• Číslo pojistné smlouvy
  • V případě, že byla událost šetřena Policií ČR, hasičským záchranným sborem nebo jiným orgánem, uveďte adresu tohoto orgánu, popř. číslo jednací
  • Identifikační údaje pojištěné/poškozené osoby
  • Velký technický průkaz, malý technický průkaz
  • Bankovní spojení
     

Nevíte, jaký formulář vyplnit?

Autopojištění
Uplatněte své právo na pojistné plnění u nás. 
Nahlaste událost z Vašeho doplňkového pojištění skel, případně z havarijního pojištění.
Nahlaste událost z Vašeho havarijního pojištění.
Nahlaste událost z Vašeho povinného ručení.
Ikona pána se složkou
Ikona pána se složkou
Najděte potřebné dokumenty společnosti Allianz pojišťovna, Allianz kontakt a Allianz penzijní společnost a AWP P&C SA nebo pojistné podmínky našich produktů.