Proč sjednat DPS?
 • Doplňkové penzijní spoření je státem podporovaný spořící produkt dlouhodobého charakteru s pravidelným ukládáním a obezřetným zhodnocováním peněžních prostředků.
 • Doplňkové penzijní spoření je možné sjednat od 1.1.2013, navazuje na penzijní připojištění.
 • Státní starobní důchod je a bude nízký. Zajistěte si důstojnou penzi.
 • Výše vyplácených důchodů je nyní 40 % z průměrné hrubé mzdy. Odhaduje se, že již za 20 let to bude pouze 30 %. To by odpovídalo starobnímu důchodu 10 000 Kč, přepočteno na dnešní poměry.
 • Silný efekt dlouhodobosti spoření. Dlouhá doba spoření udělá obrovský kus práce za Vás. Čím dříve začnete, tím silnějšího efektu můžete docílit. 
 • Každý týden znáte přesnou hodnotu vašich aktuálních úspor v aplikaci MojeAllianz.
 • Když bude nejhůře, spoření na penzi můžete zrušit. Po dvouletém přispívání dostanete nazpět své vložené příspěvky. 
 • Zí ískáte státní příspěvek při spoření 300 Kč měsíčně (platí do 30. 6. 2024), resp. 500 Kč měsíčně (platí od 1. 7. 2024).
 • Daňové výhody - lze odečíst až 48 000 Kč (celkový limit pro všechny daňově podporované produkty spoření na stáří) ročně a ušetřit tak na dani 7 200 Kč.
 • Státní příspěvky a daňové výhody tak činí až 11 280 Kč ročně.
Státní příspěvky a daňové výhody
Státní příspěvky a daňové výhody
 • Možnost příspěvku zaměstnavatele
 • Pokud nebudete moci pravidelně přispívat, nevznikne nedoplatek, ale za daný měsíc nezískáte státní příspěvěk.
 • Možnost vybrat si jeden ze tří fondů a strategie spoření dle svého uvážení.
Výkonnost fondů

Údaje o historické výkonnosti účastnického fondu se týkají minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Přes zápornou výkonnost v roce 2022 zůstává dynamický fond dlouhodobě nejvýkonnějším fondem z naší nabídky penzijních fondů. Na výkonnosti povinného konzervativního fondu se v loňském roce pozitivně projevil výrazný násrůst úrokových sazeb. Vyvážený fond potvrzuje svou funkci ,,zlaté střední cesty". 
Výkonnost fondů
Síla spolešnosti

Allianz penzijní společnost, a.s. vznikla 1. 1. 2013 transformací Allianz penzijního fondu a je součástí koncernu Allianz. Obhospodařuje prostředky účastníků v transformovaném fondu (penzijní připojištění – od 1. 12. 2012 již není možné sjednat smlouvu) a v účastnických fondech (doplňkové penzijní spoření – nový 3. pilíř).

Jsme stabilní společnost a na penzi s námi spoří již více než 400 tisíc klientů. Skupina Allianz je zde pro Vás od roku 1890.
Více než 130 let s Vámi
Věrnostní sleva

Pokud si u nás sjednáte smlouvu Doplňkového penzijního spoření, dáme vám slevu 7% na smlouvu autopojištění a 7% na smlouvu majetkového pojištění. Čím více smluv u nás máte, tím máte levnější pojistné (auto a domov). Za každé další pojištění Vám dáme 7% slevu, celkově tedy můžete ušetřit až 21%. Slevu 7% dáváme za smlouvu autopojištění, majetkového pojištění, životního pojištění a penzijního spoření.

