Boj za budoucnost bez plastového znečištění

Boj za budoucnost bez plastového znečištění

Plasty představují hrozbu pro naše oceány a moře. Na těchto důležitých ekosystémech závisí veškerý život na Zemi. Vlády, podnikatelé a spotřebitelé musí naléhavě jednat, aby snížili škody způsobené naší planetě.

Plasty znečišťují naši planetu. V průměru každý rok vyprodukujeme 300 milionů tun plastového odpadu. To se téměř rovná hmotnosti celé lidské populace. V posledních desetiletích používání plastů stále roste, a zvláště prudký nárůst jednorázových plastů dusí naši Zemi. Plasty, které vyrábíme, používáme a vyhazujeme, zůstávají ještě dlouho po naší smrti – a velká část z nich končí na toxických skládkách, v řekách a našich oceánech. Přitom naše oceány a moře jsou zásadními ekosystémy, na nichž závisí veškerý život. Pokrývají dvě třetiny Země a hrají zásadní roli při pohlcování uhlíku, regulaci počasí a jsou neocenitelné pro ochranu a péči o biologickou rozmanitost.

V březnu 2022 jsme uvítali zprávu, že se zástupci 175 zemí dohodli na ambiciózní, právně závazné smlouvě v boji proti plastovému odpadu. Přijetí rezoluce OSN znamená, že letos začnou práce na stanovení pravidel a konečná podoba smlouvy by měla být dokončena do roku 2024. Je třeba říci, že se jedná o nejprůlomovější ekologickou dohodu od Pařížské dohody o klimatu z roku 2015. 
Jako partner a podporovatel organizace Sea Shepherd se Allianz hrdě hlásí k boji proti znečištění plasty a ničení našich oceánů. Sea Shepherd usilovně pracuje na ochraně světových oceánů a mořských živočichů a je odhodlána prosazovat zákony na ochranu přírody. Naše partnerství umožňuje zaměstnancům Allianz se aktivně podílet na ochraně našich oceánů tím, že mají možnost stát se členy posádky lodi Sea Eagle, která patří do flotily Sea Shepherd. Pořízení lodi Sea Eagle v roce 2020 sponzorovala společnost Allianz za finanční podpory čtyř subjektů Allianz. V roce 2021 úspěšně vytáhla ze Středozemního moře 174 nelegálních zařízení na shromažďování ryb, sesbírala 870 nádrží a plastových lahví a celkem nasbírala 12 metrů krychlových odpadu z plastu a polypropylenu.
Dobrovolníci Allianz a členové posádky Sea Shepherd na palubě lodi Sea Eagle.
Barbara Karuth-Zelle, členka představenstva a provozní ředitelka Allianz SE.
Omezení jednorázových plastů v našich vlastních kancelářích je také součástí širšího úsilí Allianz. Začali jsme se systematickým globálním hodnocením jednorázových plastů a také jsme vypracovali interní pokyny pro osvědčené postupy pro naše provozní subjekty po celém světě. Některé subjekty již zavedly zásady omezování plastů, jejichž cílem je omezit a odstranit jednorázové plasty ze svých prostor. Snažíme se rozšířit a zkvalitnit naše globální hodnocení a pokračovat v práci na snižování množství plastů.
Před místem konání shromáždění OSN pro životní prostředí v keňském Nairobi stojí 30 metrů vysoký pomník s názvem "Zavřete kohoutek s plasty" od kanadského aktivisty a umělce Benjamina von Wonga.

Plasty začínají poškozovat životní prostředí hned po zahájení výrobního procesu. Proto je zásadní, aby nová smlouva OSN zahrnovala celý hodnotový řetězec, počínaje návrhem a výrobou plastů až po jejich likvidaci a zpracování odpadu. Smlouva klade důraz na vytvoření účinné cirkulární ekonomiky s dostatečnými pobídkami pro více zúčastněných stran, které z toho budou mít prospěch. Je však také důležité, aby byly nastartovány tolik potřebné změny chování a spotřebitelé se snažili omezovat a znovu používat plasty, zejména jednorázové. V případě úspěšné realizace by smlouva mohla snížit výrobu primárních plastů o 55 %, ušetřit vládám 70 miliard USD do roku 2040 a snížit emise skleníkových plynů o 25 %. V Allianz tuto rezoluci plně podporujeme. Jedná se o skutečný bod obratu, který může vést k měřitelné a rozsáhlé změně.

Jedna smlouva, politika nebo plavidlo se může zdát jako kapka v moři, ale mnoho kapek vody může vytvořit vlny. Nadále podporujeme působivé úsilí organizace Sea Shepherd a snažíme se také rozšířit boj proti plastovému odpadu do dalších oblastí, včetně řešení důležitého problému plastů v řekách.