Proč sjednat DPS?
 • Doplňkové penzijní spoření je státem podporovaný spořící produkt dlouhodobého charakteru s pravidelným ukládáním a obezřetným zhodnocováním peněžních prostředků.
 • Doplňkové penzijní spoření je možné sjednat od 1.1.2013, navazuje na penzijní připojištění.
 • Státní starobní důchod je a bude nízký. Zajistěte si důstojnou penzi.
 • Výše vyplácených důchodů je nyní 40 % z průměrné hrubé mzdy. Odhaduje se, že již za 20 let to bude pouze 30 %. To by odpovídalo starobnímu důchodu 10 000 Kč, přepočteno na dnešní poměry.
 • Silný efekt dlouhodobosti spoření. Dlouhá doba spoření udělá obrovský kus práce za Vás. Čím dříve začnete, tím silnějšího efektu můžete docílit. 
 • Každý týden znáte přesnou hodnotu vašich aktuálních úspor v aplikaci MojeAllianz.
 • Když bude nejhůře, spoření na penzi můžete zrušit. Po dvouletém přispívání dostanete nazpět své vložené příspěvky. 
 • Získáte zajímavý státní příspěvek již při spoření 300 Kč měsíčně.
 • Daňové výhody - lze odečíst až 24 000 Kč ročně a ušetřit tak na dani 3 600 Kč.
 • Státní příspěvky a daňové výhody tak činí až 6 360 Kč ročně.

Přejděte pro více informací

Měsíční příspěvek 100 Kč 300 Kč 500 Kč 700 Kč 1 000 Kč * 1 500 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč **
Státní příspěvek 0 Kč 90 Kč 130 Kč 170 Kč 230 Kč 230 Kč 230 Kč 230 Kč
Daňové odpočty 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 6 000 Kč 12 000 Kč 24 000 Kč
* 1 000 Kč – nejvyšší státní příspěvek; ** 3 000 Kč – maximální daňové odpočty
 
 • Možnost příspěvku zaměstnavatele.
 • Pokud nebudete moci pravidelně přispívat, nevznikne nedoplatek, ale za daný měsíc nezískáte státní příspěvěk.
 • Možnost vybrat si jeden ze tří fondů a strategie spoření dle svého uvážení.

Příklad: Podívejte se na graf výše, jak při dlouhodobém úročení prostředků porostou úspory při měsíčním příspěvku 1 000 Kč a předpokládaném zhodnocení dynamického fondu. V roce 2086 bude naspořeno 11 457 681 Kč při nejlepším zhodnocení, 5 062 599 Kč při průměrném zhodnocení a 1 955 120 Kč při nejmenším předpokládaném zhodnocení. Bez zhodnocení budou úspory včetně příspěvků činit 959 400 Kč.

Výše celkové naspořené částky není právně závazná, je pouze informativní. Výsledná hodnota vychází z předpokladu zadaných částek příspěvků, předpokládaného zhodnocení a současně také ze zákonem dané výše státního příspěvku v okamžiku kalkulace doplňkového penzijního spoření. Předpokládané zhodnocení není zárukou skutečného budoucího zhodnocení.

Graf spoření
Graf spoření

Příklad: Sílu dlouhodobosti lze demonstrovat na příkladu dvou klientů. První platí příspěvky pouze po dobu 11 let, ale začíná  spořit již ve svých 18 letech. Druhý klient se rozhodl spořit od 31 let do věku 60 let. Oba klienti mají v 60 letech naspořeno přibližně stejně díky efektu složeného úročení. Modelový příklad je inspirován 5% ročním zhodnocení úspor, které odpovídalo průměrnému zhodnocení Dynamického fondu za období 1.1.2018 až 31.12.2020.

Výše celkové naspořené částky není právně závazná, je pouze informativní. Výsledná hodnota vychází z předpokladu zadaných částek příspěvků, předpokládaného zhodnocení a současně také ze zákonem dané výše státního příspěvku v okamžiku kalkulace doplňkového penzijního spoření. Předpokládané zhodnocení není zárukou skutečného budoucího zhodnocení.

