Cookies a jejich využití na webu Allianz.cz

Jsou na stránkách Allianz používány soubory cookie?

Sledovací technologie nám pomáhají spravovat a zlepšovat používání stránek Allianz, například díky zjišťování, zda byl v minulosti již nějaký kontakt mezi námi a Vaším počítačem nebo zjišťování nejoblíbenějších částí stránek Allianz.

Na základě podrobnějšího popisu používání souborů cookie můžete pomocí našeho nástroje pro správu souborů cookie (Cookies Management Tool) spravovat své preference ohledně souborů cookie včetně poskytnutí souhlasu. Nástroj pro správu souborů cookie naleznete níže. Váš souhlas s používáním určitých souborů cookie můžete pomocí tohoto nástroje kdykoliv odvolat.

Po uložení Vašeho nastavení pro soubory cookie by mělo být dané nastavení použito i při příštích návštěvách stránek Allianz. Nicméně z technických důvodů mimo kontrolu Allianz toto nelze zaručit. Vaše nastavení pro soubory cookie se může ztratit, například pokud resetujete prohlížeč, smažete své soubory cookie nebo navštívíte stránky Allianz z jiného počítače nebo zařízení. Abychom dodržovali příslušné zákony a předpisy, můžete být v některých zemích při první návštěvě stránek Allianz požádáni o potvrzení Vašeho nastavení pro soubory cookie. Pokud se nacházíte v zemi, kde jste automaticky povinni nastavit své preference ohledně souborů cookie, můžete být vyzváni k opětovnému nastavení při příští návštěvě.

V mnoha případech můžete také nastavit sledovací technologie pomocí svého prohlížeče. Ujistěte se prosím, že nastavení Vašeho prohlížeče odpovídá tomu, zda si přejete být varováni, případně zda sledovací technologie (jako např. soubory cookie) přijímáte. Konkrétní možnosti Vašeho prohlížeče a pokyny pro jejich využívání jsou zpravidla uvedeny v manuálu nebo nápovědě k Vašemu prohlížeči.

Bez sledovacích technologií může být dostupnost služeb poskytovaných na stránkách Allianz omezena, případně nemusí určité části stránek Allianz fungovat správně.

  • Správcem cookies jako osobních údajů na těchto webových stránkách je Allianz pojišťovna, a.s. jako provozovatel webové stránky.
  • Právní důvod pro použití technických cookies je oprávněný zájem provozovatele na provozu webových stránek.
  • Právní důvod pro použití netechnických cookies je souhlas uživatele webových stránek.
  • Případní příjemci osobních údajů jsou uvedeni v technickém popisu cookies. 
  • Cookies jsou ukládány v počítači uživatele po dobu maximálně 1 roku nebo po ukončení session.
  • Pokud odvoláte souhlas s netechnickými cookies, ty se dále neukládají a vymažou se. V případě, že uživatel odmítl souhlas udělit, nebude jeho udělení znovu vyžadováno alespoň 6 měsíců od zobrazení cookies lišty.

Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.