Při sjednání DPS u Allianz získáte slevu na další Allianz produkty:
Sleva 21 %

Přejděte pro více informací

Výkonnost fondů Za rok 2023 Průměr od počátku
Konzervativní fond 7,16 % 1,33 %
Vyvážený fond 11,45 % 2,47 %
Dynamický fond 16,00 % 4,10 %
Státní příspěvek a daňové úspory jsou nespornou výhodou penzijního spoření. Nikoli však jediným zdrojem růstu vašich úspor na penzi. Další zhodnocování vašich úspor investicemi penzijního fondu může tvořit podstatnou část vašich celkových budoucích úspor na penzi. Výkonnost se odvíjí od toho, jak se daří dluhopisům a akciím v daném fondu. Můžete si vybrat z nabídky tří penzijních fondů, každý s odlišnou strategií, jak vaše úspory a státní příspěvky dále zhodnocovat.  

Vaše úspory se střádají do fondů, které stojí mimo státní rozpočet a nejsou ani součástí majetku penzijní společnosti. Jsou pouze Vaše. Ze státního rozpočtu proudí pouze státní příspěvky a případné daňové výhody pro Vás. 
 
Konzervativní fond

Investuje pouze do kvalitních, převážně státních dluhopisů, které mají sice nižší, ale zato stabilní zhodnocení. Konzervativní fond je vhodnou volbou pro ty účastníky, kteří zatím nemají s investováním zkušenosti nebo jsou ochotni podstoupit pouze malé investiční riziko. Fond neinvestuje do akcií. 

Raději vrabec v hrsti, než holub na střeše. Nechci podstupovat rizika, ale nevadí mi nižší zhodnocení. Neplánuji spořit o moc déle než 5 let.
 
Více informací
Vyvážený fond

Fond převážně nakupuje státní a firemní dluhopisy. Je určen pro účastníky, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší riziko kolísání hodnoty úspor výměnou za možnost vyššího výnosu. Akcie mohou představovat maximálně 60 % majetku fondu.

Zlatá střední cesta. Nechci vsázet všecko na jednu kartu, ale trochu rizika mi nevadí. Chci spořit nejméně 5 let.

 
Více informací
Dynamický fond

Většinu majetku tvoří akcie. Dynamický fond je vhodná volba pro ty účastníky, kteří již mají zkušenosti s investováním a nevadí jim podstupovat akciové riziko s možností dosažení atraktivního výnosu i za cenu značného kolísání hodnoty úspor. Fond může být až 100% akciový.

Věřím akciím a chci se podílet na jejich růstu. Riziko mi nevadí. Do penze mám daleko. Spořit budu určitě déle než 5 let.

 
Více informací
Musíme upozornit, že historická výkonnost fondů není zárukou výnosů budoucích. 

Spoření na penzi s sebou přináší investiční rizika podobně jako tomu je při investicích do podílových fondů. Obecně platí, že čím více akcií ve fondu, tím více hodnota vašich úspor může kolísat v průběhu času. V rámci jednoho roku může dokonce vykazovat i záporné zhodnocení. Ovšem bez risku není zisku. Nejvíce akcií má Dynamický fond, naopak Konzervativní fond do akcií neinvestuje vůbec.  

