Na co se vztahuje pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti je specifický typ pojištění, který chrání majitele movitých věcí před finančními ztrátami souvisejícími s poškozením zařízení jejich domácností. Toto pojištění může (podle volby balíčku) zahrnovat škody způsobené např. požárem, vodou z vodovodního zařízení, krádeží vloupáním, zkratem nebo vandalismem. Nabízíme pojištění jak trvale, tak přechodně obývané domácnosti.

Hlavní rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti spočívá v tom, co kryjí.

Pojištění domácnosti chrání vybavení domácnosti, tzn. movité věci, které tvoří vybavení domácnosti a slouží k jejímu provozu (nábytek, elektronika, oblečení, sportovní vybavení apod.). Může zahrnovat i stavební součásti bytové jednotky, které přiléhají k vnitřním prostorám bytu a které pojištěný pořídil na vlastní náklady (plovoucí podlaha, obklady stěn a stropů apod.).

Pojištění budovy chrání samotnou stavbu, včetně jejích stavebních součástí (tzn., zdi, stropy, podlahy, okna, dveře, garážová vrata, markýzy, venkovní žaluzie apod.) a pojištění se vztahuje i na vedlejší stavby.

Toto pojištění může (podle volby balíčku) zahrnovat škody způsobené např. požárem, vodou z vodovodního zařízení, krádeží vloupáním, zkratem, poškozením zateplené fasády nebo vnitřního zateplení nebo vandalismem.

Zjednodušeně řečeno: pojištění nemovitosti chrání "střechu nad hlavou" a pojištění domácnosti chrání "to, co je pod střechou".

Krytí v případě škodní události u pojištění domácnosti závisí na tom, jakou variantu pojištění si sjednáte. U Allianz nabízíme 3 balíčky:
Balíček Komfort je určen pro ty, kteří hledají základní ochranu své domácnosti. Tento balíček poskytuje ochranu proti škodám způsobeným přírodními živly a také pojištění odpovědnosti. Rozsah nabízených balíčků se může pro trvale nebo přechodně obývané domácnosti lišit.
V rámci základního pojištění Vám Allianz pomůže se škodami způsobenými požárem, výbuchem, úderem blesku, pádem letadla, nárazem vozidla, sesuvem půdy nebo rázovou vlnou.
Allianz Vám pomůže se škodami způsobenými vichřicí, krupobitím, povodní, záplavou, atmosférickými srážkami a také tíhou a tlakem sněhu.
V rámci asistenčních služeb Vám Allianz zajistí pomoc při havarijní situaci, zabouchnutí klíčů, nenadálém výskytu hlodavců nebo obtížného hmyzu, poruše domácího elektrospotřebiče a také Vám poskytne základní právní poradenství.
Pokud jde o pojištění odpovědnosti, Allianz nahradí újmu, kterou způsobíte někomu jinému a podle zákona ji musíte nahradit. To zahrnuje škody vzniklé z běžné činnosti, vedení domácnosti, provozování rekreačního sportu, chovu zvířat, používání malých plavidel a výkonu vlastnictví budovy nebo nabídneme pojištění škody vzniklé na pronajaté budově nebo bytové jednotce. Allianz také uhradí tzv. regres zdravotní pojišťovně (náklady vynaložené na léčení) nebo poskytnuté dávky nemocenského pojištění.
Kromě toho Allianz uhradí náklady vzniklé v souvislosti s pojistnou událostí na vysušení nebo vyčištění pojištěné stavby a náklady na náhradní ubytování. Allianz také uhradí výměnu zámku vstupních dveří, zablokování výběru z platební karty a uskladnění věcí po škodě.
Balíček Extra je určen pro ty, kteří hledají rozšířenou ochranu své domácnosti a je ideální pro ty, kteří chtějí mít svůj majetek lépe chráněný proti náhodným jevům, které většinou nezpůsobují lidé. Tento balíček poskytuje vše, co obsahuje balíček Komfort, a navíc následující:
Allianz Vám pomůže se škodami způsobenými vodou z vodovodního zařízení, vystoupnutím vody z odpadního potrubí, mrazem na vodovodním zařízení, chybou sprinklerového hasicího zařízení, nebo vodou z akvária.
Allianz Vám pomůže se škodami způsobenými rozbitím skla z nepojištěné příčiny.
Balíček Max je určen pro ty, kteří hledají nejširší ochranu své domácnosti. Tento balíček poskytuje vše, co obsahují balíčky Komfort a Extra, a navíc následující:
Allianz Vám pomůže při škodě způsobené krádeží vloupáním, loupeží, loupežným přepadením, prostou krádeží dětského kočárku nebo invalidního vozíku a uhradí náklady na výjezd bezpečnostní agentury.
Allianz Vám pomůže se škodami způsobenými vandalismem.
Allianz Vám pomůže při škodě přepětím, podpětím, zkratem, poruchou chladicího zařízení.
Toto pojištění lze připojit ke každému balíčku navíc. Pomůže Vám v případě škod způsobených zemětřesením.

