Změna zákona v autopojištění

S účinností od 1. 4. 2024 byl schválen nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (č. 30/2024 Sb.).
garaz
Ať už vozidlo jezdí nebo stojí, je nutné mít sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Toto pojištění se vztahuje vždy nejméně na území EU a EHP. Povinnost zajistit sjednání pojištění má nově provozovatel vozidla (dosud to byl jeho vlastník).
garaz
K provozu vozidla registrovaného v ČR již nebude zapotřebí mít u sebe na území ČR Zelenou kartu. Plně funkční zavedení online evidence se očekává po 1.10. 2024.
garaz

Nově se hradí i újma, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem mu tato újma vznikla, avšak nikoli v důsledku okolností, které mu lze přičítat. Dále se nově hradí i škoda na věcech osob blízkých, které měly na sobě nebo u sebe, nadále však zůstávají vyloučeny věci ve vozidle přepravované. 

A co se může stát:

Náš klient Stanislav půjčí vozidlo své dceři. Ta v důsledku skryté závady na brzdách následně způsobí dopravní nehodu, při níž si zlomí ruku s dobou léčení 1 měsíc. Nově má dcera pana Stanislava nárok na náhradu i této újmy na zdraví, protože nehoda vznikla z důvodu, který nelze klást k její tíži, neboť provozovatelem vozidla je její otec.

garaz
Dosud platné limity nižší než 50/50 mil. Kč se automaticky zvyšují na 50/50 mil. Kč pro újmu na zdraví / věcné škody (u Allianz pojišťovny bez vlivu na výši pojistného).
garaz
U vozidel bez SPZ je pojištěný nově povinen poškozenému předat jiný údaj umožňující identifikaci vozidla, např. VIN.
garaz
Pojištění zaniká také dnem, kdy nám oznámíte zánik pojistného zájmu, tedy že již nemáte potřebu pojistné ochrany (nejčastěji z důvodu prodeje vozidla). Tento nový důvod zániku nahrazuje dosavadní oznámení změny vlastníka vozidla.
garaz

A víte, že nově se povinnost sjednat povinné ručení vztahuje i k novým druhům vozidel poháněným výhradně mechanickým pohonem, např. k vozidlům jako elektrokoloběžky, osobní přepravníky či zahradní traktory?

Jedná se o vozidla, jejichž:

• maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/hod nebo

• provozní hmotnost je vyšší než 25 kg a maximální konstrukční rychlost je vyšší než 14 km/h.