Shape Created with Sketch. 241 170 000

Skupina Allianz zvýšila v roce 2010 zisk o dvanáct procent

Mnichov/Praha, 24. února 2011; Skupina Allianz dnes ohlásila své výsledky za fiskální rok 2010. Na základě předběžných údajů dosáhly celkové příjmy nového rekordu ve výši 106,5 miliardy euro, přičemž objem povinného pojistného za životní a zdravotní pojištění se zvýšil na 57,1 miliardy euro. Oproti roku 2009 vzrostly příjmy skupiny Allianz o 9,3 procenta. Provozní zisk se zvýšil o 17 procent na 8,2 miliardy euro a přesáhl tak vyšší hranici plánu pro rok 2010, která činila 7,7 miliardy euro. Tento vývoj zahrnuje účetní změnu a pozitivní vlivy cizích měn ve výši 0,5 miliardy euro.

 

Vyšší provozní ziskovost ve všech segmentech a lepší výsledky investic přispěly k čistému zisku z pokračujících aktivit ve výši 5,2 miliardy euro, což je 12 procent nad údajem za rok 2009 (4,65 miliardy euro).  Skupina Allianz ohlásila další vylepšení poměru platební schopnosti na 173 procent ke konci roku 2010 včetně příštích výdajů na dividendy, což představuje růst o 9 procentních bodů oproti konci roku 2009.  Jmění akcionářů narostlo o 10,9 procent a k 31. prosinci 2010 činilo 44,5 miliardy euro. Představenstvo navrhne dozorčí radě společnosti Allianz SE dividendu ve výši 4,50 euro na akcii, to je o 9,8 procent více, než činila dividenda v minulém roce – 4,10 euro.

 

"Jsme hrdí na to, že jsme v roce 2010 dosáhli podstatného růstu,“ řekl Michael Diekmann, předseda představenstva společnosti Allianz SE. „Příjmy překonaly náš dosavadní rekord a náš provozní zisk je vyšší, než jsme sami očekávali. Allianz zvládla svá rizika dobře a z finanční krize v letech 2008 a 2009 vyšla jako velice zisková a finančně silnější. To je základ odolnosti a stability, které od nás naši zákazníci, investoři a zaměstnanci očekávají," dodal Diekmann.

 

Neživotní pojištění zlepšilo provozní zisk o 6 procent

V neživotním pojištění v roce 2010 pokračoval na několika klíčových trzích pozitivní cenový trend a řádné upisování. Celkové hrubé předepsané pojistné vzrostlo o 3,2 % na 43,9 miliardy euro.  Provozní zisk se zvýšil o 5,9 procent na 4,3 miliardy euro oproti 4,1 miliardy euro v roce 2009. Tento nárůst byl zapříčiněn lepšími výsledky v provozním investičním zisku a upisování, i přes značně vyšší objem ztrát ze živelných událostí. Dopad přírodních katastrof se v roce 2010 téměř ztrojnásobil na 1,3 miliardy euro oproti 447 milionům euro v roce 2009. Kombinovaný poměr se zlepšil na 97,2 procenta z 97,4 procenta v roce 2009. Tento vývoj byl způsoben silným zotavením kombinovaného poměru v oblasti úvěrového pojištění a také kombinovanými poměry ve Francii, Itálii a na dalších trzích. K tomuto trendu také přispěl pozitivní vývoj v oblasti rezerv.

 

"Z celkového pohledu jsme ukázali silný výkon ve složitém tržním prostředí. Co se týče provozního zisku, bylo toto čtvrté čtvrtletí naším nejsilnějším čtvrtletím za poslední dva roky," řekl člen představenstva Allianz SE Oliver Bäte. "V roce 2010 jsme uhradili našim klientům škody z přírodních katastrof ve výši přesahující jednu miliardu euro. Na druhou stranu se náš škodní poměr bez zahrnutí přírodních katastrof v tomto roce zlepšil. Rád bych také vyzdvihnul dvouciferný nárůst příjmů v našem přímém podnikání a pozitivní cenové vlivy na nové i obnovené smlouvy ve Velké Británii, Itálii, Francii a v oboru úvěrového pojištění," dodal Oliver Bäte.

