Allianz pojišťovna
24 hours helpline: 241 170 000
Pro lidi
Pro firmy

Odpovědnost

Buďte zodpovědní a pojistěte si svou odpovědnost

Buďte zodpovědní a pojistěte si svou odpovědnost

Možnosti sjednání

Konzultace osobně

Pojištění odpovědnosti

Z pojištění odpovědnosti za Vás zaplatíme škody, které způsobíte jinému.

Vztahuje se na škody na životě a zdraví a na škody na majetku včetně následných finančních škod.

Klidný spánek, klidný život

POSKYTUJEME NADSTANDARDNÍ SERVIS A INDIVIDUÁLNÍ LIKVIDACE

NABÍZÍME POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI GLOBAL EKO, KTERÉ HRADÍ ŠKODU NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Pojištění odpovědnosti podnikatelů se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě újmy způsobené

 • podnikatelskou činností pojištěného
 • vadou výrobku
 • výkonem vlastnických práv k nemovitosti
 • na pronajatých nemovitostech
 • na věcech zaměstnanců a při praktickém vyučování
 • náklady léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou a poskytnutých dávek sociálního pojištění
 • na věcech převzatých, užívaných, odložených a vnesených
 • v rámci společenství vlastníků bytových jednotek
 • v souvislosti s výkonem činnosti statutárního orgánu společenství vlastníků
 • škody na podzemních a nadzemních vedeních
 • na převzatých vozidlech a plavidlech
 • škody na podzemních a nadzemních vedeních
 • utrpěnými duševními útrapami (peněžitá náhrada nemajetkové újmy)
 • náklady občanského soudního řízení o náhradě škody
 • náklady na mimosoudní projednání nároků poškozeného

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností

Toto pojištění Vás finančně ochrání v případě škody, kterou způsobíte třetí osobě při svém podnikání.
Jedná se o škody na životě, zdraví nebo věci
a následné finanční škody.

Jde např. o vyplácení doživotní renty poškozenému,
náhradu ztráty výdělku nebo i ušlý zisk.

V mnoha případech odpovídáte za výsledek, bez ohledu na zavinění.

Podnikat bez odpovědnostního pojištění je proto velmi riskantní.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

Toto pojištění minimalizuje škody, které může vadný výrobek (za který ručíte jako prodejce či výrobce) způsobit konečnému spotřebiteli.

Pojištění za Vás zaplatí i případnou zdravotní péči,
kterou může poškozený spotřebitel potřebovat.

Nabízíme Vám také pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku stažení výrobku z trhu z důvodů nesplnění požadavků na bezpečnost výrobku z hlediska ohrožení života nebo zdraví (známé i pod názvem Product Recall), které hradí náklady vynaložené na stažení výrobku z trhu.

Podle svých požadavků si u nás můžete sjednat pojištění na širší území.

Pojištění profesní odpovědnosti

Pokud Vaším profesním pochybením někomu  způsobíte škodu, z tohoto pojištění ji za Vás zaplatíme. Pojištění tak chrání nejen Vás, ale i Vaše klienty.

Toto pojištění je pro většinu profesí povinné. Všem ale zůstává právo svobodné volby, kde se pojistí. V naší Allianz poijišťovně Vám nabídneme víc, než jen zákonem dané smluvní podmínky.

Pojištění je určeno pro:

 • Poskytovatele zdravotních služeb
 • Poskytovatele sociálních služeb
 • Veterinární lékaře
 • Právnické profese (advokáty)
 • Ekonomické profese (auditory, daňové poradce a účetní)
 • Správce nemovitosti a realitní kanceláře
 • Autorizované osoby činné ve výstavbě
 • IT společnosti

D & O pojištění - pojištění odpovědnosti managementu

Bojíte-li se škod, které může způsobit člen statutárního orgánu nebo třeba dozorčí rady Vaší společnosti při výkonu funkce, pojistěte si u nás odpovědnost svého managementu.

Pojištění hradí škodu, kterou může někdo z Vašich řad způsobit vlastní společnosti nebo třetí osobě, a zároveň platí náklady za advokáta v případném soudním řízení.

Ve zkratce pojištění chrání jak Vaše manažery, tak celou společnost.

Pojištění uzavřeme s Vaší společností a pojistíme tak veškeré členy statutárních a dozorčích orgánů a jejích dceřiných společností a další zaměstnance ve vedoucích funkcích společnosti.

Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění odpovědnosti za škodu provozovatelů letišť a výrobců letadel / leteckých součástek:

 • Pojištění odpovědnosti za škodu provozovatelů letišť a poskytovatelů služeb na letišti.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu výrobců letadel a výrobců leteckých součástek.
 • Pojištění odpovědnost za škodu výrobců vesmírných produktů.

Pojištění klinických testů

Zaplatíme za Vás škody na zdraví subjektu klinického hodnocení. Konkrétní podmínky pojištění s Vámi sjednáme individuálně prostřednictvím odborného oddělení Allianz pojišťovny, a. s.

Pojištění Global EKO

Toto pojištění za Vás uhradí škody způsobené na životním prostředí.

Každý podnikatel musí předcházet vzniku ekologické škody a přijímat tomu odpovídající preventivní opatření.

Pokud způsobíte svojí provozní činností ekologickou újmu, musíte ze zákona uhradit nápravu.

Pokud budete u nás pojištěni, tak za Vás zaplatíme všechny druhy náprav, které stanovuje zákon.

Jak sjednat

Přijďte k nám na pobočku nebo si dohodněte schůzku s naším poradcem.

Naši poradci jsou skutečnými odborníky v oblasti pojištění, poskytují kompletní klientský servis a na základě pojistného plánu připraví pro každého klienta optimální nabídku nejlépe vyhovující jeho stávající situaci.

 • Připravíme Vám pojištění šité na míru
 • Poskytneme Vám profesionální poradenství

Kam dál?

nahoru