Nemůžete se rozhodnout pro variantu, která je pro Vás nejvhodnější? Rádi Vám pomůžeme s výběrem.
 • Platba je připsaná na příspěvkový účet Allianz penzijní společnosti (AZPS).
 • Platba je přiřazena a zaevidována dle variabilního symbolu na konkrétní smlouvu účastníka. Variabilním symbolem je číslo smlouvy účastníka, nikoli rodné číslo.
 • Platba z účtu daného účastníka se připraví (rozdělí) podle sjednané strategie spoření k převodu do příslušných účastnických fondů.
 • Tyto části platby (nebo celá) v Kč se převedou na bankovní účty příslušných účastnických fondů.
 • Na těchto účtech Kč čekají, až bude stanovena hodnota jednotky pro nejbližší den následující po připsání na bankovní účty účastnických fondů. Hodnota jednotky se stanovuje 1x týdně (ve čtvrtek po uzavření účtů a stavů ke konci středy) a také vždy k poslednímu dni v měsíci. Daný den (čtvrtek) se provede výpočet hodnoty jednotky a výpočet se předá k odsouhlasení depozitáři. Po jeho kontrole a odsouhlasení (může být také až další následující den) je cena vyhlášena, v našem systému i na našich internetových stránkách, a je to cena stanovená pro středu. Následující noc jsou za Kč na bankovním účtu fondů nakoupeny jednotky. Dále se pracuje pouze s jednotkami.
 • Nový stav hodnoty účtu se tedy projeví až po novém nakoupení jednotek do nových fondů po datu vyhlášení nové ceny jednotky za daný fond.
 • Sledování cen jednotek fondů můžete sledovat na našem webu (stačí zobrazit informace stisknutím tlačítka „Zobrazit podrobná data“ pod grafem fondu).
Dokumenty
Dokumenty
 • Všechny dokumenty týkající se penzijního spoření a účastnických fondů najdete zde.
 • Způsoby a podmínky při ukončení smlouvy o Penzijním připojištění zde.
 • Způsoby a podmínky při ukončení smlouvy o Doplňkovém penzijním spoření zde.
 • Podkladové aktiva v jednotlivých účastnických fondech. Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu naleznete zde.
 • Existují tzv. úplaty – úplata za obhospodařování a úplata za zhodnocení.
 • Tyto „úplaty“ však nikde na konkrétní smlouvě neuvidíte, netýká se jednotlivé konkrétní smlouvy.
 • Úplaty se zásadně nestrhávají z prostředků jednotlivých smluv, jsou odváděny z celkové hodnoty každého účastnického fondu za všechny smlouvy a jsou tím promítnuty do hodnoty jednotky. Sazby úplat jsou uvedeny v sazebníku poplatků.
 • Vypočítávají se a zálohově strhávají vždy před stanovením ceny jednotky (to se provádí 1x týdně a navíc vždy k poslednímu dni v měsíci).
 • Zjednodušeně - stanoví se celkový objem hodnoty v účastnickém fondu (všechny bankovní účty, akcie, podílové listy atd.), vypočtou se a odvedou úplaty, a teprve poté se zbývající objem Kč ve fondu vydělí počtem jednotek – toto vždy za všechny účastníky, kteří v daném fondu prostředky mají.
 • Takto se získá hodnota jednotky v českých korunách. S touto hodnotou jednotky se dále až do příštího stanovení hodnoty jednotky pracuje.
Smlouvu o doplňkovém penzijním spoření můžete sjednat prostřednictvím zprostředkovatele Allianz, který s Vámi projedná investiční analýzu, a pokud budete mít zájem, může Vám poradit i v jiné oblasti, např. v pojištění. Najít poradce.
 • Pokud máte sjednáno doplňkové penzijní spoření, svou smlouvu můžete ukončit a prostředky si nechat převést na nově uzavřenou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření u naší penzijní společnosti Allianz. 
 • Pokud máte u jiné penzijní společnosti nebo u naší penzijní společnosti sjednanou smlouvu o penzijním připojištění (transformovaný fond), můžete smlouvu vypovědět a prostředky přímo převést na nově uzavřenou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Pro převod stačí navštívit naši pobočku
 • Novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření je možné sjednat od 1. 1. 2013 a je dána zákonem č. 427/2011 Sb. Doplňkové penzijní spoření je v zásadě staronová možnost penzijního spoření se státním příspěvkem a navazuje na penzijní připojištění. Příspěvky účastníka, zaměstnavatele a státní příspěvky jsou investovány do účastnických fondů, které obhospodařuje  penzijní společnost.
 • Penzijní připojištění nebo také důchodové připojištění je jeden z možných způsobů spoření - zajištění na penzi a je součástí třetího pilíře důchodového systému. Penzijní připojištění vzniklo v roce 1994 vydáním zákona č. 42/1994 Sb., jako státem regulovaný spořící produkt dlouhodobého a relativně bezpečného ukládání a zhodnocení peněžních prostředků. Novou smlouvu o Penzijním připojištění bylo možné sjednat do 30. 11. 2012. Penzijní připojištění stále existuje, pouze se úspory klientů účetně vyčlenily z penzijního fondu do Transformovaného fondu, který od 1. 1. 2013 spravuje penzijní společnost. Spoření i výplaty dávek se i nadále řídí původními podmínkami a zejména platným penzijním plánem.
Vaše úspory se střádají do fondů, které stojí mimo státní rozpočet a nejsou ani součástí majetku penzijní společnosti. Ze státního rozpočtu proudí pouze státní příspěvky a případné daňové výhody pro Vás.

