Stížnosti a mimosoudní
řešení sporů

Proces řešení stížnosti a jak správně stížnost podat.

Záleží nám na Vaší spokojenosti. Pokud jste nebyli spokojeni se službami Allianz pojišťovny, a.s. nebo Allianz penzijní společnosti, a.s., tak budeme rádi, když nám o tom dáte vědět. Svou zpětnou vazbu nám prosím zašlete buď vyplněním kontaktního formuláře zde nebo mailem na adresu stiznosti@allianz.cz, telefonicky na čísle +420 241 170 000 případně poštou na adresu sídla společnosti Ke Štvanici 656/3, Praha 8, 186 00. Děkujeme Vám.

Pokud zasíláte formulář elektronicky, není potřeba přikládat vlastnoruční podpis. Ten si v případě potřeby popisu určitých dokumentů dodatečně vyžádáme. 

Stížnosti se snažíme řešit obratem. V případě, že si záležitost vyžádá delší šetření, je maximální lhůta pro řešení 30 kalendářních dní. V případě, že budeme potřebovat doplňující informace, budeme Vás kontaktovat. 
V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením stížnosti, budeme rádi, když se na nás obrátíte a sdělíte nám, co Vám na řešení nevyhovovalo. Postup zkontroluje další pracovník. Pokud byl postup správný, potvrdíme jej, v opačném případě přehodnotíme stanovisko.
  • Spory mezi spotřebitelem a pojistitelem, resp. penzijní společností nebo pojišťovacím zprostředkovatelem z pojistné smlouvy životního pojištění a penzijního připojištění se státním příspěvkem, doplňkového penzijního spoření lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím finančního arbitra
    (www.finarbitr.cz). Řízení před finančním arbitrem se řídí zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.
  • Spory mezi spotřebitelem a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem z pojistné smlouvy neživotního pojištění lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  • Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu je řešením sporů v neživotním pojištění pověřena také Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. (www.ombudsmancap.cz).
  • Pro řešení případného sporu ze smlouvy uzavřené on-line (prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku) může spotřebitel využít rovněž Platformu pro řešení spotřebitelských sporů on-line (odkaz). 
  • Orgánem dohledu je Česká národní banka (www.cnb.cz/cs). K České národní bance lze podat stížnost či podnět.
  • Podáním stížnosti nebo reklamace nepřicházíte o své právo obrátit se na soud.