Shape Created with Sketch. 241 170 000

Stížnosti a mimosoudní spory

V případě, že jste nebyli spokojeni se službami Allianz pojišťovny, a.s. nebo Allianz penzijní společnosti, a.s., se můžete pro řešení své záležitosti obrátit na adresu stiznosti@allianz.cz či přímo na vedoucí oddělení stížností paní Mgr. Renátu Arnoštovou: renata.arnostova@allianz.cz.

Stížnosti se snažíme řešit obratem. V případě, že si záležitost vyžádá delší šetření, je maximální lhůta 30 dní.

Možnosti mimosoudního řešení sporů jsou:

Spory mezi spotřebitelem (Vámi) a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem z pojistné smlouvy životního pojištění lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím finančního arbitra (www.finarbitr.cz). Řízení před finančním arbitrem se řídí zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.

Spory mezi spotřebitelem (Vámi) a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem z pojistné smlouvy neživotního pojištění lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Spory mezi spotřebitelem (Vámi) a penzijní společností nebo zprostředkovatelem ze smlouvy týkající se jakéhokoli produktu poskytovaného penzijní společností lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Spory mezi spotřebitelem (Vámi) a pojistitelem z pojistné smlouvy sjednané on-line (přes internetové stránky či jiným elektronickým prostředkem), stejně tak jako spory mezi spotřebitelem (Vámi) a penzijní společností ze smlouvy týkající se jakéhokoli produktu poskytovaného penzijní společností sjednané on-line, lze také řešit prostřednictvím Platformy pro řešení sporů on-line zřízené Evropskou komisí (www.ec.europa.eu/consumers/odr).

Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu je řešením sporů v neživotním pojištění pověřena také Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú.(www.ombudsmancap.cz).

nahoru