 

Životní a zdravotní pojištění má za sebou silné výsledky v prostředí nízkých úrokových sazeb

V životním a zdravotním pojištění dosáhlo povinné pojistné rekordní výše 57,1 miliardy euro. Nárůst dosáhl 12,5 procenta v porovnání s 50,8 miliardy euro v roce 2009 a byl způsoben vysokou poptávkou po investičních i tradičních produktech životního pojištění.  Provozní zisk se zvýšil o 7,4 procenta na 2,9 miliardy euro oproti 2,7 miliardy euro v roce 2009. Tento vývoj byl z velké míry způsoben lepším výsledkem v oblasti výdajů a také vyšším provozním investičním ziskem, který těžil z podstatně nižšího znehodnocení než v roce 2009.

 

"Naše silné výsledky v životním a zdravotním pojištění předčily naše očekávání. Rostoucí poptávka po produktech a řešeních Allianz byla motorem dvouciferného růstu příjmů. Tato skutečnost dokazuje, že naši klienti chtějí atraktivní zisky a stabilitu, které jim Allianz může nabídnout. Provozní zisk překonal náš roční plán. Naše objemy nových obchodů a marže se také zlepšily, a to i přes náročné prostředí s nízkými úrokovými sazbami," řekl Oliver Bäte.

 

Příběh o úspěchu ve správě aktiv pokračuje

V roce 2010 vzrostla celková aktiva ve správě o 26,2 procent na rekordních 1518 miliard euro. Spravovaná aktiva třetích stran dosáhla výše 1164 miliard euro, to je o 25,7 procenta více než 926 miliard euro na konci roku 2009. Nové přírůstky třetích stran dosáhly rekordní výše 113 miliard euro. Čistý zisk z poplatků a provizí vzrostl o 37,2 procent na 4,9 miliardy euro oproti 3,6 miliardy v roce 2009. Tento vývoj byl způsoben větším objemem spravovaných aktiv a přechodem na produkty s vyšší marží. Výkonnostní poplatky ve výši 514 milionů euro se nacházejí značně nad úrovní 421 milionů euro za rok 2009. Provozní zisk se zvýšil o 47,0 procent na 2,1 miliardy euro z 1,4 miliardy euro v předchozím roce. Aktiva s pevným příjmem spravovaná pro třetí strany vzrostla o 27,6 procent na 1002 miliard euro. Akcie rok zakončily nárůstem o 15,1 procenta na 161 miliard euro, což bylo podpořeno zlepšením tržní hodnoty spravovaných aktiv. Poměr nákladů k zisku, tedy klíčový ukazatel efektivity podnikání, se dále zlepšil na 58,7 procent v roce 2010 oproti 62,0 procentům v předchozím roce.

 

"Náš příběh o úspěchu ve správě aktiv pokračoval i v roce 2010, který byl rekordním rokem, co se týče spravovaných aktiv, nových přírůstků a ziskovosti. Čisté přírůstky třetích stran pocházely od retailových klientů i institucí a dosahovaly dvouciferného nárůstu druhý rok po sobě. Je to jednoznačně nejlepší způsob, jakým nám zákazníci vyslovují důvěru. Zaznamenali jsme výtečný provozní zisk, který poprvé přesáhl dvě miliardy euro,“ řekl Oliver Bäte.

 

Allianz pojišťovna, a. s., je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí přední světové pojišťovací skupiny Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení si vybudovala pevnou pozici jedné ze tří největších českých pojišťoven. Nabízí komplexní škálu pojišťovacích a investičních produktů pro soukromou i firemní klientelu. Allianz pojišťovna, a. s., je jediným akcionářem Allianz penzijního fondu, a. s., založeného v roce 1994. Je také jediným společníkem Allianz Kontakt, s.r.o.

 

Pro další informace prosím kdykoliv kontaktujte

Václav Bálek, tiskový mluvčí

Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Telefon: +420 224 405 409

Mobil: +420 605 203 447

Mail: vaclav.balek@allianz.cz

www.allianz.cz

 

 

 

nahoru