Účastník doplňkového penzijního spoření i penzijního připojištění má nárok na státní příspěvek, jehož výše je odvozena od jeho příspěvku . 

• Do 30. 6. 2024 je minimální měsíční výše státního příspěvku 90 Kč při příspěvku účastníka 300 Kč a maximální výše 230 Kč při měsíčním příspěvku účastníka 1 000 Kč a více. 

• Od 1. 7. 2024 je minimální výše státního příspěvku 100 Kč při příspěvku účastníka 500 Kč a maximální výše 340 Kč při měsíčním příspěvku účastníka 1 700 Kč a více.

Změnu výše příspěvku lze jednoduše provést online přes tento odkaz.

S účinností od 1.7.2024 nebude mít nárok na státní příspěvek účastník, kterému byl přiznán starobní důchod z důchodového pojištění.

Státní příspěvky se podle zákona nárokují čtyřikrát ročně (po ukončení kalendářního čtvrtletí) a na účet se připisují k datu poukázání ze státního rozpočtu. Státní příspěvky za čtvrté čtvrtletí se nárokují a připisují na účet v roce následujícím.

Převodem získáte především vyšší potenciál možného zhodnocení Vašich vkladů a možnost výplaty formou penze na určitou dobu a případně i tzv. „předdůchod“. Naopak ztratíte garanci toho, že v rámci investování Vaše prostředky nikdy neklesnou pod zaplacenou hodnotu a dále přijdete o možnost využít výsluhovou penzi, pokud byla ve smlouvě sjednaná.

Předdůchod není to samé co předčasný důchod! Předdůchod je vyplácen z vlastních úspor doplňkového penzijního spoření u penzijní společnosti, nejde o státem vyplácený důchod. Pokud využijete možnosti předdůchodu, stát za Vás bude hradit sociální a zdravotní pojištění a Váš starobní důchod nebude krácen tak, jako by tomu bylo v případě předčasného důchodu.

Podmínky pro nárok na dávku jsou:

 • Spořící doba nejméně 60 kalendářních měsíců (platí pro smlouvy o DPS uzavřené do 31. 12. 2023),
 • Spořící doba nejméně 120 kalendářních měsíců (platí pro smlouvy o DPS uzavřené od 1. 1. 2024) a současně nejdříve 5 let před vznikem nároku na starobní důchod stanovený podle zákona o důchodovém pojištění; u stanovení věku žen se postupuje jako u mužů stejného data narození,
 • minimální doba trvání výplaty předdůchodu je 2 roky (až 5 let),
 • minimální výše měsíční splátky musí činit 30 % průměrné mzdy podle MPSV.

Více informací zde.

Ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření může účastník pro případ své smrti určit jednu nebo více fyzických osob (dále jen „určená osoba“), kterým vznikne při splnění podmínek nárok na jednorázové vyrovnání, nebo odbytné, a to bez nutnosti dědického řízení.

Určenou osobu může účastník kdykoli změnit nebo doplnit. V případě, že určená osoba na smlouvě uvedena nebude, vypořádání smlouvy bude součástí dědického řízení.

Pokud účastník zemře a má naspořených 1- 35 měsíců, má oprávněná osoba/y, pokud je/jsou uvedená/y ve smlouvě, nárok na výplatu odbytného. Výplata je bez státních příspěvků (vyplácí se jednorázově).

