Převod vozu online

Převod auta online: Úspora času a peněz při změně majitele vozidla

Digitalizace veřejných služeb v Česku snad konečně nabírá na obrátkách, a jednou z oblastí, které se nově týká je i registrace a převod vozidel. Od začátku roku 2024 mohou občané využívat Portál dopravy pro řadu transakcí, které dříve vyžadovaly osobní návštěvu úřadu. Ten sice stejně budete muset navštívit, ale celkově se díky digitalizaci celý proces výrazně zjednodušuje a zrychluje. Pokusili jsme se pro vás sepsat vše, co potřebujete vědět o online převodu auta a dalších službách dostupných na portálu.
Díky předchozímu zkušebnímu provozu systému můžeme očekávat, že technické problémy budou minimální. Po některých méně úspěšných pokusech s digitalizací provedlo Ministerstvo dopravy řadu testů, aby zajistilo hladké a efektivní uvedení systému do praxe.

Od 12. února 2024 mohou fyzické osoby podávat žádosti o převod vozidla elektronicky. Proces zahrnuje přihlášení do Portálu dopravy, kde je možné pomocí elektronické identity (např. bankovní identity, eObčanky, Mobilního klíče eGovernmentu) vyplnit a odeslat potřebné formuláře.

Převod vozidla online je nyní dostupný pro fyzické osoby a brzy bude rozšířen i na právnické osoby. Po přihlášení na portál jednoduše vyberete vozidlo ze seznamu těch, která vlastníte, a vyplníte potřebné údaje o novém majiteli. Většina informací o vozidle se automaticky předvyplní z databáze, což značně urychluje celý proces. To ale vyžaduje předchozí registraci na Portálu občana, kde zadáte vaše kontaktní informace, které se následně promítnou do dalších systémů, tedy i do Portálu dopravy. Zapomenout nesmíte také na udělení souhlasu se zasíláním notifikací.

 • Úspora času: Nemusíte čekat na úřadě, vše lze vyřídit z pohodlí domova.
 • Finanční úspory: Sleva 20 % na správní poplatek.
 • Snadná dostupnost: Služba je přístupná 24/7 přes Portál dopravy.

Jednou z výhod digitalizace je také možnost nastavení notifikací, které vás budou informovat o změnách v bodovém kontě a jiných důležitých aktualizacích. Tuto funkci lze nastavit tak, aby vás systém informoval prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

SUV Hyundai

Pro úspěšné podání žádosti je nutné mít k dispozici všechny potřebné dokumenty a informace. I přes online systém je třeba uhradit správní poplatek, který je díky elektronickému podání nižší o 20 %. Aktuálně činí tento poplatek 800 Kč, ale s online slevou vyjde na 640 Kč. V době psaní tohoto článku (květen 2024) se poplatek hradí při převzetí dokladů k vozidlu. Připravují se ale platební brány pro platby online.

 

K online přepisu je potřeba:

 • Elektronická Identita prodávajícího (Kupující se může připojit přes Portál dopravy nebo se dostavit na úřad osobně. Sám kupující žádost podat nemůže.)
  o   eObčanka, bankovní identita, mobilní klíč eGovernmentu nebo datová schránka
 • Doklady k vozidlu

  o   Velký technický průkaz (stačí až při převzetí nových dokladů)
  o   Osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz) (stačí až při převzetí nových dokladů)
  o   Zelená karta (povinné ručení musí mít nový majitel již sjednané)
  o   Evidenční kontrola (Protokol se nepředkládá ale kontrola nesmí být starší jednoho roku. Uznat lze i technickou kontrolu rovněž ne starší než jeden rok)
 • Plná moc k přepisu vozidla se k online přepisu nepoužívá, prodávající se identifikuje na Portálu dopravy (použila by se pouze v případě, že se na úřad dostaví osoba, která by chtěla zapsat do registru jinou osobu).
 • Doklad o nabytí vozidla (kupní smlouva, rozhodnutí o dědictví, leasingová smlouva apod.)
 • Doklad o platbě správního poplatku, případně ekologické daně (Tyto doklady je třeba doložit až při převzetí nových dokladů k vozidlu)
 • Kontaktní údaje aktuálního i nového majitele (adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa či jméno firmy a IČO) 

I přes mnohé výhody online převodu se kupující nevyhne návštěvě úřadu, aby zde dokončil proces převodu, předložil fyzické doklady a převzal nové dokumenty vozidla. Ministerstvo dopravy pracuje na dalších vylepšeních, která by v budoucnosti měla umožnit kompletně online převod bez nutnosti jakékoliv návštěvy úřadu.