Výkonnost fondů

Údaje o historické výkonnosti účastnického fondu se týkají minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Přes zápornou výkonnost v roce 2022 zůstává dynamický fond dlouhodobě nejvýkonnějším fondem z naší nabídky penzijních fondů. Na výkonnosti povinného konzervativního fondu se v loňském roce pozitivně projevil výrazný násrůst úrokových sazeb. Vyvážený fond potvrzuje svou funkci ,,zlaté střední cesty". 

Přejděte pro více informací

  Za rok 2022 průměr od počátku
konzervativní fond 3,39 % 0,76 %
vyvážený fond -4,60 % 1,61 %
dynamický fond -9,97 % 2,98 %
Síla spolešnosti

Allianz penzijní společnost, a.s. vznikla 1. 1. 2013 transformací Allianz penzijního fondu a je součástí koncernu Allianz. Obhospodařuje prostředky účastníků v transformovaném fondu (penzijní připojištění – od 1. 12. 2012 již není možné sjednat smlouvu) a v účastnických fondech (doplňkové penzijní spoření – nový 3. pilíř).

Jsme stabilní společnost a na penzi s námi spoří již více než 400 tisíc klientů. Skupina Allianz je zde pro Vás od roku 1890.
Více než 130 let s Vámi
Věrnostní sleva

Pokud si u nás sjednáte smlouvu Doplňkového penzijního spoření, dáme vám slevu 7% na smlouvu autopojištění a 7% na smlouvu majetkového pojištění. Čím více smluv u nás máte, tím máte levnější pojistné (auto a domov). Za každé další pojištění Vám dáme 7% slevu, celkově tedy můžete ušetřit až 21%. Slevu 7% dáváme za smlouvu autopojištění, majetkového pojištění, životního pojištění a penzijního spoření.

Při sjednání DPS u Allianz získáte slevu na další Allianz produkty:
Sleva 21 %
Státní příspěvek a daňové úspory jsou nespornou výhodou penzijního spoření. Nikoli však jediným zdrojem růstu vašich úspor na penzi. Další zhodnocování vašich úspor investicemi penzijního fondu může tvořit podstatnou část vašich celkových budoucích úspor na penzi. Výkonnost se odvíjí od toho, jak se daří dluhopisům a akciím v daném fondu. Můžete si vybrat z nabídky tří penzijních fondů, každý s odlišnou strategií, jak vaše úspory a státní příspěvky dále zhodnocovat.  

Vaše úspory se střádají do fondů, které stojí mimo státní rozpočet a nejsou ani součástí majetku penzijní společnosti. Jsou pouze Vaše. Ze státního rozpočtu proudí pouze státní příspěvky a případné daňové výhody pro Vás. 
 
Konzervativní fond

Investuje pouze do kvalitních, převážně státních dluhopisů, které mají sice nižší, ale zato stabilní zhodnocení. Konzervativní fond je vhodnou volbou pro ty účastníky, kteří zatím nemají s investováním zkušenosti nebo jsou ochotni podstoupit pouze malé investiční riziko. Fond neinvestuje do akcií. 

Raději vrabec v hrsti, než holub na střeše. Nechci podstupovat rizika, ale nevadí mi nižší zhodnocení. Neplánuji spořit o moc déle než 5 let.
 
Více informací
Vyvážený fond

Fond převážně nakupuje státní a firemní dluhopisy. Je určen pro účastníky, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší riziko kolísání hodnoty úspor výměnou za možnost vyššího výnosu. Akcie mohou představovat maximálně 60 % majetku fondu.

Zlatá střední cesta. Nechci vsázet všecko na jednu kartu, ale trochu rizika mi nevadí. Chci spořit nejméně 5 let.

 
Více informací
Dynamický fond

Většinu majetku tvoří akcie. Dynamický fond je vhodná volba pro ty účastníky, kteří již mají zkušenosti s investováním a nevadí jim podstupovat akciové riziko s možností dosažení atraktivního výnosu i za cenu značného kolísání hodnoty úspor. Fond může být až 100% akciový.

