Stížnosti a mimosoudní
řešení sporů

Proces řešení stížnosti a jak správně stížnost podat.

V případě, že jste nebyli spokojeni se službami Allianz pojišťovny, a.s. nebo Allianz penzijní společnosti, a.s., můžete se pro řešení své záležitosti obrátit na adresu dummy stiznosti@allianz.cz či zaslat stížnost písemnou formou na adresu sídla společnosti Ke Štvanici 656/3, Praha 8, 186 00.

Stížnost můžeme napsat volnou formou. Zde naleznete formulář, který můžete vyplnit (odkaz). Budeme mít jistotu, že  pro řešení stížnosti uvedete veškeré podstatné náležitosti. Pokud zasíláte formulář elektronicky na výše uvedenou e-mailovou adresu, můžete jej zaslat bez vlastnoručního podpisu (ten si v případě potřeby popisu určitých dokumentů dodatečně vyžádáme). V papírové podobě prosíme zasílejte podepsaný formulář na adresu sídla společnosti.

Můžete také využít náš dummy kontaktní formulář či stížnost sdělit telefonicky našemu pracovníkovi na telefonním čísle dummy +420 241 170 000.

Stížnosti se snažíme řešit obratem. V případě, že si záležitost vyžádá delší šetření, je maximální lhůta pro řešení 30 kalendářních dní. V případě, že budeme potřebovat doplňující informace, budeme Vás kontaktovat. 
V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením stížnosti, budeme rádi, když se na nás obrátíte a sdělíte nám, co Vám na řešení nevyhovovalo. Postup zkontroluje další pracovník. Pokud byl postup správný, potvrdíme jej, v opačném případě přehodnotíme stanovisko.
  • Spory mezi spotřebitelem a pojistitelem, resp. penzijní společností nebo pojišťovacím zprostředkovatelem z pojistné smlouvy životního pojištění a penzijního připojištění se státním příspěvkem, doplňkového penzijního spoření lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím finančního arbitra
    (www.finarbitr.cz). Řízení před finančním arbitrem se řídí zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.
  • Spory mezi spotřebitelem a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem z pojistné smlouvy neživotního pojištění lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  • Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu je řešením sporů v neživotním pojištění pověřena také Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. (www.ombudsmancap.cz).
  • Pro řešení případného sporu ze smlouvy uzavřené on-line (prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku) může spotřebitel využít rovněž Platformu pro řešení spotřebitelských sporů on-line (odkaz). 
  • Orgánem dohledu je Česká národní banka (www.cnb.cz/cs). K České národní bance lze podat stížnost či podnět.
  • Podáním stížnosti nebo reklamace nepřicházíte o své právo obrátit se na soud.