Mimosoudní řešení sporů

Stížnosti a mimosoudní spory

V případě, že jste nebyli spokojeni se službami Allianz pojišťovny, a.s. nebo Allianz penzijní společnosti, a.s., se můžete pro řešení své záležitosti obrátit na adresu stiznosti@allianz.cz.

Zde naleznete formulář, který můžete vyplnit. Budeme mít jistotu, že uvedete veškeré podstatné náležitosti. Pokud zasíláte formulář elektronicky na výše uvedenou e-mailovou adresu, můžete žádost zaslat bez vlastnoručního podpisu (ten si v případě potřeby dodatečně vyžádáme). V papírové podobě prosíme zasílejte podepsaný dokument na adresu sídla společnosti, Ke Štvanici 656/3, Praha 8, 186 00.

Stížnosti se snažíme řešit obratem. V případě, že si záležitost vyžádá delší šetření, je maximální lhůta 30 dní.

Možnosti mimosoudního řešení sporů jsou:

Spory mezi spotřebitelem (Vámi) a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem z pojistné smlouvy životního pojištění lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím finančního arbitra (www.finarbitr.cz). Řízení před finančním arbitrem se řídí zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.

Spory mezi spotřebitelem (Vámi) a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem z pojistné smlouvy neživotního pojištění lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Spory mezi spotřebitelem (Vámi) a penzijní společností nebo zprostředkovatelem ze smlouvy týkající se jakéhokoli produktu poskytovaného penzijní společností lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Spory mezi spotřebitelem (Vámi) a pojistitelem z pojistné smlouvy sjednané on-line (přes internetové stránky či jiným elektronickým prostředkem), stejně tak jako spory mezi spotřebitelem (Vámi) a penzijní společností ze smlouvy týkající se jakéhokoli produktu poskytovaného penzijní společností sjednané on-line, lze také řešit prostřednictvím Platformy pro řešení sporů on-line zřízené Evropskou komisí (www.ec.europa.eu/consumers/odr). Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu je řešením sporů v neživotním pojištění pověřena také Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. (www.ombudsmancap.cz).