Kybernetcká rizika

Allianz Risk Barometer 2022: Kybernetická rizika předstihla Covid-19 a přerušené dodavatelské řetězce jako hlavní globální podnikatelské riziko

  • 11. průzkum Allianz: V roce 2022 budou celosvětově třemi největšími riziky pro podnikání kybernetická rizika, přerušení provozu a přírodní katastrofy.
  • Vypuknutí pandemie klesá z druhé na čtvrtou pozici, protože většina společností se jí obává méně a cítí se na její opětovné budoucí vypuknutí dostatečně připravena.
  • Přírodní katastrofy a klimatické změny výrazně stoupají v ročním žebříčku, protože přibývá extrémních povětrnostních jevů a rizik spojených s transformací.
  • Generální ředitel AGCS Joachim Müller: "'Přerušení podnikání' pravděpodobně zůstane klíčovým základním rizikovým tématem pro letošní rok. Budování odolnosti se pro firmy stává konkurenční výhodou."

Podle Allianz Risk Barometru budou v roce 2022 největší obavy firem na celém světě vyvolávat kybernetická rizika. Hrozba ransomwarových útoků, úniků dat nebo rozsáhlých výpadků IT znepokojuje firmy ještě více než narušení obchodního a dodavatelského řetězce, přírodní katastrofy nebo pandemie Covid-19, které v uplynulém roce firmy silně zasáhly.

  “Klíčovým základním rizikovým tématem v roce 2022 pravděpodobně zůstane přerušení podnikání.”

- Generální ředitel AGCS Joachim Müller

Kybernetické incidenty jsou v čele Allianz Risk Barometru teprve podruhé v historii průzkumu (44 % odpovědí), přerušení provozu kleslo na těsné druhé místo (42 %) a přírodní katastrofy se umístily na třetím místě (25 %), přičemž v roce 2021 byly až šesté. Klimatické změny se vyšplhaly na historicky nejvyšší šesté místo (17 %, nárůst z devátého místa), zatímco riziko pandemií klesla na čtvrté místo (22 %). Každoroční průzkum společnosti Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) zahrnuje názory 2 650 odborníků z 89 zemí a teritorií, včetně generálních ředitelů, manažerů rizik, makléřů a pojistných expertů.

"Klíčovým základním rizikovým tématem v roce 2022 pravděpodobně zůstane přerušení podnikání," shrnuje generální ředitel AGCS Joachim Müller. "Pro většinu společností je největší obavou, že nebudou schopny vyrábět své produkty nebo poskytovat své služby. V roce 2021 došlo k bezprecedentní míře narušení, způsobené různými příčinami. Zničující kybernetické útoky, dopady mnoha povětrnostních jevů souvisejících se změnou klimatu na dodavatelský řetězec, stejně jako výrobní problémy související s pandemií společně s problémy v dopravě způsobily chaos. Letošní rok slibuje pouze postupné uvolňování situace, i když další problémy související s Covid-19 nelze vyloučit. Budování odolnosti proti mnoha dalším příčinám přerušení provozu se pro firmy stále více stává konkurenční výhodou." 


Ransomware je příčinou obav z kybernetických útoků, zatímco povědomí o zranitelnosti vedoucí k přerušení provozu roste

Kybernetické incidenty se ve většině zemí, kde se průzkum prováděl, řadí mezi tři největší nebezpečí. Hlavním faktorem je nedávný nárůst útoků ransomwaru, které respondenti průzkumu (57 %) potvrdili jako hlavní kybernetickou hrozbu pro příští rok. Nedávné útoky vykazují znepokojivé trendy, jako je taktika "dvojího vydírání" kombinující šifrování systémů s únikem dat; zneužívání softwarových zranitelností, které potenciálně ovlivňují tisíce společností (například Log4J, Kaseya) nebo útoky zaměřené na fyzickou kritickou infrastrukturu (ropovod Colonial v USA). Kybernetická bezpečnost se také řadí mezi hlavní obavy společností v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení (ESG), přičemž respondenti uznávají, že je třeba budovat odolnost a plánovat budoucí výpadky, jinak budou čelit rostoucím důsledkům ze strany regulačních orgánů, investorů a dalších zúčastněných stran.

"Ransomware se stal velkým byznysem pro kyberzločince, kteří zdokonalují své taktiky a snižují nároky na technologické znalosti. Komercionalizace kybernetické kriminality usnadňuje zneužívání zranitelností v masovém měřítku. Budeme svědky většího počtu útoků na technologické dodavatelské řetězce a kritickou infrastrukturu," vysvětluje Scott Sayce, globální vedoucí kybernetického oddělení společnosti AGCS. 

Přerušení provozu (PP) je druhým nejzávažnějším rizikem. V roce, který byl poznamenán rozsáhlými výpadky, je rozsah zranitelnosti moderních dodavatelských řetězců a výrobních sítí zřejmější než kdy jindy. Podle průzkumu jsou nejobávanější příčinou PP kybernetické incidenty, což odráží nárůst útoků ransomwaru, ale také dopad rostoucí závislosti firem na digitalizaci a přechodu na práci na dálku. Dalšími dvěma důležitými spouštěči PP jsou z pohledu respondentů přírodní katastrofy a pandemie.

V uplynulém roce se "post-lockdownový" nárůst poptávky spojil s narušením výroby a logistiky, protože epidemie Covid-19 v Asii uzavřela továrny a způsobila rekordní přetížení kontejnerových přístavů. Zpoždění související s pandemií umocnily další problémy dodavatelského řetězce, jako bylo zablokování Suezského průplavu nebo celosvětový nedostatek polovodičů po uzavření továren na Tchaj-wanu, v Japonsku a Texasu v důsledku povětrnostních událostí a požárů.

