Žena v domácnosti

Na co dát pozor při koupi nemovitosti?

Koupě nemovitosti patří k největším investicím, které člověk v průběhu svého života uskutečňuje. Aby celý proces proběhl hladce a bez nečekaných překážek, je důležité se důkladně připravit a dbát na několik zásadních kritérií. V tomto článku si projdeme důležité body, na které byste měli dát pozor při koupi nemovitosti.

Před koupí nemovitosti je nezbytné prověřit její právní stav a ujistit se, že je bez závad a hlavně, že prodávající je oprávněn ji prodat. Tento krok je důležitý pro eliminaci rizika spojeného s neplatným převodem vlastnictví, dluhovými povinnostmi nebo jinými zátěžemi.

Pokud máte pochybnosti ohledně právního stavu nemovitosti, neváhejte konzultovat situaci s právníkem nebo notářem, který vám poskytne odborné poradenství a pomůže Vám eliminovat potenciální právní rizika spojená s koupí nemovitosti.

 • Podívejte se do katastru nemovitostí, zda je nemovitost zapsána bez závad a nejsou na ní žádné dluhové povinnosti, věcná břemena nebo jiné zátěže. V katastru nemovitostí by měly být uvedeny všechny důležité informace o nemovitosti, včetně vlastníka, rozlohy, umístění a popisu.
 • Ověřte, zda prodávající je skutečně oprávněn nemovitost prodat. Požádejte o prokázání totožnosti a ověřte, zda je uveden jako vlastník v katastru nemovitostí. Pokud prodávající nemovitost prodává jménem jiné osoby nebo společnosti, požádejte o doklad, který potvrzuje, že má právo jednat jménem vlastníka.
 • Doporučujeme uzavřít smlouvu o koupi s pomocí právníka, který se specializuje na nemovitosti. Právník by měl prověřit všechny právní aspekty týkající se nemovitosti a smlouvy, aby byla zajištěna Vaše právní ochrana. Smlouva by měla obsahovat všechny důležité informace o nemovitosti, ceně, podmínkách platby, závazcích stran a dalších podmínkách pro převod vlastnictví.
 • Věcná břemena a zástavní právo mohou ovlivnit Vaše právo vlastnictví nemovitosti a omezit Vaše možnosti s ní nakládat. Věcná břemena mohou být různého druhu, například právo používání cizí nemovitosti, právo průjezdu, právo stavby nebo právo předkupního práva. Zástavní právo je zatížení nemovitosti, které slouží jako zajištění splnění nějaké finanční povinnosti.
  Informace o těchto zátěžích můžete získat v katastru nemovitostí nebo u notáře. Pokud na nemovitosti jsou ustanovená věcná břemena nebo zástavní práva, ujistěte se, že jsou v souladu s Vašimi požadavky a že je možné je odstranit nebo převést na nového vlastníka.
 • Před koupí nemovitosti byste také měli ověřit, zda na ní neprobíhá žádná exekuce. Exekuce je soudní řízení, které slouží k vynucení splnění nějaké finanční povinnosti. Pokud na nemovitosti probíhá exekuce, může to znamenat, že prodávající nemovitosti není schopen splnit své finanční závazky a že nemovitost bude prodána v dražbě k úhradě dluhu.
 • Pokud se nemovitost nachází v památkově chráněné oblasti nebo je sama o sobě památkově chráněná, podléhá zvláštním právním předpisům a omezením. Památková ochrana může ovlivnit možnosti rekonstrukce, úprav nebo použití nemovitosti. Před koupí nemovitosti byste měli zjistit, zda je památkově chráněná a jaké povinnosti a omezení s tím souvisí.
 • Územní plán je dokument, který upravuje využití a zastavění území. Před koupí nemovitosti byste měli zjistit, jaké jsou podmínky pro stavbu a využití nemovitosti v dané oblasti. Zjistěte, zda je nemovitost v souladu s územním plánem a zda je možné provést plánované úpravy nebo stavět další stavby. Územní plán může také ovlivnit hodnotu nemovitosti, například pokud v oblasti plánují výstavbu dopravní infrastruktury nebo jiných veřejných staveb.
Tifani Nagy

Před koupí nemovitosti je důležité provést její důkladnou prohlídku a posoudit technický stav. Technický stav nemovitosti může ovlivnit nejen její hodnotu ale i bezpečnost užívání či náklady na údržbu a opravy.