Pokud účastník zemře a má naspořených 36 a více měsíců, má oprávněná osoba/y uvedená/y na smlouvě nárok na výplatu pozůstalostní penze, pokud je pozůstalostní penze ve smlouvě sjednaná. Vyplácí se prostředky včetně státních příspěvků. Penzi lze vyplácet v rozmezí 5-12 let, 5-15 let nebo 1- 15 let, dle penzijního plánu, dle kterého byla smlouva sjednaná a jakou dobu výplaty pozůstalostní penze si účastník sjednal.

Pokud není ve smlouvě sjednaná pozůstalostní penze, tak i když je uvedena oprávněná osoba, vzniká nárok pouze na odbytné.

Pokud na smlouvě není sjednaná oprávněná osoba/y stávají se finanční prostředky, bez ohledu na dobu spoření předmětem dědictví. Nárok na státní příspěvky dědicům nevzniká.

V případě sjednání starobní penze doživotní, jsou úspory vypláceny pouze do okamžiku úmrtí účastníka.

Vaše naspořené prostředky lze vybrat kdykoli, kdy si o to požádáte. Podmínkou je zaslat žádost o ukončení smlouvy a o výplatu prostředků. Celková výše vyplácené částky se ale může lišit podle způsobu ukončení smlouvy.

 • Pokud smlouvu ukončíte řádným způsobem, obdržíte všechny vámi naspořené prostředky, příspěvky zaměstnavatele, zhodnocení a státní příspěvky. Řádným způsobem lze smlouvu ukončit po dosažení věku 60 let, a to těmito možnými způsoby:
 • Požádat o starobní penzi na určenou dobu,
 • Požádat o jednorázové vyrovnání,
 • Požádat o úhradu jednorázového pojistného pro doživotní penzi nebo pro penzi na přesně stanovenou dobu a výši důchodu.
 • Dalším způsobem je výplata invalidní penze na určenou dobu, a to v případě přiznání invalidního důchodu III. stupně.
 • Pokud finanční prostředky ze svého penzijního spoření nutně potřebujete, můžete si je nechat vyplatit kdykoli po uzavření smlouvy, ale budete mít nárok pouze na odbytné z hodnoty smlouvy z připsaných příspěvků a příspěvků zaměstnavatele, včetně zhodnocení. V případě výplaty odbytného:
 • veškeré výnosy a příspěvky zaměstnavatele starší 10 let se zdaní srážkovou daní 15 %, tuto daň za Vás odvede penzijní společnost.
 • Vaší povinností bude dodanit příspěvky zaměstnavatele zaplacené za posledních 10 let a případně i uplatněné daňové odpočty,
 • státní příspěvky budou vráceny Ministerstvu financí,
 • výpovědní lhůta je 1 měsíc a začne běžet od prvního dne následujícího měsíce po datu doručení výpovědi.
 • Při jednorázovém vyrovnání dostanete všechny prostředky najednou. Zdaněny budou výnosy a příspěvky zaměstnavatele. Daň činí 15 %.
 • Při vyrovnání prostřednictvím penze budete dostávat výplatu v pravidelných sjednaných splátkách, a to po dobu určenou Vaším penzijním plánem. Danění závisí na délce výplaty.
 • U doživotní penze se nedaní nic
 • U penzí na dobu kratší než 10 let se zdaňují výnosy,
 • U penzí  na dobu 10 let a výše se nedaní nic

 

Roční výpisy posíláme po jednání valné hromady Allianz penzijní společnosti, což bývá zpravidla počátkem května.
Výsluhová penze znamená, že pokud ji máte sjednanou, tak si po 15 letech započtené pojištěné doby můžete vybrat prostředky naspořené pro tuto penzi (v některém případě až polovinu peněz), vč. příspěvků zaměstnavatele a výnosů. Formy výběru jsou různé a podle toho se také vybrané prostředky daní – např. pokud zvolíte jednorázovou výplatu, zdaníme při jejím vyplacení 15 % výnosy a příspěvky zaměstnavatele. Detaily naleznete ve Vašem penzijním plánu.
Sjednání / změnu výše / ukončení příspěvku zaměstnavatele nám jednoduše oznámíte změnou níže. Výši příspěvku nám hlásit nemusíte, poznáme to sami.

