Allianz
24 hours helpline: 241 170 000

Daňové výhody

Daňové výhody

Přehled daňových výhod pro zaměstnance a zaměstnavatele

Pro zaměstnance

  • Příspěvky zaplacené zaměstnancem v příslušném zdaňovacím období lze odečíst od základu daně do maximální výše 12 000 Kč.
  • V případě více smluv s různými pojišťovnami je možné zaměstnancem zaplacené pojistné sčítat, ale pouze do uvedeného limitu (12 000 Kč).
  • Příspěvky zaplacené zaměstnavatelem jsou do výše 30 000 Kč/rok (společný limit pro životní pojištění a penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření) u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmu a nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění.
  • Limit 30 000 Kč/rok se vztahuje na jednoho zaměstnavatele, pokud máte zaměstnavatelů více, platí limit pro osvobození příspěvků pro každého zaměstnavatele zvlášť.

Pro zaměstnavatele

  • Příspěvky do výše 30 000 Kč/rok (společný limit pro životní pojištění a penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření) jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmu a sociálního a zdravotního pojištění.
  • Příspěvky nad 30 000 Kč/rok jsou zdanitelným příjmem zaměstnance a podléhají odvodu sociálního a zdravotního pojištění.
  • Jedná se o daňový náklad zaměstnavatele bez ohledu na jejich výši; podmínkou daňové uznatelnosti je, že poskytování příspěvku na soukromé životní pojištění nebo na penzijní připojištění musí být dohodnuto buď v individuální smlouvě uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavatele.

Tyto výhody najdete u všech typů životního pojištění:

Plátce Limit Výhody
Pojistné pojistníka 12 000 ročně Snížení daňového základu pojistníka
Pojistné od zaměstnavatele 30 000 ročně Pro zaměstnance: neodvádí se z příspěvku sociální, zdravotní pojištění a neplatí daň.
Pro zaměstnavatele: daňově uznatelný náklad.

Kam dál?

nahoru