podpojištění majetku

Podpojištění a valorizace pojistné částky

Naším hlavním cílem je poskytnout klientům ochranu v případě nahodilých událostí tak, aby si byli schopni znovu pořídit věci, o které přišli. Dát si své bydlení či podnikání znovu do pořádku a pokračovat dál. 
Aby tak mohli učinit, je důležité mít správně nastavené pojistné částky a vyhnout se případně podpojištění. 

Podpojištění je stav, kdy je pojistná částka (např. suma, na kterou je pojištěna nemovitost) vs. pojistná hodnota (tzn. suma, za kterou by se v případě totální nehody dala nemovitost znovu postavit) v rozporu. Tento rozpor může nastat nejen u nemovitosti, ale také u pojištěných věcí, které máme uvnitř nemovitosti.

V případě podpojištění je pojistná částka nižší, než pojistná hodnota a v případě pojistné události může pojišťovna krátit pojistné plnění. U Allianz to tak ale není vždycky. 

Krácení pojistného plnění se týká hlavně částečných škod. V případě totální škody (například fatální požár) nechceme být tak přísní a můžeme vyplatit celou pojistnou částku, která je ve smlouvě.     

Abychom vám ulehčili péči o vaši pojistnou smlouvu, je součástí našich produktů automatická valorizace pojistné částky. 

Valorizací, nebo také indexací, se rozumí  předem ujednané nebo jednorázově odsouhlasené automatické navyšování pojistných částek u pojištěného majetku. V důsledku toho se zvyšuje i pojistné, protože získáváte vyšší pojistnou ochranu, kdyby došlo k pojistné události. 

Hlavním cílem valorizace je vaše ochrana v průběhu let, kdy se mění ceny materiálů a služeb zejména v závislosti na inflaci. 

K valorizaci dochází k výročnímu dni pojistné smlouvy, kdy pojistnou částku vynásobíme tzv. valorizačním indexem. Podle nové pojistné částky přepočítáme i pojistné pro následující pojistné období. 
Náš valorizační index počítáme podle údajů veřejně publikovaných Českým statistickým úřadem. Pro jeho výpočet vycházíme z vývoje indexu ceny stavebních prací - oddíl budovy (pro pojištění budovy), indexu cen průmyslových výrobců (pro pojištění movitých věcí podnikatelů) a indexu spotřebitelských cen za uplynulý pojistný rok (pro pojištění domácnosti). 
ikona-autoservis
Klient, pan Karel, si v roce 2015 postavil Autoservis, ve kterém měl také zázemí a prodejní plochu. Celá tato hala ho vyšla na
5 000 000 Kč. Vše si pojistil na plnou hodnotu 5 000 000 Kč, aby ochránil svůj majetek během podnikání.
ikona-inflace
Díky inflaci a růstu cen jsme nyní v situaci, kdy výstavba takové haly v roce 2023 by vyšla na 8 500 000 Kč, při stejných rozměrech
a provedení. Pokud pan Karel neaktualizoval svou smlouvu
(pojistné částky) vystavuje se riziku podpojištění.
ikona-strecha
Pan Karel smlouvu pravidelně platil, ale neaktualizoval pojistnou částku. V srpnu 2023 se městem prohnala vichřice a zničila mu střechu. Škoda byla vyčíslena na 1 750 000 Kč. Šetřením se zjistilo, že majetek je podpojištěn.
ikona-prasatko
Aktuální hodnota budovy je 8,5 milionů Kč, pojištěn je na
5 milionů Kč, má tedy svůj majetek pojištěn pouze na 59 %.
Pan Karel tedy dostal vyplaceno 59 % ze škody, tj. 1 032 500 Kč. Na dokončení opravy střechy bude tedy muset využít své rezervy.
ikona-pozar
Paní Vladimíra má uzavřenou smlouvu na pojištění domu na
3 000 000 Kč. Pokud by došlo k požáru a dům by byl zničen, pojišťovna by vyplatila pojistné plnění ve výši 3 000 000 Kč. 
ikona-pozar
Pokud by však skutečná hodnota domu byla 6 000 000 Kč (například díky rozsáhlejší rekonstrukci), 
image-oprava
Pokud by došlo jen k částečné škodě, mohla by pojišťovna krátit pojistné plnění procentem podpojištění (konkrétně u paní Vladimíry jde o podpojištění 50 %). 
image-oprava
Cílem každého je ochránit svůj majetek pro případ nahodilých událostí. A nejlepší cestou je pravidelná aktualizace pojistných smluv. Proto klientům nabízíme valorizaci, která snižuje riziko podpojištění. Základem je však správné nastavení výchozí pojistné částky.
Výchozí nastavení pojistné částky je velmi důležité a na správné nastavení má vliv několik faktorů. U budovy je to například konstrukce, z jakého materiálu je budova postavena, jak je budova veliká a také stará. Pokud si nejste jisti, zda je pojistná částka nastavena správně, vyžádejte si odbornou radu od svého pojišťovacího zprostředkovatele.

V případě, že nemáte nastavenou automatickou valorizaci, je dobré si každý rok smlouvu zkontrolovat, zda aktuálně nastavená pojistná částka odpovídá skutečnosti. 

Další situací, kdy je nutné aktualizovat pojistnou částku je, když navýšíte hodnotu pojištěného majetku o více než 10 %. Nezapomínejte tedy informovat pojišťovnu o tom, že jste například rekonstruovali dům, vybavili objekt novými technologiemi (instalace tepelného čerpadla, fotovoltaické elektrárny,  solárních panelů apod.).

V takovém případě můžete upravit svou smlouvu, aby odpovídala vašim potřebám. Obrátit se můžete na svého osobního poradce, který Vám pomůže s revizí pojistné smlouvy.
Pokud je automatická valorizace ujednána v pojistné smlouvě, nelze ji odmítnout. Naším cílem je chránit klienty a jejich majetek tak, aby pojistné částky co nejvíce odpovídaly aktuální situaci na trhu. A to nám právě automatická valorizace umožňuje.