Pojištění MojeInvestice Aqua je sjednáno jako životní pojištění pro případ smrti, smrti úrazem nebo dožití, které obsahuje investiční složku.

Jednorázové investiční životní pojištění

  • životní pojištění pro případ smrti, smrti úrazem nebo dožití, které obsahuje investiční složku
  • díky 100% kapitálové ochraně* při smrti nebo dožití se konce pojištění vyplatíme pojistné plnění, které bude odpovídat minimálně zaplacenému pojistnému
  • střednědobý horizont investice 5 let

Global Water investiční strategie

  • nabízí participaci na zhodnocení indexu HVB GLOBAL WATER RISK CONTROL 6 Index
  • výkonnost indexu závisí na vývoji cen akcií nadnárodních společností podnikajících v odvětví zaměřených na vodní hospodářství
  • tyto společnosti působí jak na vyspělých, tak i na rozvíjejících se trzích
  • zahrnuje mechanismus, který omezuje kolísavost investice
  • mezi nejvýznamnějších 5 akcií k 31. srpnu 2021 patří American Water Works Co Inc., Xylem Inc., Veolia Environnement, Geberit AG a Halma.

Důležité vlastnosti shrnuje následující tabulka

Přejděte pro více informací

VSTUPNÍ VĚK POJIŠTĚNÉHO 0 – 80 let
POJISTNÁ DOBA 5 let
POČÁTEK/KONEC POJIŠTĚNÍ 22. 12. 2021 / 22. 12. 2026
KAPITÁLOVÁ OCHRANA PŘI DOŽITÍ 100 % nominální hodnoty *
KAPITÁLOVÁ OCHRANA PŘI SMRTI 100 % zaplaceného jednorázového pojistného
MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO 50 000 Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO neomezená
DAŇOVÉ ODPOČTY ano, při splnění zákonných podmínek
* V případě insolvenčního řízení z důvodu úpadku nebo hrozícího úpadku se kapitálová ochrana nevztahuje na neschopnost emitenta podkladového aktiva (UniCredit S.p.A.) splatit své závazky.
Účelem souhrnného ukazatele rizik je umožnit lepší pochopení rizika spojeného s potenciálními zisky a ztrátami investice. Zároveň je vodítkem pro určení úrovně rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými strukturovanými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že získáte zhodnocení, nebo utrpíte ztrátu v důsledku pohybů na finančních trzích a jak je pravděpodobné, že nebudeme schopni vyplatit pojistné plnění.
Najděte potřebné dokumenty společnosti Allianz pojišťovna, Allianz kontakt a Allianz penzijní společnost a AWP P&C SA nebo pojistné podmínky našich produktů.