Věřím akciím a chci se podílet na jejich růstu. Riziko mi nevadí. Do penze mám daleko. Spořit budu určitě déle než 5 let.

 
Více informací
Musíme upozornit, že historická výkonnost fondů není zárukou výnosů budoucích. 

Spoření na penzi s sebou přináší investiční rizika podobně jako tomu je při investicích do podílových fondů. Obecně platí, že čím více akcií ve fondu, tím více hodnota vašich úspor může kolísat v průběhu času. V rámci jednoho roku může dokonce vykazovat i záporné zhodnocení. Ovšem bez risku není zisku. Nejvíce akcií má Dynamický fond, naopak Konzervativní fond do akcií neinvestuje vůbec.  

Nemůžete se rozhodnout pro variantu, která je pro Vás nejvhodnější? Rádi Vám pomůžeme s výběrem.
 • Platba je připsaná na příspěvkový účet Allianz penzijní společnosti (AZPS).
 • Platba je přiřazena a zaevidována dle variabilního symbolu na konkrétní smlouvu účastníka. Variabilním symbolem je číslo smlouvy účastníka, nikoli rodné číslo.
 • Platba z účtu daného účastníka se připraví (rozdělí) podle sjednané strategie spoření k převodu do příslušných účastnických fondů.
 • Tyto části platby (nebo celá) v Kč se převedou na bankovní účty příslušných účastnických fondů.
 • Na těchto účtech Kč čekají, až bude stanovena hodnota jednotky pro nejbližší den následující po připsání na bankovní účty účastnických fondů. Hodnota jednotky se stanovuje 1x týdně (ve čtvrtek po uzavření účtů a stavů ke konci středy) a také vždy k poslednímu dni v měsíci. Daný den (čtvrtek) se provede výpočet hodnoty jednotky a výpočet se předá k odsouhlasení depozitáři. Po jeho kontrole a odsouhlasení (může být také až další následující den) je cena vyhlášena, v našem systému i na našich internetových stránkách, a je to cena stanovená pro středu. Následující noc jsou za Kč na bankovním účtu fondů nakoupeny jednotky. Dále se pracuje pouze s jednotkami.
 • Nový stav hodnoty účtu se tedy projeví až po novém nakoupení jednotek do nových fondů po datu vyhlášení nové ceny jednotky za daný fond.
 • Sledování cen jednotek fondů můžete sledovat na našem webu (stačí zobrazit informace stisknutím tlačítka „Zobrazit podrobná data“ pod grafem fondu).
Dokumenty
Dokumenty
 • Všechny dokumenty týkající se penzijního spoření a účastnických fondů najdete zde.
 • Způsoby a podmínky při ukončení smlouvy o Penzijním připojištění zde.
 • Způsoby a podmínky při ukončení smlouvy o Doplňkovém penzijním spoření zde.
 • Podkladové aktiva v jednotlivých účastnických fondech. Nejvýznamnější pozice investičních instrumentů v portfoliu naleznete zde.
 • Existují tzv. úplaty – úplata za obhospodařování a úplata za zhodnocení.
 • Tyto „úplaty“ však nikde na konkrétní smlouvě neuvidíte, netýká se jednotlivé konkrétní smlouvy.
 • Úplaty se zásadně nestrhávají z prostředků jednotlivých smluv, jsou odváděny z celkové hodnoty každého účastnického fondu za všechny smlouvy a jsou tím promítnuty do hodnoty jednotky. Sazby úplat jsou uvedeny v sazebníku poplatků.
 • Vypočítávají se a zálohově strhávají vždy před stanovením ceny jednotky (to se provádí 1x týdně a navíc vždy k poslednímu dni v měsíci).
 • Zjednodušeně - stanoví se celkový objem hodnoty v účastnickém fondu (všechny bankovní účty, akcie, podílové listy atd.), vypočtou se a odvedou úplaty, a teprve poté se zbývající objem Kč ve fondu vydělí počtem jednotek – toto vždy za všechny účastníky, kteří v daném fondu prostředky mají.
 • Takto se získá hodnota jednotky v českých korunách. S touto hodnotou jednotky se dále až do příštího stanovení hodnoty jednotky pracuje.
Předdůchod není to samé co předčasný důchod! Předdůchod je vyplácen z vlastních úspor doplňkového penzijního spoření u penzijní společnosti, nejde o státem vyplácený důchod. Pokud využijete možnosti předdůchodu, stát za Vás bude hradit sociální a zdravotní pojištění a Váš starobní důchod nebude krácen tak, jako by tomu bylo v případě předčasného důchodu. Podmínky pro nárok na dávku jsou spořící doba nejméně 60 měsíců a současně nejdříve 5 let (55 let) před vznikem nároku na starobní důchod stanovený podle zákona o důchodkovém pojištění, kdy věk pro nárok na starobní důchod se stanovuje: žena= muž. Minimální doba trvání výplaty předdůchodu 2 roky (až 5 let). Minimální výše měsíční splátky musí činit 30 % průměrné mzdy podle MPSV. Více informací zde.

