Allianz pojišťovna
24 hours helpline: 241 170 000

Pojištění letadel

Létejte bezpečně s Allianz

Létejte bezpečně s Allianz

Možnosti sjednání

Konzultace osobně

Pojištění pro model, letadlo i celou flotilu

S leteckým pojištěním máme zkušenosti už od 20. let 19. století.

Garantujeme světově standardizované certifikáty, kterými bez problému prokážete platnost svého pojištění.

Limity plnění jsou samozřejmě v souladu s Evropskou legislativou.
Pro zahraniční lety Vám tak stačí jedno pojištění.

Letecké pojištění u Allianz přináší řadu výhod

Slevy na pojistném pro členy Aeroklubu ČR a slevy za propojištěnost

Naše pojistka je přehledná a rozšíříme ji podle Vašich potřeb

Pojištění se vztahuje na chybnou pilotáž a není nutné ji pojišťovat zvlášť

Co všechno nabízíme v rámci pojištění letadel?

ilustracePojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel

Každý provozovatel letadla musí mít ze zákona pojištěnou svou odpovědnost.
Standardně se uzavírá pro provoz na území a ve vzdušném prostoru České republiky,
resp. Evropy. Limity pojistného plnění se standardně sjednávají
v souladu se směrnicí EU č. 785/2004.

U nás Vám nabídneme limity i nad rámec nařízení.
Pojištění jsme automaticky rozšířili podle platné legislativy o pojištění
„válečných rizik ve vztahu k pojištění odpovědnosti z provozu letadla“.

 

V základním rozsahu je již zahrnuto:

 • krytí nákladů/regresy zdravotních pojišťoven
 • úhrada nákladů právního zástupce pojištěného ale také poškozeného 
 • škody na životním prostředí, které vznikly v souvislosti s pojistnou událostí
 • škody způsobené věcí, vypadnutou z letadla

Pojištění lze dále upravovat podle individuálních požadavků
např. o pojištění „finanční škody“ (škody na ušlém zisku poškozeného).

Pojištění sjednáváme bez spoluúčasti pojištěného.

Pojistíme Vám odpovědnost za:

 • škody způsobené třetím osobám, které se nacházejí mimo pojištěné letadlo
 • škody způsobené cestujícím v pojištěném letadle
 • škody na přepravovaném nákladu a zavazadlech cestujících
 • škody, za které je odpovědný letecký dopravce jako organizátor zájezdu
 • provoz bezpilotního letadla nebo modelu letadla

Havarijní pojištění letadel

K čemu pojištění slouží?

Toto pojištění je paralelou k havarijnímu pojištění motorových vozidel v silničním provozu.

Je koncipováno jako Allrisk pojištění a kryje škody způsobené na letadle a jeho příslušenství nehodou, neodvratitelnou událostí nebo krádeží, a to jak za letu, rolování, nebo i v klidu na zemi/hangáru.


Podmínky pojištění lze sjednat zcela individuálně podle Vašich potřeb.

Havarijní pojištění mimo jiné zahrnuje:

 • pojištění proti živelním událostem
 • pojištění proti nárazu, pádu, střetu letadla
 • pojištění proti krádeži, loupež, vandalismus

V případě parciální (částečné) škody je oprava letadla hrazena v nových cenách, maximálně do výše sjednané pojistné částky.

Úrazové pojištění osob v letadle

Pojištění platí pro pojištěné osoby přepravované letadlem s možností individuálního stanovení pojistné částky.

Lze sjednat samostatně bez nutnosti uzavření jiných leteckých pojištění.

Pojištění se vztahuje na tyto osoby:

 • piloti a osoby tvořící posádku
 • včetně pilotů ve výcviku (pilot žák)
 • přepravovaní cestující

 

Pojištění úrazu zahrnuje:

 • pojištění pro případ smrti následkem úrazu
 • pojištění pro případ trvalých následků úrazu
 • pojištění denního odškodného po dobu nezbytného léčení úrazu
 • pojištění během mezipřistání letadla
 • pojištění během nutné náhradní přepravy
  cestujících prováděné leteckou společností

Jak sjednat

Přijďte k nám na pobočku nebo si dohodněte schůzku s naším poradcem.

Naši poradci jsou skutečnými odborníky v oblasti pojištění, poskytují kompletní klientský servis a na základě pojistného plánu připraví pro každého klienta optimální nabídku nejlépe vyhovující jeho stávající situaci.

 • Připravíme Vám pojištění šité na míru
 • Poskytneme Vám profesionální poradenství

Kam dál?

nahoru