• Číslo pojistné smlouvy
  • V případě, že byla událost šetřena Policií ČR, hasičským záchranným sborem nebo jiným orgánem, uveďte adresu tohoto orgánu, popř. číslo jednací
  • Identifikační údaje pojištěné/poškozené osoby
  • Velký technický průkaz, malý technický průkaz
  • Bankovní spojení
     

Nevíte, jaký formulář vyplnit?

Najděte potřebné dokumenty Allianz pojišťovny a Allianz penzijní společnosti nebo pojistné podmínky našich produktů.