Pokud nemáte dostatečné zkušenosti s posuzováním technického stavu nemovitosti, doporučujeme využít služeb odborníka, jako je stavební inženýr, technik nebo inspektor nemovitostí. Odborník provede důkladnou prohlídku nemovitosti a poskytne vám podrobnou zprávu o jejím technickém stavu a doporučení pro případné opravy nebo úpravy. Bude vás to sice stát peníze navíc, ale jde o investici, která se při koupi starší nemovitosti rozhodně vyplatí.

Následující body byste měli zvážit při posuzování technického stavu nemovitosti:

 • Zkontrolujte stav nosných konstrukcí, jako jsou zdi, stropy, trámy a základy. Zjistěte, zda jsou v dobrém stavu a zda nejsou poškozené vlivem vlhkosti, plísní nebo hmyzem. Pokud máte pochybnosti ohledně stavu konstrukce, doporučujeme konzultaci s odborníkem, jako je stavební inženýr nebo statik.
 • Prověřte stav fasády a střechy nemovitosti. Zjistěte, zda jsou v dobrém stavu a zda nejsou poškozené například vlivem povětrnostních podmínek. Pokud je střecha nebo fasáda poškozená, může to v budoucnu vést k pronikání vlhkosti do nemovitosti a způsobit další škody.
 • Podívejte se na stav oken a dveří nemovitosti. Zjistěte, zda jsou v dobrém stavu a zda nejsou poškozené nebo deformované. Pokud jsou okna nebo dveře poškozená, může to vést k tepelným ztrátám a zvýšeným nákladům na vytápění.
 • Zkontrolujte stav elektrických, vodovodních a kanalizačních instalací. Ujistěte se, že jsou v dobrém stavu a že nejsou poškozené nebo zastaralé. Pokud jsou instalace poškozené nebo zastaralé, může to vést k poruchám nebo dokonce k nebezpečí.
 • Zkontrolujte také stav podlahy pod kobercem a zdí za nábytkem pro případné problémy s vlhkostí a plísní. V případě problémů s vlhkostí nebo plísní konzultujte situaci s odborníkem, jako je stavební inženýr nebo technik.
Tifani Nagy
 • Při koupi nemovitosti je důležité brát v úvahu nejen sám objekt, ale také jeho okolí. Lokalita může mít značný vliv na kvalitu života, komfort a budoucí hodnotu nemovitosti. Ideální je navštívit danou lokalitu osobně, nejlépe v různých částech dne, abyste si mohli udělat komplexní představu o životě v této oblasti. Na co byste si v této souvislosti měli dát pozor?
 • Při koupi nemovitosti je důležité zvážit možná přírodní rizika, která mohou ohrozit bezpečnost a hodnotu Vaší investice. Mezi hlavní přírodní rizika patří povodně, sesuvy půdy, zemětřesení, požáry nebo extrémní povětrnostní podmínky. Zjistěte, zda se nemovitost nachází v oblasti s vysokým rizikem některého z přírodních nebezpečí pomocí naší aplikace
 • Zjistěte, zda se v blízkosti nemovitosti nachází potřebná občanská vybavenost, jako jsou školy, školky, dětská hřiště, zdravotnická zařízení, obchody, restaurace, pošta, banky apod.
 • Zvažte, zda v blízkosti nemovitosti nejsou zdroje hluku, zápachu nebo znečištění, jako jsou například hlavní silnice, průmyslové podniky, letiště, kravín nebo železniční tratě. Tyto faktory mohou snížit komfort bydlení a také ovlivnit budoucí prodejní cenu nemovitosti.
 • Důležitá je samozřejmě i míra kriminality.
 • Zjistěte si, jaké budete mít sousedy, a hlavně jaké s nimi mají současní majitelé vztahy, neboť to může zásadně ovlivnit kvalitu Vašeho života v dané nemovitosti. Nejjednodušší způsob, jak získat informace o sousedech, je zeptat se současného majitele nemovitosti nebo realitního makléře. Můžete také sousedy obejít, představit se a popovídat si s nimi. Informace o sousedech mohou být subjektivní, a proto je vhodné získat co nejvíce informací z různých zdrojů a udělat si na jejich základě vlastní názor.