Na smlouvě o DPS lze provádět následující změny strategie spoření:

 1. Nové umístění budoucích příspěvků – nově připsané příspěvky po této změně se podle nově sjednané strategie spoření začnou rozdělovat od první následně připsané platby, původní Kč, resp. jednotky, zůstanou v předchozích fondech podle původní strategie, nepřevádí se.
 2. Převod jednotek mezi fondy – prostředky z dosud zvolených fondů se převedou do jiných fondů dle žádosti a nově připisované platby se rozčleňují dle stávající strategie spoření.
 3. Obě výše uvedené změny dohromady – změní se umístění nových příspěvků po účinnosti změny a zároveň i jednotky z původních fondů se převedou do nově zvolených, dle uvedené strategie spoření.

Tzn. strategie spoření pro převod (pře-umístění) „původních“ prostředků a jednotek může být jiná, než je strategie spoření pro umístění prostředků budoucích.

Nové umístění budoucích prostředků je prováděno tak, že se s účinností od data přijetí žádosti provede změna strategie spoření – změna alokace a všechny nově příchozí příspěvky po tomto datu se investují dle nově zvolené strategie – umístění do fondů.

Převod jednotek mezi fondy je prováděn tak, že:

 • v den zpracování změny v systému se provede prodej jednotek z původního fondu za cenu jednotek platných k datu doručení žádosti na centrálu Allianz penzijní společnosti.
 • ve stejný den jsou Kč převedeny na účet smlouvy.
 • následující den se Kč rozdělí na účet zvoleného fondu a čekají na stanovení nové ceny jednotky fondu.
 • při dalším následujícím stanovení ceny jednotek se za dané Kč nakoupí jednotky nově sjednaného fondu.

 

Vaše úspory se střádají do fondů, které stojí mimo státní rozpočet a nejsou ani součástí majetku penzijní společnosti. Ze státního rozpočtu proudí pouze státní příspěvky a případné daňové výhody pro Vás.
Penzijní připojištění nebo také důchodové připojištění je jeden z možných způsobů spoření - zajištění na penzi a je součástí třetího pilíře důchodového systému. Penzijní připojištění vzniklo v roce 1994 vydáním zákona č. 42/1994 Sb., jako státem regulovaný spořící produkt dlouhodobého a relativně bezpečného ukládaní a zhodnocení peněžních prostředků. Novou smlouvu o Penzijním připojištění bylo možné sjednat do 30.11.2012. Penzijní připojištění stále existuje, pouze se úspory klientů účetně vyčlenily z penzijního fondu do Transformovaného fondu, který od 1.1.2013 spravuje penzijní společnost. Spoření i výplaty dávek se i nadále řídí původními podmínkami a zejména platným penzijním plánem.
Smlouvu o doplňkovém penzijním spoření je možné sjednat od 1.1.2013 a je dána zákonem č.427/2011 Sb. Doplňkové penzijní spoření je v zásadě staronová možnost spoření se státním příspěvkem a navazuje na penzijní připojištění. Příspěvky účastníka, zaměstnavatele a státní příspěvky jsou umisťovány do účastnických fondů, které obhospodařovává penzijní společnost.

