Pojištění pohledávek

Allianz Trade

Pojištění pohledávek

Pohledávky představují 40 % celkového majetku firmy a jsou významnou částí aktiv v rozvaze společnosti.
Aktiva jako například stroje, budovy, zásoby atd., jsou proti škodám obvykle pojištěny… 
Na aktiva tvořena pohledávkami bychom zapomínat tedy neměli!
Riziko, které pomáháme klientům řešit je velmi reálné. Nezaplacení pohledávek, insolvence obchodních partnerů zaskočí dodavatele zpravidla v nejméně vhodnou chvíli. Přeruší tok cash flow a vystavuje je riziku druhotné platební neschopnosti. Mnohdy ohrozí celkové fungování firmy. V praxi lze využít naši službu prověření a hlídání bonity odběratelů, změny mohou mít rychlý spád, účinnou pomoc při urgování plateb i vymáhání a to nejpodstatnější je, že my, jako pojistitel, v případě nezaplacení pojištěné pohledávky plníme místo dlužníka. Je zde tedy prvek přinášející finanční jistotu pro obchodování.