Ministerstvo dopravy plánuje rozšířit online služby i na právnické osoby a zavést možnost online udělení plných mocí. V dalších letech by se měl převod vozidla dát vyřídit úplně online, včetně doručení nových dokumentů prostřednictvím pošty nebo kurýrní služby. 

Legislativa nespecifikuje, kdo by měl nést náklady spojené s administrativním poplatkem za přepis vozidla; je to tedy záležitostí vzájemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Běžně se setkáváme s tím, že někteří prodejci zahrnují přepis vozidla do celkové ceny automobilu jako bonus.

Pokud prodáváte, nevycházejte z předpokladu, že kupující zajistí přepis vozidla samostatně. Je doporučeno dohlédnout na přepis společně s kupujícím, aby byl proces řádně dokončen. Toto riziko platí i při online podání, protože pouhé odeslání žádosti neznamená, že se kupující k ní skutečně připojí. V důsledku toho, i když prodávající již není vlastníkem vozidla, může být stále odpovědný za jeho provoz, jako jsou například dopravní přestupky nebo špatné parkování.

Od 1. března 2023 není pro přepis vozidla již vyžadován papírový protokol z evidenční kontroly. Úředník má možnost zkontrolovat výsledky kontroly přímo v elektronickém systému evidencí. Nicméně povinnost podrobit vozidlo evidenční kontrole stále platí. Kontrola nesmí být starší jak 1 rok.

Evidenční kontrola, která se provádí na stanicích technické kontroly (STK), slouží k ověření, že informace zaznamenané v technickém průkazu vozidla odpovídají skutečnému stavu vozidla.

Kontrola zahrnuje několik klíčových aspektů:

 • VIN (vehicle identification number - identifikační číslo vozidla)
 • Barva karoserie
 • Typ motoru
 • Počet míst k sezení
 • Rozměry pneumatik a ráfků
 • Výrobní štítky s údaji
 • Zápis o tažném zařízení

Po úspěšném absolvování evidenční kontroly obdrží majitel vozidla protokol, který potvrzuje shodu údajů a má platnost jeden rok. Evidenční kontrola je standardním obsahem každé technické prohlídky.

Přestože online převod vozidla přináší určité úspory a pohodlí, stále je nutné, aby kupující navštívil úřad. Tento systém přesto představuje krok vpřed ve snaze o digitalizaci státní správy a zefektivnění administrativních procesů. Pro více informací a pro zahájení procesu převodu navštivte oficiální Portál dopravy.
Od 12. února 2024 mohou fyzické osoby podávat žádosti o převod vozidla elektronicky prostřednictvím Portálu dopravy. Uživatel se přihlásí pomocí elektronické identity (například eObčanky nebo bankovní identity) a vyplní potřebné formuláře. Systém automaticky načte většinu informací o vozidle z databáze, což zrychluje proces.

- Úspora času: Není nutné čekat na úřadě; celý proces lze vyřídit z domova.

- Finanční úspory: Sleva 20 % na správní poplatek.

- Přístupnost: Služba je dostupná 24/7 přes Portál dopravy.

- Elektronická identita (eObčanka, bankovní identita, mobilní klíč eGovernmentu)

- Doklady k vozidlu (velký a malý technický průkaz, Zelená karta)

- Evidenční kontrola (musí být provedena na stanici technické kontroly)

- Plná moc (pokud převod provádí jen jedna strana)

- Doklad o platbě správního poplatku a další údaje (kontaktní informace majitelů)

Ano, ačkoliv se většina procesu odehrává online, kupující musí úřad navštívit, aby předložil fyzické doklady a dokončil proces převodu.
Záleží na dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. Často prodávající zahrne náklady na přepis do celkové ceny vozidla.
Protokol z evidenční kontroly, který se vydává po úspěšné kontrole na stanici technické kontroly, má platnost jeden rok.
Ministerstvo pracuje na rozšíření online služeb i pro právnické osoby a zavádění online udělení plných mocí. V budoucnu se očekává možnost vyřídit převod vozidla úplně online, včetně doručení nových dokumentů prostřednictvím pošty.