Whistleblowing

Oznámení porušení právních předpisů a neetického jednání v Allianz. 
SpeakUp zajišťuje důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů.
 
Oznámit přes SpeakUp
Oznámení můžete provést také písemně skrze e-mailovou komunikaci.


 
Napište nám
Můžete si sjednat osobní schůzku s pracovníkem compliance zasláním e-mailové zprávy na níže uvedenou adresu.

 
Domluvit si schůzku
Compliance zachová přísnou důvěrnost ve vztahu k Vaší totožnosti, k údajům o dalších fyzických osobách i ve vztahu k informacím uvedeným v oznámení.