučení zúčastněných účastnických fondů požádat o bezplatnou změnu strategie spoření u Allianz penzijní společnosti, a. s., nebo o převod prostředků k jiné penzijní společnosti.

Kam dál?

nahoru