Od 1. 1. 2024 se maximální daňová úleva při využívání daňově podporovaných produktů spoření na stáří zvyšuje až na 48 000 Kč. Ze zaplacených daní tak můžete získat zpět až 7 200 Kč každý rok. Oproti tomu do roku 2023 bylo možné snížit si daňový základ při využívání penzijního připojištění nebo doplňkového penzijní spoření maximálně o 24 000 Kč při pravidelném vkladu alespoň 3 000 Kč měsíčně a bylo možné tak získat  z daní 3 600 Kč ročně zpět. Nově stanovený maximální daňový odpočet ve výši 48 000 Kč lze uplatnit v součtu za všechny daňově podporované produkty spoření na stáří (penzijní smlouvy, smlouvy životního pojištění a také tzv. dlouhodobý investiční produkt (DIP). Záleží na vás, jak celou částku uplatníte – zda na jeden produkt, nebo jejich kombinaci.

Pro zjednodušení je vhodné si sjednat bezplatnou službu Daňový automat, která umožňuje platit částky nepravidelně, a na konci roku provedeme přepočet, aby se daňové výhody maximalizovaly.

Potřebujeme Vaši písemnou žádost, kterou zašlete na naši adresu nebo můžete navštívit některou z našich poboček. Pokud budete posílat žádost poštou, je třeba, aby byl Váš podpis úředně ověřený.

Ano, sjednat smlouvu pro nezletilé dítě může jeho zákonný zástupce. K předčasnému ukončení smlouvy před dosažením 18 let věku dítěte je však třeba souhlas opatrovnického soudu.

Až 1/3 naspořených prostředků může účastník v 18 letech vybrat, pokud si spoří minimálně 10 let a v posledních 24 kalendářních měsících neproběhl převod smlouvy k jiné penzijní společnosti. Od dovršení plnoletosti se do 24 měsíců může účastník rozhodnout, jestli část prostředků vyčerpá. Tyto prostředky lze využít třeba na studium, zařízení prvního bydlení nebo podnikání. Zbylé prostředky na smlouvě zůstanou k zajištění na stáří a ve spoření lze dál pokračovat.

Ano, nadále bude možné využít kombinaci výplat dávky penze z části prostředků. Podmínkou k této žádosti ale bude, že o zbývající část prostředků požádáte formou jednorázového vyrovnání. Smlouvu je nutné ukončit a obě dávky vypořádat najednou. Postupné čerpání části prostředků bez nutnosti ukončit smlouvu již není možné.
Zanechte nám Vaše telefonní číslo a my Vám zavoláme
Nevíte si s něčím rady nebo potřebujete pomoct při sjednání? Vždy Vám rádi pomůžeme! Zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám co nejdříve ozveme.

Děkujeme. Brzy se Vám ozveme!

Omluvte nás prosím, momentálně nejsme schopni zpracovat Váš požadavek.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

A verification E-Mail was sent to the following E-Mail addresses:

Kindly check the corresponding inbox for a verification E-Mail and verify it.

Warning - The page URL seems to be incorrect. Kindly check the URL and try again.

Opište text z obrázku. 60 sekund zbývá. Nemůžete rozeznat text?

Zavoláme vám
Zavolejte nám
Zavolejte na naši infolinku v období
Po-Pá 8:00 - 18:00.
So-Ne 9:00 - 17.00.
 
+420 241 170 000
Napište nám
Potřebujete změnit kontaktní údaje, zjistit informace o Vaší smlouvě anebo nám třeba zaslat stížnost či pochvalu?
 
Napište nám
Navštivte nás
Allianz penzijní společnost, a. s.
Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8
 
Jak se k nám dostat