Koupě nemovitosti je významný životní krok, který s sebou nese i značnou zodpovědnost. Proto je důležité si celý proces řádně naplánovat a promyslet. Pečlivá příprava a důkladná kontrola všech aspektů vám pomohou vyhnout se nepříjemným překvapením a zajistí, že se Vaše nová nemovitost stane skutečným domovem, ve kterém budete spokojeni.

V článku jsme probrali klíčové oblasti, na které byste se měli při koupi nemovitosti zaměřit. Nezapomeňte, že kromě výše uvedených bodů je důležité zvážit i Vaše individuální potřeby a preference. Neváhejte se obrátit na odborníky, kteří vám pomohou s posouzením právních aspektů, technického stavu nemovitosti a s výběrem vhodné lokality. 

Mezi nejčastější chyby patří:

 • Nedostatečná kontrola právního stavu nemovitosti
 • Nedůkladná prohlídka technického stavu nemovitosti
 • Nákup nemovitosti v nevhodné lokalitě
 • Podcenění financování a celkových nákladů
 • Spoléhání se na neověřené informace
 • Ukvapené rozhodnutí bez důkladného zvážení všech okolností

Před koupí nemovitosti byste si měl/a vyžádat:

 • Výpis z katastru nemovitostí
 • List vlastnictví
 • Energetický štítek
 • Doklad o zaplacení daně z nabytí nemovitosti
 • Revizní zprávu o stavu elektroinstalací a plynu
 • Protokol o stavu komína
 • Návrh kupní smlouvy

Při prohlídce nemovitosti si všímejte:

 • Vlhkosti či plísní
 • Prasklin a deformací zdí, stropů a podlah
 • Poškození oken, dveří a střešní krytiny
 • Stav instalací (elektřina, voda, plyn)
 • Hluku z okolí 
Před koupí nemovitosti je důležité prověřit její právní stav. Měli byste se podívat do katastru nemovitostí, zda je nemovitost zapsána bez závad a nejsou na ní žádné dluhové povinnosti, věcná břemena nebo jiné zátěže.

Mezi nejčastější chyby patří:

 • Nedostatečná kontrola právního stavu nemovitosti
 • Nedůkladná prohlídka technického stavu nemovitosti
 • Nákup nemovitosti v nevhodné lokalitě
 • Podcenění financování a celkových nákladů
 • Spoléhání se na neověřené informace
 • Ukvapené rozhodnutí bez důkladného zvážení všech okolností
Požádejte o prokázání totožnosti a ověřte, zda je uveden jako vlastník v katastru nemovitostí.
Věcná břemena a zástavní práva mohou ovlivnit Vaše právo vlastnictví nemovitosti a omezit Vaše možnosti s ní nakládat. Informace o těchto zátěžích můžete získat v katastru nemovitostí nebo u notáře.
Zkontrolujte stav nosných konstrukcí, jako jsou zdi, stropy, trámy a základy. Zjistěte, zda jsou v dobrém stavu a zda nejsou poškozené vlivem vlhkosti, plísní nebo hmyzem.
Mezi občanskou vybavenost se většinou počítají například školy, školky, dětská hřiště, zdravotnická zařízení, obchody, restaurace, pošta, banky, parky, zastávky MHD apod.
Jde zejména o zdroje hluku, zápachu nebo dalšího znečištění, jako jsou velké silnice, průmyslové podniky, letiště, čerpací stanice, kravíny, lomy nebo železniční tratě.
Informace o sousedech můžete získat od současného majitele nemovitosti nebo realitního makléře, popř. můžete také sousedy obejít a popovídat si s nimi.
Informace obsažené v tomto článku mají pouze informativní charakter. V žádném případě se nejedná o právní poradenství. Pro jakoukoliv právní radu se obraťte na specializovanou právní službu (např. advokátní kancelář, notář, apod.)