Shape Created with Sketch. 241 170 000
ENG

Největší riziko úmrtí na silnici hrozí v Indii, Česká republika obsadila v nejnovější studii Allianz 67. místo

Mnichov/Praha, 22. října 2012; Při dopravních nehodách každoročně umírá 1,2 milionů lidí a dalších 50 milionů je zraněno. Odborníci z Allianz centra pro technologie (AZT) ve své nejnovější studii „O mobilitě a bezpečnosti silničního provozu“ upozorňují, že v pomyslné tabulce počtu zemřelých účastníků provozu drží nelichotivý primát Indie, na dalších místech jsou pak Čína, USA a Rusko. Česká republika obsadila v tomto srovnání 67. místo a patří mezi země se středním rizikem, podobně jako např. Maďarsko. Pokud se počet zemřelých na silnicích přepočítá na 100 tisíc obyvatel, tak v první desítce převažují státy Afriky, jako Egypt, Libye, Nigérie, Angola, Gambie a další. V těchto zemích dopravní struktura sice zaostává, ale zdejší praxe potvrzuje, že smrtelné nehody nemusí být pouze záležitostí automobilů. Naopak velkou měrou se na zemřelých při dopravních nehodách podílejí chodci, cyklisté a řidiči nejrůznějších dvou, tří, nebo čtyřkolek na „lidský“ pohon.

Tento trend bohužel bude podle všech dosavadních zjištění pokračovat i v budoucnu, předpovědi totiž více než důrazně varují - do roku 2020 se počet smrtelných úrazů v silničním provozu v rozvojových zemí více než zdvojnásobí. Podle dopravních expertů AZT jsou nehody 9. nejčastější příčinou úmrtí a přestože každých 6 sekund zemře na naší planetě při nehodě jeden člověk, je toto riziko dodnes celosvětově podhodnoceno.

 

Samostatnou kapitolu tvoří v rozvojovém světě používání zvířat při přepravě. Bohužel s převratným rozvojem zdejší motorizované dopravy v těchto zemích experti předpokládají rapidní nárůst obětí do roku 2020. V Indii se odhaduje nárůst až o 147 %, v Číně o 92 %! Allianz proto podporuje projekt „Vize nula“, který zní velmi ambiciózně – snížit počet obětí nehod na nulu. Jeho poselství je však velmi jednoduché – každé nehodě se dá předejít. „Vision Zero“ vyzývá všechny vládní i nevládní organizace v jednotlivých zemích, aby společně podpořily bezpečnost silničního provozu, ať už finančně – investicemi do bezpečných komunikací, tak edukačně – dalším vzděláváním řidičů, žáků ve školách, či rychlejším předáváním informací a nejlepší praxe.

 

V mnoha zemích je třeba posílit jak pasivní tak i aktivní bezpečnost. Pasivní bezpečnost zahrnuje používání bezpečnostních pásů, dětských autosedaček, nebo například přileb pro cyklisty. Aktivní bezpečnost provozu může být posílena již zmíněnou edukační činností, ale třeba i přísnějšími předpisy pro udělování řidičských průkazů. Důležité jsou také právní předpisy v boji proti řízení pod vlivem drog a alkoholu, protože alkohol je zodpovědný až za 32 % všech smrtelných dopravních nehod. K prevenci nehod mohou zejména v bohatších zemích významně přispět i asistenční systémy pro řidiče, kterými jsou vybaveny nové vozy.

 

Dopravní nehody jsou celosvětově jednou z významných příčin úmrtí lidí a jejich dopad na globální populaci je velmi podceňován. "Pokud chceme účinně bojovat proti rostoucímu počtu úmrtí při autonehodách, potřebujeme vytvořit novou kulturu bezpečnosti. Každý dopravní systém je pouze tak bezpečný, jak bezpečné je chování těch, kteří se do něho zapojili," říká Christoph Lauterwasser, ředitel Allianz centra pro technologie.

 

"Vyvolat zásadní změnu v myšlení a chování řidičů podpořenou patřičnou legislativou a výstavbou bezpečnějších komunikací. To je jediná cesta k dosažení našeho cíle, kterým je snížení počtu dopravních nehod po celém světě," doplňuje Ch. Lauterwasser.

 

Ve spolupráci s Mezinárodní automobilovou federací FIA a jejím fondem pro bezpečnost silničního provozu podporuje Allianz také iniciativu OSN "Desetiletí pro bezpečnost silničního provozu 2011-2020". Společnosti Allianz po celém světě rovněž pravidelně organizují nejrůznější aktivity od školení pro řidiče, účast na konferencích s touto tématikou až po identifikaci nebezpečných míst na místních komunikacích.

 

Právě tuto službu pro řidiče zajišťuje také Allianz v České republice, když dvakrát do roka zveřejňuje seznam nejkritičtějších míst na tuzemských silnicích ve své Allianz Automapě.

 

Detailní žebříček Vám rádi pošleme mailem.

 

 

nahoru