Shape Created with Sketch. 241 170 000
ENG

Allianz pojišťovna bude mít kvůli hrozícím záplavám operátory na lince nepřetržitě celý víkend

Praha, 15. ledna 2011; V souvislosti se zvyšující se hladinou vody v různých částech České republiky bude Allianz pojišťovna přijímat hlášení o pojistných událostech během celého víkendu. Klienti budou moci jednotlivé případy oznamovat i během následujících volných dnů a to 24 hodin denně. K dispozici jim budou jak operátoři asistenční služby Allianz pojišťovny (Mondial Assistance) na lince 800 170 000, tak i on line formulář na webu www.allianz.cz, který se jmenuje „Oznámení pojistné události“.

 

A jak by měli klienti správně postupovat při hlášení pojistných událostí?

 

1. Pokud máte fotoaparát - zdokumentujte stav nemovitosti i poškozené movité věci, které zasáhla voda.

 

2. Pokud nemáte fotoaparát – můžete začít nemovitosti uklízet, poškozené věci shromážděte
na jedno místo, mobilní technik je zdokumentuje.

 

3. Zabraňte vzniku další škody – co nejdříve začněte s úklidem nemovitosti - vysoušením, vyklízením, čištěním.

 

4. Zpracujte seznam poškozených věci s uvedením ceny, stáří, případně shromážděte doklady a účty, urychlíte tím prohlídku nejen sobě, ale i ostatním poškozeným.

 

 

 

 

nahoru