Shape Created with Sketch. 241 170 000
ENG

Společenská odpovědnost

Pojišťovna Allianz dlouhodobě pomáhá. V návaznosti na prodej autopojištění je hlavním tématem soustavné zlepšování dopravní bezpečnosti v České republice. Již sedmým rokem Allianz podporuje projekt Allianz Automapa, která každoročně radí řidičům, jakým místům se vyhnout a pomáhá je opravit. Kromě toho každým rokem přidává kromě bezpečnosti na silnicích další projekty, v rámci kterých pomáhá lidem v nouzi.

Projekty

Allianz Automapa

Míst, kde se často stane dopravní nehoda, v České republice bohužel rok od roku přibývá. Allianz Automapa upozorňuje řidiče na nejvíce nebezpečná místa pomocí interaktivní mapy na webových stránkách. V září 2018 vydala Allianz již poosmé přehled nejrizikovějších úseků na tuzemských silnicích za poslední roky. Motoristům může posloužit jako cenné vodítko, kterým silnicím je lepší se raději vyhnout. Podrobnou analýzou policejních statistik přispívá Allianz pojišťovna k prevenci silničních nehod již od roku 2011.

nehodová místa

handbike

 

 

Vítr ve vlasech

Vítr ve vlasech je revoluční projekt, který organizuje nezisková organizace Černí koně. Projekt je zaměřen na podporu dětí s omezenou mobilitou. Černí koně vyrábějí handbiky, speciální kola na ruční pohon, které prodávají a půjčují zdarma dětem, dokud z nich nevyrostou. Allianz se rozhodla finančně podpořit tuto činnost a zapojit do ní i zaměstnance. Děti s omezenou hybností jsou totiž při volnočasových aktivitách závislé na vlastních dovednostech a dostupnosti kompenzačních pomůcek. Na invalidním vozíku se mohou pohybovat pouze v oblastech s hladkým povrchem a nemohou se účastnit většiny outdoorových aktivit spolu se svými vrstevníky. Používání ručních kol tak vede k lepšímu sociálnímu začlenění handicapovaných již od dětství.

 

 

Do práce na kole

Od roku 2012 je Allianz partnerem ekologické bezpečnostně–dopravní akce „Do práce na kole“ pořádané organizací Auto*Mat, která probíhá nejen v Praze, ale také v Brně, Pardubicích a Liberci. Kampaň má za cíl zklidnit automobilovou dopravu ve městech a vytvořit lepší podmínky pro ekologickou dopravu (především městskou cyklistiku).

Soutěží se celý měsíc květen, kdy každý účastník jezdí pravidelně na kole do práce a počítá si ujeté kilometry. Hlavním cílem kampaně však není co nejvíce najetých kilometrů, ale především pravidelné využívání vlastní „bio“ obnovitelné energie při cestách do zaměstnání, což většina našich kolegyň a kolegů stoprocentně splnila.

do práce na kole
nahoru