RodinaŠkoda na vozidle?
Poradíme, jak ji lehce vyřešit.


Nabourali jste? Řešíte u Vašeho vozidla krádež, vandalismus nebo požár? Stát se součástí nehody nebo mít jinou škodu, je nepříjemné samo o sobě. Naším cílem proto je, abychom Vám řešení škodních událostí co nejvíce ulehčili. Záleží nám na tom, abyste byli s průběhem i výsledkem likvidace maximálně spokojeni. Na co si tedy dát pozor? A jak předejít zbytečným potížím? To Vám prozradí následující desatero.

Ikonka - mobil v ruce
Pozdní nahlášení škody může zkomplikovat šetření, škoda nemusí být prokázána, což může mít za následek snížení či neposkytnutí pojistného plnění. Škodu proto nahlaste ideálně do 24 hodin od jejího vzniku.
Ikona dokument
Čím dříve vše doložíte, tím dříve můžeme vyplatit pojistné plnění. Doklady, které potřebujeme k šetření, Vám vždy sdělíme po nahlášení škodní události. Nejčastěji budeme potřebovat foto poškozeného vozidla, kopie policejních zpráv nebo záznam o dopravní nehodě podepsaný oběma účastníky.
Ikona - bublina
Naši zaměstnanci i obchodní zástupci mají s řešením škod bohaté zkušenosti. Proto Vám rádi poradí, jak u škodní události postupovat a zodpoví Vaše případné dotazy.
Ikona - check
Pojistná smlouva je pro nás i pro Vás závazná. Může obsahovat specifická ustanovení nebo Vám ukládat povinnosti. Jako příklad můžeme uvést povinnost umožnit prohlídku poškozeného vozidla či majetku, využívání smluvních servisů pojistitele či výpočet pojistného plnění nikoliv dle faktury, ale výhradně rozpočtem. Jejich nedodržení totiž může mít za následek snížení nebo neposkytnutí pojistného plnění. Dokumenty naleznete zde.
Ikona - klíč
Při opravě ve smluvních servisech Allianz máte jistotu, že jsou účtované náklady odpovídající a pojišťovna je bude akceptovat. Navíc servis s námi vše vyřeší za Vás.
Ikona - plus
Díky ověření Vás nepřekvapí, jak bude postupováno při výplatě pojistného plnění a zda a jakou částkou se budete podílet na náhradě škody. Například základní spoluúčast u havarijního pojištění se může zvýšit při nevyužití smluvního servisu pojistitele, či pokud neabsolvujete prohlídku při vstupu vozidla do pojištění typu VINFOTO (vždy dle ujednání ve smlouvě).
Ikona - vykřičník
Plnou moc udělte jen ověřenému a důvěryhodnému subjektu. Počítejte s tím, že za Vás dělá v rámci uplatňování nároku na pojistné plnění veškerá rozhodnutí, následky však pocítíte Vy. Pozor si dejte především na tzv. „lovce nehod“, kteří využívají motoristy v tísni po nehodě a dávají jim podepsat plnou moc za účelem uplatňování nepřiměřených nákladů u pojišťoven. Tyto náklady však hradit nemůžeme, a tak by nakonec šly z Vaší peněženky.
Ikona - bublina otazník
Potřebujete být pojízdní a někdo Vám tvrdí, že na náhradní vozidlo máte automaticky nárok. Že pojišťovna musí všechny náklady vždy uhradit. Není to pravda. U havarijního pojištění jsou podmínky nároku na náhradní vozidlo upraveny ve smlouvě a pojistných podmínkách, u povinného ručení může pojišťovna uhradit jen účelné a nutně vynaložené náklady a to navíc za předpokladu, že mobilitu není možné zajistit jiným způsobem.
Ikona - odtah
Přestože dbáme na to, aby naše produkty poskytovaly nejširší pojistné krytí, pojištění nekryje veškeré škody, které se mohou stát. Počítejte prosím s tím, že o výsledku pojistné události Vás může informovat jen a pouze likvidátor na základě doložených dokumentů a závěru z provedeného šetření.
Ikona - mince
Pojišťovna může akceptovat pouze obvyklé, odůvodněné a účelně vynaložené náklady. Postupujte prosím také tak. Může se totiž stát, že některé náklady nebudou předmětem pojistného plnění a budete si je pak muset hradit sami.