Shape Created with Sketch. 241 170 000

Allianz Automapa znovu varuje řidiče v jednotlivých krajích České republiky

Praha, 11. října 2012; Allianz pojišťovna zahájila loni na podzim svůj unikátní projekt „Allianz Automapa“ a dvakrát do roka - vždy na jaře a na podzim - mapuje nejkritičtější lokality na tuzemských silnicích. Současné podzimní hodnocení v sobě nově zahrnuje i kritické křižovatky, při jejichž průjezdu by si měli motoristé dávat obzvlášť pozor. Allianz Automapa vychází z veřejně přístupné databáze dopravních nehod s vážnými následky v podobě těžkých zranění, nebo úmrtí v České republice a jejich lokalizace.

„Projekt sleduje dopravní nehody s těžkými následky, které se udály za poslední tři roky a jejichž vzájemná vzdálenost nebyla větší než 100 metrů. Pořadí rizikových lokalit bylo stanoveno podle čtyř hlavních kritérií - počet nehod, při kterých došlo k smrtelnému, nebo těžkému zranění, - závažnost těchto zranění, - počet osob, které úrazy utrpěly a konečně počet ostatních nehod v dané lokalitě, třeba i bez jakéhokoliv zranění.Takto identifikované nehodové lokality byly zařazeny do jednotlivých krajů,“ vypočítává Tomáš Vysoudil, člen představenstva Allianz a místopředseda správní rady Allianz nadačního fondu, který Allianz Automapu inicioval a jehož hlavní náplní je právě bezpečnost silničního provozu.

 

V nejkritičtějších 20 lokalitách České republiky se vyskytuje nejčastěji Olomoucký a Zlínský kraj – celkem třikrát, dva zástupce pak mají Moravskoslezský, Plzeňský, Královéhradecký, Pardubický a Středočeský kraj. Jedenkrát se ve statistice objevuje Jihomoravský, Jihočeský, Ústecký a Liberecký kraj. Naopak Karlovarský kraj a Vysočina se mezi nejkritičtějšími lokalitami nevyskytují vůbec.

 

Nejnebezpečnější lokalitou, která se od loňského hodnocení bohužel nezměnila, je opět silnice u Makotřas ve Středočeském kraji. V této lokalitě se stalo nejvíce sledovaných závažných nehod, jejichž důsledkem byla smrtelná a těžká zranění. Přitom všechny se staly během dne a jejich dalším častým a společným znakem byl náraz do pevné překážky. Zdejší komunikace se jeví jako zvlášť nebezpečná za mokra, či mrholení, což byl podružný společný znak většiny nehod. O tom, že jde o nebezpečnou lokalitu, svědčí i to, že jsou zde registrovány i další, které pro svoji menší závažnost nepodléhají hodnocení v projektu.

 

Přestože obecně jde o velmi rozdílné lokality i nehody, lze z celkových čísel identifikovat několik obecnějších závěrů a specifik pro dané lokality.

 

- V drtivé většině se veškeré nehody staly ve dne, na suché vozovce a viníkem nehody byl řidič motorového vozidla, který nebyl pod vlivem alkoholu. Ale! U 12 nehod, které se pod vlivem alkoholu staly, byl v jedné lokalitě
– silnici u obce Stéblová v Pardubickém kraji - zjištěn alkohol hned u dvou ze tří nehod.

- Pokud jde o další specifikum, kterým jsou chodci, tak většina lokalit se nachází mimo zastavěné území, ale i v některých městských aglomeracích, je chodec účastníkem nehody spíše výjimečným. Jsou však místa, kde se všechny vážné nehody udály s chodcem
– v Ústeckém kraji to je Děčín a Ústí nad Labem, ve Zlínském jsou to Valašské Klobouky a Vizovice, kde u 3 ze 4 nehod byl účastníkem právě chodec. Další zvláštností jsou „mokré“ lokality
– místa, kde dominantní část nehod nevznikla za sucha – mezi ně patří již jednou jmenované Vizovice a Valašské Klobouky, ale také Zahrádky, Švihov, Hradešice, Samšina a další. Jedním z významných faktorů, které zvyšují závažnost následků dopravních nehod, jsou nechráněné, nebo špatně chráněné pevné překážky. Přestože většinou se takové nehody vyskytovaly spíše výjimečně, existují lokality, které jsou zvláště nebezpečné z tohoto úhlu pohledu, například nejhorší Makotřasy – 5 ze 7 nehod, nebo Ústí nad Labem – 3 ze 4 nehod.

Určitou mírou speciální byly víkendové lokality, kde se všechny tragické nehody staly o víkendu, případně v pátek odpoledne či večer. Mezi ně patří Zahrádky a Bílý Kostel nad Nisou v Libereckém kraji, nebo Úštěk a Most v Ústeckém kraji.

 

Nehodový list pro kritická místa

 

Pro všechny rizikové lokality – 5 nejhorších z každého kraje - byl zpracován nehodový list, kde jsou uvedeny základní informace k rizikovým místům s počty obětí a zraněných a dalšími identifikačními znaky nehod, včetně mapek a souřadnic GPS. Informace o všech nehodových územích jsou rozděleny podle krajů (s výjimkou Prahy) a najdete je v sekci Allianz Automapa na www.allianzfoto.cz. Zde je umístěno i video přímo z jedné z nebezpečných lokalit letošního jarního hodnocení – Postoloprt na Lounsku. Pro srovnání jsou tam uloženy i jarní výsledky Allianz Automapy.

Pozor i na křižovatkách!

 

Součástí podzimního hodnocení byla nově také rizikovost křižovatek v ČR. Z tohoto hodnocení vyplývá paradoxní zjištění, že nejvážnější riziko hrozí řidičům na relativně málo zatížených komunikacích Určitě stojí za pozornost, že nejrizikovější křižovatka v Číhani na Klatovsku je podle následků nehod a potenciálního budoucího nebezpečí o 40 procent horší než druhá nejhorší v Bezměrově.

 

Porovnání s hodnocením roku 2011

 

Černé prvenství v hodnocení roku 2011 měly střední Čechy - v 20 nejkritičtějších lokalitách se vyskytoval nejčastěji - 4x, následovaly Plzeňský a Olomoucký kraj 3x, dvakrát pak Zlínský, Královehradecký, Jihomoravský a Jihočeský kraj a po jedné lokalitě měl Karlovarský a Ústecký kraj. Ostatní kraje se mezi nejkritičtějšími místy nevyskytovaly vůbec.

 

nahoru