Pojištění domácnosti je skvělý nástroj pro ochranu vašeho majetku a odpovědnosti, ale má i svá omezení. Existuje několik typů škod a událostí, které pojištění domácnosti obvykle nekryje. Jedná se např. o:

1. Škody způsobené úmyslným jednáním: Pojištění nekryje škody, které jste způsobili úmyslně.

2. Škody způsobené běžným opotřebením: Pojištění nekryje škody, které vznikly postupným opotřebením a stárnutím věcí.

3. Škody způsobené nedbalostí: Pojištění nekryje škody, které vznikly vaší hrubou nedbalostí.

4. Škody na nemovitosti: Pojištění domácnosti nekryje škody na samotné nemovitosti, ale pouze na vybavení a zařízení domácnosti.

5. Škody způsobené podnikatelskou činností: Pojištění nekryje škody, které vznikly v souvislosti s vaší podnikatelskou činností.

Před sjednáním pojištění domácnosti si vždy pečlivě prostudujte pojistné podmínky a ujistěte se, že kryje všechny vaše potřeby. V případě nejasností se neváhejte obrátit na pojišťovacího makléře nebo přímo na pojišťovnu.

6. Škody způsobené válkou, terorismem nebo jadernou katastrofou: Pojištění nekryje škody způsobené válkou, terorismem nebo jadernou katastrofou.

Výběr správného pojištění domácnosti může být zdlouhavý a náročný. Existuje mnoho pojišťoven a produktů, které se liší v ceně, krytí a dalších aspektech. Zde je několik tipů, které vám pomohou vybrat to nejlepší pojištění pro vaši domácnost:

1. Určete si své potřeby

 • Jaký typ majetku chcete pojistit?
 • Jaká je hodnota vašeho majetku?
 • Proti jakým rizikům se chcete chránit?

2. Pečlivě si prostudujte pojistné podmínky

 • Věnujte pozornost výlukám z pojištění.
 • Ujistěte se, že rozumíte všem pojmům a definicím.

3. Nezapomeňte na asistenční služby

 • Mnoho pojišťoven nabízí asistenční služby
 • Tyto služby vám mohou ušetřit čas a peníze.

4. Aktualizujte pojištění v případě změn:

 • Pokud se změní hodnota vašeho majetku popř. dojde k jiné důležité změně jako je např. změna způsobu využití vaší domácnosti, přestěhujete se apod. - informujte o tom neprodleně pojišťovnu.

Cena pojištění domácnosti se liší v závislosti na řadě faktorů, může jít například o:

Lokalita: Pojištění v oblastech s vyšší kriminalitou nebo s rizikem živelních pohrom může být dražší. Naopak např. umístění domácnosti v patře je u Allianz levnější než pojištění majetku v přízemí.

Způsob obývání domácnosti (trvale/přechodně)

Rozsah krytí: Cenu pojištění výrazně ovlivňuje rozsah krytí zvoleného pojištění. Historie pojistných událostí: Klienti s častými pojistnými událostmi v minulosti budou platit více.

Hlavní rozdíl spočívá v tom, co kryjí. Pojištění domácnosti chrání vybavení domácnosti např. (nábytek, elektronika, oblečení), zatímco pojištění nemovitosti chrání samotnou stavbu (např. zdi, stropy, okna).
Krytí závisí na zvoleném balíčku. Základní balíčky zahrnují škody způsobené živelnými pohromami a pojištění odpovědnosti. Rozšířené balíčky kryjí i krádež, vandalismus, rozbití skla, škody způsobené vodou a elektřinou.
Nekryje např. škody způsobené úmyslným jednáním, opotřebením, nedbalostí, válkou, terorismem, jadernou katastrofou, specifickými předměty (cennostmi, uměním), podnikatelskou činností.

1. Určete si své potřeby (typ majetku, hodnota, rizika).

2. Porovnejte nabídky pojišťoven (cena, krytí, podmínky).

3. Pečlivě prostudujte pojistné podmínky (výluky, definice).

4. Zvažte asistenční služby.

 • Hodnota majetku
 • Způsob obývání domácnosti (trvale/přechodně)
 • Lokalita, umístění domácnosti
 • Rozsah krytí