Shape Created with Sketch. 241 170 000
ENG

Životní pojištění pro firmy

Zaměstnanci, děti ve školce nebo účastníci maratonu? Pojistíme všechny.

Získejte životní pojištění za zvýhodněných podmínek pro své zaměstnance, účastníky akce, žáky v autoškole nebo další skupiny. Nabízíme skupinové pojištění osob nebo kombinovaný program AMMIS, v rámci kterého můžete jako zaměstnavatel přispívat svým zaměstnancům na jejich životní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření.

Skupinové pojištění osob

Připravte ochranu Vaší skupině na míru. Zaměstnavatelům, organizátorům různých akcí a dalším zájemcům nabízíme variabilní nabídku skupinového pojištění osob. Na rozdíl od individuálně sjednaného pojištění získáte zvýhodněné podmínky.

Nabízíme také skupinové úrazové pojištění Školka - program pro děti ve školkách a na prvním stupni ZŠ a skupinové úrazové pojištění Autoškola – program pro žáky autoškol v rámci cvičných i závěrečných jízd na motocyklu, v automobilu i jiných vozidlech.

 

Kde se skupinové pojištění osob může hodit?

 • sportovní akce
 • teambuildingy
 • konference
 • firemní akce
 • školy a školky
 • autoškoly
 • letní tábory
 • zájmové kroužky (taneční, sportovní kluby aj.)

 

Připravte ochranu Vaší skupině na míru:

 • pojištění pro případ smrti s jednorázovou výplatou
 • pojištění pro případ smrti s výplatou důchodu
 • pojištění pro případ smrti následkem úrazu nebo následkem vyjmenovaných onemocnění
 • pojištění pro případ trvalých následků úrazu s lineárním/progresivním plněním
 • pojištění denního odškodného za průměrnou dobu léčení úrazu s progresivním plněním
 • pojištění pro případ plné invalidity s jednorázovou výplatou
 • pojištění pro případ plné invalidity s výplatou důchodu
 • pojištění pro případ pracovní neschopnosti
 • pojištění pro případ pracovní neschopnosti následkem úrazu
 • pojištění pro případ závažných onemocnění
 • pojištění pro případ pobytu v nemocnici
 • pojištění pro případ pobytu v nemocnici následkem úrazu

Program AMMIS

Snižte náklady své firmy a zároveň motivujte své zaměstnance. V rámci kombinovaného programu AMMIS pro zaměstnance a zaměstnavatele můžete svým zaměstnancům přispívat na životní pojištění i doplňkové penzijní spoření. Příspěvek si navíc můžete započítat jako daňově uznatelný náklad.

 

Proč program AMMIS?

 • Příspěvkem osvobodíte zaměstnance od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění do výše 50 000 Kč za zdaňovací období (limit platí současně pro příspěvky na životní pojištění i doplňkové penzijní spoření).
 • Příspěvek můžete započítat jako daňově uznatelný náklad.
 • Program si sestavíte individuálně s ohledem na potřeby zaměstnavatele i zaměstnanců.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty týkající se pojištění pro firmy najdete zde.

nahoru