"Pandemie odhalila rozsah propojení moderních dodavatelských řetězců i to, jak se může spojit více nesouvisejících událostí a způsobit rozsáhlé problémy. Poprvé byla odolnost dodavatelských řetězců prověřena v celosvětovém měřítku," říká Philip Beblo, vedoucí pracovník v oblasti nemovitostí, technologií, médií a telekomunikací ve společnosti AGCS.

Podle zprávy Euler Hermes Global Trade Report pandemie Covid-19 pravděpodobně způsobí vysokou míru narušení dodavatelských řetězců až do druhé poloviny roku 2022, ačkoli se předpokládá, že nesoulad v globální poptávce a nabídce a kapacitě kontejnerové přepravy se nakonec zmírní, za předpokladu, že nedojde k dalšímu neočekávanému vývoji.

Povědomí o rizicích PP se stává důležitou strategickou otázkou napříč celými společnostmi. "Mezi vrcholovým managementem roste ochota vnést do dodavatelských řetězců více transparentnosti, organizace investují do nástrojů a pracují s daty, aby lépe porozuměly rizikům a vytvořily zásoby, redundance a pohotovostní plány pro zajištění kontinuity podnikání," říká Maarten van der Zwaag, globální ředitel oddělení Property Risk Consulting ve společnosti AGCS.

Propuknutí pandemie zůstává pro společnosti hlavní obavou, ale klesá z druhého na čtvrté místo (ačkoli průzkum předcházel vzniku varianty Omicron). Přestože krize Covid-19 nadále zastiňuje ekonomické vyhlídky v mnoha odvětvích, je povzbudivé, že podniky mají pocit, že se dobře přizpůsobily. Většina respondentů (80 %) se domnívá, že jsou na budoucí události dostatečně nebo dobře připraveni. Zlepšení managementu kontinuity podnikání je hlavním opatřením, které podniky přijímají, aby byly odolnější.

Výmluvný je vzestup přírodních katastrof na třetí a klimatických změn na šestou pozici, přičemž oba vzestupné trendy spolu úzce souvisejí. Poslední roky ukazují, že četnost a závažnost povětrnostních událostí se v důsledku globálního oteplování zvyšuje. V roce 2021 celosvětové pojištěné ztráty z katastrof výrazně přesáhly 100 miliard dolarů, což je čtvrtý nejvyšší rok v historii. Hurikán Ida v USA byl sice nejnákladnější událostí, ale více než polovina škod pocházela z tzv. sekundárních nebezpečí, jako jsou povodně, přívalové deště, bouřky, tornáda, a dokonce i zimní mrazy, které mohou být často lokálními, ale stále nákladnějšími událostmi. Příkladem byla zimní bouře Uri v Texasu, meteorologický systém nízkého tlaku Bernd, který vyvolal katastrofální záplavy v Německu a zemích Beneluxu, silné záplavy v čínském Čeng-čou a vlny veder a požáry buše v Kanadě a Kalifornii.

Respondenti průzkumu Allianz Risk Barometer se nejvíce obávají povětrnostních událostí souvisejících se změnou klimatu, které způsobí škody na majetku společnosti (57 %), následované dopadem na PP a dodavatelské řetězce (41 %). Obávají se však také zvládnutí přechodu svých podniků na nízkouhlíkovou ekonomiku (36 %), plnění složitých regulačních požadavků a požadavků na podávání zpráv a vyhnutí se potenciálním rizikům soudních sporů za nedostatečné přijetí opatření k řešení změny klimatu (34 %).

"Tlak na podniky, aby jednaly v oblasti změny klimatu, v posledním roce znatelně vzrostl a stále více se zaměřuje na nulové emise CO2," poznamenává Line Hestvik, ředitelka pro udržitelný rozvoj společnosti Allianz SE. "Je zde viditelný trend, kdy se společnosti snaží snižovat emise skleníkových plynů v provozu nebo zkoumají obchodní příležitosti pro technologie šetrné ke klimatu a udržitelné produkty. V příštích letech se bude řada lidí s rozhodovacími pravomocemi ve firmách ještě více zabývat dopadem klimatických rizik v jejich hodnototvorném řetězci a přijímat příslušná opatření. Mnoho společností buduje specializované kapacity v oblasti zmírňování klimatických rizik, které sdružují odborníky na řízení rizik i na udržitelnost."

Podniky se také musí stát odolnějšími vůči extrémním jevům, jako jsou hurikány nebo záplavy. "Dřívější události, které se vyskytovaly jednou za století, se mohou v budoucnu vyskytovat častěji, a to i v regionech, které byly v minulosti považovány za "bezpečné". Výstavba i plánování kontinuity podnikání musí být v reakci na to robustnější," říká van der Zwaag.

Další vzestupy a pády v letošním Allianz Risk Barometru:

Nedostatek kvalifikované pracovní síly (13 %) je novinkou v první desítce rizik na devátém místě. Přilákat a udržet si pracovníky bylo málokdy náročnější. Respondenti jej řadí mezi pět nejvýznamnějších rizik v odvětvích strojírenství, stavebnictví, nemovitostí, veřejných služeb a zdravotnictví a mezi nejvyšší rizika v dopravě.

Změny v legislativě a regulacích zůstávají na pátém místě (19 %). Mezi významné regulační iniciativy v hledáčku společností v roce 2022 patří antikonkurenční praktiky zaměřené na velké technologické společnosti, jakož i iniciativy v oblasti udržitelnosti s daňovým systémem EU.

Požár a výbuch (17 %) je pro společnosti trvalým rizikem, které se stejně jako v loňském průzkumu umístilo na sedmém místě, zatímco vývoj na trhu (15 %) meziročně klesá ze čtvrtého na osmé místo a makroekonomický vývoj (11 %) z osmého na desáté.