Shape Created with Sketch. 241 170 000

Podle demografické studie Allianz vkládá do životního pojištění většina Čechů pouze polovinu toho, co Američané a Němci

Praha/Mnichov, 5. listopadu 2012; Česká republika výrazně zaostává v životním pojištění za vyspělým světem. Zatímco vloni každý obyvatel Německa vložil do životního pojištění 1042 euro, tedy zhruba 26.500 Kč, každý Američan 1270 euro (cca 32.300 Kč) a Japonec dokonce 2183 euro (cca 55.600 Kč), více než tři čtvrtiny Čechů, kteří mají sjednané životní pojištění, platí měsíčně méně než 1000 Kč. Ročně se tedy nedostanou na více než 475 euro, což je lehce přes 12.000 Kč. Ale nejčastější částka je ještě zhruba o čtvrtinu nižší. Do životního pojištění, které letos slaví 250 let od svého vzniku, lidé na celém světě vkládají 1,7 bilionu euro! Vyplývá to z nejnovější demografické studie Allianz o životním pojištění.

 

V Česku je velmi často spjato životní pojištění s pořízením domova a jako nezbytný doplněk hypotéky, naopak u Němců je to spíše výjimečné. Většina jejich životních pojištění je kapitálových, která mají generovat úspory. V USA jsou dvě třetiny všech životních pojištění určených ke spoření na stáří.

„Životní pojišťovny jsou klíčovými hráči na světovém kapitálovém trhu a jejich dlouhodobě kvalitní investiční strategie přispěly velkou měrou ke stabilizaci kapitálových trhů. A co víc, svojí obezřetnou investiční politikou ušetřily své klienty i v době ekonomických krizí před podstatnými ztrátami. Takže přes veškerou kritiku životního pojištění, kterému jsou vytýkány nízké výnosy, či příliš konzervativní investiční programy, i jeho odpůrci zjišťují, že je pro člověka důležité, bezpečné a v neposlední řadě i ziskové,“ uvádí hlavní ekonom Allianz v Mnichově Michael Heise.

Zatímco v roce 2050 bude na světě na jednoho novorozence v průměru 16 šedesátiletých, v ČR jich bude 32!

Kromě skutečnosti, že životní pojištění představuje kvalitní investiční produkt, slouží hlavně jako ochrana před nepředvídatelnými a tragickými událostmi každého jednotlivce. Další důležitý sociální aspekt životního pojištění je, že představuje ochranu před potenciální chudobou v důchodovém věku. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu lidí pobírajících penzi a také v souvislosti s restrikčními opatřeními států, která se projevují dalším posouváním věku odchodu do důchodu a nízkou valorizací penzí, roste zákonitě potřeba nespoléhat se jen na stát. Pro mnoho lidí by prodlužující se délka života znamenala výrazné snížení životního standardu, protože vlastní soukromé úspory jim nemusí tak dlouho stačit.

Statistiky jsou neúprosné a jasně ukazují, že svět globálně stárne. Zatímco v roce 1950 na jedno novorozeně připadli zhruba dva lidé starší 60 let, v roce 2050 to už bude skoro 16 lidí na každé nově narozené dítě. Česká republika na tom bude ještě hůř – odhaduje se, že v roce 2050 tu bude na jednoho novorozence dokonce 32 lidí, kteří již oslavili šedesátku.

A co je ještě varovnější – za necelých 40 let bude každý pátý člověk na Zemi starší 60 – bude jich více než 1,5 miliardy! (grafiku najdete zde)

Dnes žije na naší planetě 115 milionů osmdesátníků, ale v roce 2050 by jich mělo být již 402 milionů a neuvěřitelných 3,2 milionu bude lidí stoletých a starších! Proto důchodové pojištění nebo penzijní připojištění bude ještě víc přispívat k ochraně jednotlivce před chudobou ve stáří, pokud nechceme, aby mladší generace byly nuceny nést nadměrné břemeno financování důchodů a také výdajů na zdravotní a sociální péči generace seniorů.

