Plná moc k přepisu vozidla

Prodej nebo koupě vozidla vyžaduje součinnost prodávajícího a kupujícího, potřebné úkony k přepisu ale může – alespoň částečně – sám provést i kupující, vybavený platnou plnou mocí. Po koupi je nutné provést přihlášení v registru vozidel v zákonem dané lhůtě, jinak hrozí poměrně vysoká pokuta. Vysvětlíme si, co má platná plná moc obsahovat a jak ji použít, aby přehlášení vozu proběhlo rychle a hlavně úspěšně. 
Plná moc je úředně ověřený dokument s důležitými informacemi, jímž jedna osoba či smluvní strana opravňuje jinou k přesně definovaným úkonům, v tomto případě k přihlášení vozidla na příslušeném registru vozidel.

V první řadě je nutné mít uzavřenou a podepsanou kupní nebo darovací smlouvu. Nový majitel vozidla musí poté uzavřít povinné ručení, což jde u Allianz z pohodlí domova, výhodně a na pár kliknutí. Původní vlastník by měl své pojištění v ideálním případě co nejdříve zrušit, aby neplatil za vůz, který již není jeho majetkem. K tomu je nutné dostavit se do pojišťovny s kupní smlouvou nebo kopií velkého technického průkazu, v němž je již zanesen nový majitel.

Dle zákona musí být do 10 dnů od podpisu smlouvy podána žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla na registru silničních vozidel. Pokud k ní nedojde, jedná se o přestupek, trestaný pokutou ve výši až 50 000 Kč. Původní vlastník se v takovém případě mimo jiné vystavuje i riziku, že mu budou chodit pokuty za přestupky, spáchané novým majitelem.

Před převodem je nutné zařídit vozidlu také evidenční kontrolu, která v okamžiku převodu nesmí být starší 30 dnů. Změnu může zařídit jakýkoliv úřad s rozšířenou působností, nejste tedy omezeni bydlištěm. K převodu je nutné předložit následující dokumenty:

 • Osobní doklady obou smluvních stran nebo případně PLNOU MOC s ověřeným podpisem
 • Velký a malý technický průkaz vozidla
 • Platnou zelenou kartu
 • Protokol o evidenční kontrole, ne starší 30 dnů
 • V některých případech doklad o zaplacení ekologické daně
Kupujícímu i prodávajícímu může ušetřit čas i starosti. K přehlášení vozu se mohou dostavit oba dva, ale najít vhodný termín a strávit jistou dobu na úřadu s rozšířenou působností nemusí být v dnešní uspěchané době snadné, zvlášť vzhledem k nutnosti provést změnu do deseti pracovních dnů. S plnou mocí se může dostavit pouze kupující poté, co mu ji prodávající vystaví a nechá snadno ověřit.

Plná moc nemá pevně stanovený formát, musí však obsahovat všechny důležité informace, aby ji bylo možné použít k přihlášení vozidla do registru motorových vozidel. Neměly by v ní chybět tyto údaje:

 • Identifikace zmocnitele a zmocněnce
 • Údaje o zmocněnci a zmocniteli: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, IČ, případně čísla osobních dokladů
 • Konkrétní specifikace úkonů, k nimž zmocnitel zmocněnce opravňuje (např. „zmocňuji [údaje zmocněnce] pro provedení přepisu vozidla v registru silničních vozidel).
 • Specifikace vozidla: značka, model, výrobní číslo karoserie (VIN kód), datum první registrace, registrační značka
 • Podpisy zmocnitele a zmocněnce
 • Datum a místo vyhotovení plné moci
 • Úřední ověření

Pokud nechcete ztrácet čas psaním vlastního formuláře nebo si nejste jisti obsahem, nabízíme vzor plné moci k přihlášení vozidla ke stažení, zpracovaný právním oddělením pojišťovny Allianz. 

Plnou moc vám ověří kterýkoliv notář nebo pracoviště Czech POINT, která se nachází také na pobočkách České pošty. K ověření potřebujete listinu a doklad totožnosti. Cena za ověření podpisu činí 30 Kč.
Po ověření je platnost plné moci 10 dní. Proto se vyplatí neotálet s návštěvou úřadu s rozšířenou působností a dokončení přepisu vozidla, jinak musí zmocnitel opět navštívit notáře nebo pracoviště Czech POINT a listinu znovu ověřit. Může hrozit také již zmíněná pokuta. Z obecné povahy dokumentu vyplývá, že platnost plné moci končí okamžikem provedení úkonu v něm zmíněném, tedy přehlášením vozidla. Zmocnitel také může platnost plné moci odvolat, v takovém případě ale musí vyrozumět zmocněnce.
K odhlášce vozidla můžete přistoupit při vyřazení vozidla, jeho zániku po ekologické likvidaci nebo v případě krádeže. Plná moc k odhlášení musí obsahovat to samé, jako dokument k přepisu vozu, akorát je v něm uvedeno, že zmocněnec je zplnomocněn k vyřízení žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu.