Každému se může stát, že svým chováním způsobí škodu někomu dalšímu. Zodpovědnost většinou nemáte jen za sebe, ale také za své děti a zvířata. V lepším případě někomu způsobíte majetkovou škodu, tedy například kus Vaší střechy spadne na něčí auto, pračka vytopí sousedy, dítě rozbije zboží v obchodě. V horším případě to může být škoda na zdraví, pokud omylem někoho srazíte na lyžích, kole, váš pes pokouše souseda, kus spadlé střechy někoho zraní apod. V takových situacích za Vás pojištění pokryje škody, za které nesete odpovědnost. 

Pojištění odpovědnosti se vždy sjednává společně s pojištěním majetku. Cenu si můžete spočítat online během několika minut.

Kromě pojištění občanské odpovědnosti si můžete sjednat i pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli. Poškodíte-li svým zanedbáním firemní počítač, drahý stroj, služební auto, podle platných zákonů po Vás zaměstnavatel může požadovat odškodnění až do výše 4,5 násobku Vašeho průměrného hrubého platu. Pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli za Vás v případě těchto škod uhradí náklady. Můžete si ho sjednat společně s pojištěním majetku online během několika minut.

Výhody pojištění odpovědnosti u Allianz:

  • Pojištění se vztahuje na Vás a všechny další osoby, které s Vámi žijí ve společné domácnosti.
  • Pojištění si můžete poskládat libovolně podle toho, čeho se obáváte nejvíce.
  • Pojistíme odpovědnost v běžném životě i v práci.
  • Cenu pojištění zjistíte online během několika minut. 
Nebojte se o střechu nad hlavou. Pro sebe, ani své auto. Pojistíme Váš byt, dům i garáž.
 

Přejděte pro více informací

Detailní popis dané situace nebo poškození 
VELKÁ HROZBA
Velká hrozba je povinný základ pojištění. Chrání Vás před nejzávažnějšími problémy. V rámci Velké hrozby jste chráněni při následujících událostech: požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, kouř, pád předmětů (např. strom) na pojištěný objekt, vichřice, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, sesuv půdy a lavin, rázová vlna způsobená nadzvukovými letadly.
VELKÁ VODA
Pomůže Vám při záplavách a povodních. Nevztahuje se na prasklé vodovodní trubky (k tomu je určené pojištění Vodovodní hrozby). Pozor, pojištění nehradí škody vzniklé v prvních 10 dnech od počátku pojištění.
VODOVODNÍ HROZBA
Toto pojištění Vám pomůže, když se něco pokazí ve vodovodních rozvodech – například praskne trubka. Navíc Vás chrání i při vystoupnutí vody z kanalizace, chybné funkci sprinklerového hasicího zařízení a zamrzlém topném a vodovodním zařízení. Zaplatíme Vám i vodné a stočné spojené s vodovodní havárií.
ZLODĚJI
Vztahuje se na krádež vloupáním stavebního materiálu. Může se hodit například v době stavby domu, kdy může snadno dojít k odcizení materiálu/nářadí. Zahrnujeme sem i vandalismus, například poničení fasády, a to dokonce, i když zůstane viník neznámý. Detaily naleznete v pojistných podmínkách.
DÉŠŤ A SNÍH
Toto pojištění Vám pomůže při škodách způsobených tíhou a tlakem sněhu. Zahrnujeme do něj také škody, které vzniknou zatečením dešťové vody do uzavřeného pojištěného objektu nebo prosakováním tajícího sněhu nebo ledu. Pozor, pojištění nehradí škody vzniklé tíhou a tlakem sněhu v prvních 10 dnech od počátku pojištění.
ROZBITÉ SKLO
Když se sklo rozbije z jakéhokoliv náhodného důvodu. Kromě oken se hodí například pro sklokeramické desky.
ELEKTRO
Toto pojištění Vám pomůže například pokud Vaše elektrické rozvody, motor od čerpadla nebo motor od garážových vrat poškodí přepětí, zkrat nebo podpětí. Na rozdíl od pojištění Velká hrozba sem zahrnujeme i škody po zásahu blesku, který nezanechal viditelné stopy na pojištěné budově, například když blesk uhodí do sloupu vysokého napětí.
POŠKOZENÍ ZVÍŘETEM
Toto pojištění Vám pomůže, pokud nějaké zvíře poškodí zateplenou fasádu či vnitřní zateplení. Zahrnujeme sem i škody způsobené zvěří na oplocení.
SPECIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
VIP garance, ztráta nájemného, strojní pojištění, náhradní ubytování aj. Detaily naleznete v pojistných podmínkách.
ASISTENCE
Základní asistence Vám pomůže, když nastane situace, která omezuje běžný provoz Vaší domácnosti a vyžaduje urgentní zásah. Můžeme Vám poslat instalatéra, topenáře, plynaře, zámečníka, elektrikáře, sklenáře, pokrývače nebo zámečníka. Rozšířená asistence navíc zajistí deratizaci a dezinsekci (tedy Vás zbaví obtížných hlodavců a hmyzu) a servis domácích elektrospotřebičů (tedy pozáruční opravy až do 5 let stáří spotřebiče). Můžete si sjednat také speciální IT nebo cyklo asistenci.
PRÁVNÍ OCHRANA
Poskytneme Vám jednorázovou telefonickou poradu při řešení Vašich právních problémů, které vznikly v době trvání pojištění, pokud se týkají okruhu soukromí, domova či nájemních sporů. Radíme nonstop. Pojištění se vztahuje na Vás, Vaší manželku/manžela a studující děti žijící ve společné domácnosti. Konkrétně Vám například poradíme, co dělat v případě reklamace, sporů s lékařem, hlučným sousedem apod.
ODPOVĚDNOST
Pojištění odpovědnosti za Vás uhradí škodu na zdraví nebo majetku, kterou jste způsobili někomu dalšímu. 

Často kladené dotazy (FAQ)

Všechny dokumenty týkající se pojištění majetku a odpovědnosti najdete v sekci Dokumenty a formuláře.

 

Odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli se vztahuje na škody a újmy, které způsobíte v práci, zaměstnavatel po Vás může požadovat až 4,5 násobek Vaší mzdy. Odpovědnost z běžného občanského života se týká běžné činnosti ve Vašem životě, když zrovna nejste v práci.
Ano, pokud si zvolíte rozšířenou platnost na celou Evropu. 
Nevíte si rady s výběrem pojištění nebo potřebujete pomoct při sjednání?
Vždy Vám rádi pomůžeme!
Najděte potřebné dokumenty Allianz pojišťovny a Allianz penzijní společnosti nebo pojistné podmínky našich produktů.