Pokud účastník zemře a má naspořených 60 a víc měsíců a zároveň bylo účastníkovi 60 a víc let a uvedl ve smlouvě určenou osobu, pak má určená osoba nárok na jednorázové vyrovnání. Jednorázové vyrovnání je způsob výplaty prostředků z účtu účastníka, určená osoba obdrží naspořené úspory včetně státních příspěvků. Daní se zhodnocení a příspěvky zaměstnavatele (srážkovou daní). 

Pokud účastník zemře a má na smlouvě naspořených 1-59 naspořených měsíců a zároveň mu bylo měně než 60 let a uvedl na smlouvě určenou osobu, pak v tomto případě má určená osoba nárok na odbytné, vrací se státní příspěvky. Příspěvky zaměstnavatele a výnosy se daní.

Pokud neevidujeme určenou osobu a zároveň platí, že účastník má naspořených 60 a víc měsíců a zároveň má účastník 60 a víc let jdou prostředky do dědictví včetně státních příspěvků a příspěvků zaměstnavatele, podléhá dědické dani.

Pokud neevidujeme určenou osobu a zároveň má účastník naspořených 1-59 měsíců a má méně než 60 let jdou prostředky do dědictví bez státních příspěvků, podléhá dědické dani.

Pokud účastník zemře a má naspořených 1- 35 měsíců, má oprávněná osoba/y, pokud je uvedená ve smlouvě nárok na výplatu odbytného, tj. výplaty bez státních příspěvků (vyplácí se jednorázově).

Pokud účastník zemře a má naspořených 36 a více měsíců, má oprávněná osoba/y uvedená na smlouvě nárok na výplatu pozůstalostní penze, pokud je pozůstalostní penze ve smlouvě sjednaná, tj. výplata včetně státních příspěvků (penze se může vyplácet v rozmezí 5-12 let, 5-15 let nebo 1- 15 let. Záleží na penzijním plánu, dle kterého byla smlouva sjednaná a jakou dobu výplaty pozůstalostní penze si účastník sjednal).

Pokud není ve smlouvě sjednaná pozůstalostní penze, tak i když je uvedena oprávněná osoba, tak vzniká nárok pouze na odbytné.

Pokud na smlouvě není sjednaná oprávněná osoba/y stávají se finanční prostředky, bez ohledu na dobu spoření předmětem dědictví. Nárok na státní příspěvky dědicům nevzniká.

V případě sjednání starobní penze doživotní, úspory jsou vypláceny pouze do okamžiku úmrtí účastníka.

Zanechte nám Vaše telefonní číslo a my Vám zavoláme
Nevíte si s něčím rady nebo potřebujete pomoct při sjednání? Vždy Vám rádi pomůžeme! Zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám co nejdříve ozveme.

Děkujeme. Brzy se Vám ozveme!

Omluvte nás prosím, momentálně nejsme schopni zpracovat Váš požadavek.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

A verification E-Mail was sent to the following E-Mail addresses:

Kindly check the corresponding inbox for a verification E-Mail and verify it.

Opište text z obrázku. 60 sekund zbývá. Nemůžete rozeznat text?

Zavoláme vám
Zavolejte nám
Zavolejte na naši infolinku v období
Po-Pá 8:00 - 19:00.
 
+420 241 170 000
Napište nám
Potřebujete změnit kontaktní údaje, zjistit informace o Vaší smlouvě anebo nám třeba zaslat stížnost či pochvalu?
 
Napište nám
Navštivte nás
Allianz penzijní společnost, a. s.
Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8
 
Jak se k nám dostat