Pojišťují se více muži, nebo ženy?

Už několik desítek let se psychologové věnují rozdílům v chování obou pohlaví v běžném životě. Jsou tedy ženy a muži rozdílní i při uzavírání životních pojištění? Ze statistik Allianz pojišťovny vyplývá, že do pojištění vstupují obě pohlaví přibližně ve stejném věku.

„Přestože se říká, že dívky ve věku teenagerů mentálně dozrávají dříve, než chlapci, v otázce věku vstupu do životního pojištění se obě pohlaví vzácně kopírují,“ uvádí ředitel úseku životního pojištění Allianz pojišťovny Libor Novák. A i pro většinu věkových skupin
je podíl žen a mužů sjednávajících si životní pojistku velmi podobný, v poměru 52 procent mužů a 48 procent žen. „Tento podíl se postupně vyrovnal i díky tomu, že jsme začali nabízet speciální pojištění PRO ženy. Do té doby byla převaha mužů výraznější,“ doplňuje Novák. Ukazuje se tedy, že v potřebě pojistit své zdraví a život, se chování jednotlivých pohlaví zásadně neliší.

Muže děsí úvěry a smrt, ženy zase závažná onemocnění

Přestože v samotném rozhodnutí pojistit se mají obě pohlaví podobné pohnutky, ve skladbě jednotlivých pojištění se už projevují poměrně silné rozdíly v potřebách mužů a žen. Například muži se více pojišťují produkty kryjícími riziko smrti a tarify, které jsou určeny ke krytí úvěrů, či zabezpečení v případě invalidity, nebo dlouhodobé hospitalizace. Ženy naopak ve větší míře požadují ve svých pojištěních krytí rizik závažných onemocnění, jako je rakovina, infarkt, Alzheimerova choroba…, anebo nyní specifických ženských nemocí a komplikací spojených s těhotenstvím či onemocněním dítěte. Pojištění berou také jako určitou formu spoření.

Model živitele rodiny stále přetrvává

Ve všech produktech životního pojištění si muži sjednávají vyšší limity než ženy. „Tradičnost a konzervativnost české populace, kde je muž vnímaný jako živitel rodiny, se stále promítá i do životního pojištění, takže mužské pojistky jsou většinou uzavřené na výrazně vyšší sumy,“ vysvětluje Libor Novák. Výška pojistného krytí pro některé druhy rizik je často až
o čtvrtinu vyšší u mužů, než u žen. V některých parametrech se však muži a ženy shodují - podobné pojistné sumy si sjednávají v pojištění denního odškodného po dobu léčení nebo při pobytu v nemocnici v případě úrazu či choroby. (viz.grafy)

Má životní pojištění budoucnost?

Současná finanční krize, nová regulační opatření v pojišťovnictví jako je Solvency II a zavádění nových antidiskriminačních směrnic ze strany EU představují skutečný test síly a odolnosti životního pojištění, které jako produkt tento rok celosvětově oslavuje 250. narozeniny. I přes všechny tyto překážky životní pojištění stále zůstává nejlepší alternativou pro zajištění na stáří, neočekávané situace – úmrtí, dlouhá pracovní neschopnost či invalidita stejně jako další rizika, spojená s naším životem. Navíc demografické trendy ukazují, že životní pojištění se stává opravdu důležitým produktem na stáří. “Kvůli neustále se prodlužující délce života a zároveň rostoucí životní úrovni na jedné straně a klesající porodnosti na straně druhé, společnosti stárnou, a tím roste význam vlastního zabezpečení na stáří a poptávka po produktech životního a důchodového pojištění bude růst i v budoucnu,“ dodává na závěr Michael Heise, hlavní ekonom Allianz v Mnichově v nové demografické studii Allianz o životním pojištění.

 

 

 

nahoru