Allianz pojišťovna
24 hours helpline: 241 170 000

Pojištění bytových domů

Na trhu pojistného krytí nemáme konkurenci

Na trhu pojistného krytí nemáme konkurenci

Možnosti sjednání

Konzultace osobně

K čemu slouží pojištění bytových domů?

Pojištění bytových domů hradí vzniklé škody na Vašem majetku.

Život přináší rizika každý den. Může Vás překvapit prasklé vodovodní potrubí, krupobitím poškozená střecha či zatopený sklep.

Naše pojištění majetku vyřeší všechny tyto situace.

Výhody pojištění

Uhradíme Vám nejvíce druhů škod na trhu.

MÁME NEJŠIRŠÍ KRYTÍ NA TRHU

Uhradíme Vám nejvíce druhů škod na trhu.

Více informací

Pokud budete mít škodu, která není v rozsahu pojištění Exkluziv, ale je pojištěná v pojištění budovy jiné pojišťovny v ČR, tak Vám ji uhradíme.

Nyní nově také kryjeme riziko ztráty nájemného.

UHRADÍME I ZTRÁTU NÁJEMNÉHO

Nyní nově také kryjeme riziko ztráty nájemného.

Více informací

V případě, že se stane Váš byt v domě neobyvatelný (např. ohněm), pak Vám (jste-li vlastník) uhradíme škodu vzniklou ztrátou nájemného (podle doby, po kterou byl byt neobyvatelný).

Částečné škody na budovách hradíme v cenách nových věcí.

ŠKODY HRADÍME V POŘIZOVACÍCH CENÁCH

Částečné škody na budovách hradíme v cenách nových věcí.

Více informací

Při částečných škodách na Vaší budově Vám uhradíme opravu v nových cenách.

A to bez ohledu na stáří a opotřebení stavby. Například pokud se Vám při škodě zcela zničí okno, zaplatíme Vám nové.

Pojištění budovy a movitého majetku ve vlastnictví pojištěného bytového družstva nebo SVJ

Proti čemu můžete bytový dům pojistit?

  Normal Optimal Exkluziv
Požár; výbuch; imploze; úder blesku; pád letadla ano ano ano
Vichřice, krupobití; voda z vodovodního zařízení ano ano ano
Krádež vloupáním, loupež; ano ano ano
Povoděň, záplava; sesuv půdy, zemětřesení   ano ano
Tíha sněhu; pád předmětů   ano ano
Náraz vozidla; mráz; rozbití skla   ano ano
Rázová vlna nadzvukových letadel     ano
Znečištění kouřem; atmosférické srážky     ano
Voda z kanalizace; zkrat v elektromotorech     ano
Přepětí, podpětí; vandalismus; poškození fasády     ano
Chybná funkce sprinkleru; ztráta vody, ztráta nájemného     ano

Pojištění odpovědnosti

Můžete si u nás pojistit výkon vlastnictví bytového domu, tzn. škody, za které je odpovědný vlastník domu.

Pojištění se vztahuje:

 • Na náhradu:
  • Újma při ublížení na zdraví a při usmrcení.
  • Škody na věci.
  • Jiné újmy na jmění, zejména ztráta na výdělku, ušlý zisk.
      Můžete si vybrat limit plnění
  1 mil. Kč - 20 mil. Kč
 • Na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou, tzv. regres.
 • Na úhradu dávek nemocenského pojištění vyplácených na území ČR, tzv. regres.
 • Na náhradu soudních výloh proti neoprávněně vzneseným nárokům.

Jak sjednat pojištění

Přijďte k nám na pobočku nebo si dohodněte schůzku s naším poradcem.

Naši poradci jsou skutečnými odborníky v oblasti pojištění, poskytují kompletní klientský servis a na základě pojistného plánu připraví pro každého klienta optimální nabídku nejlépe vyhovující jeho stávající situaci.

 • Připravíme Vám pojištění šité na míru
 • Poskytneme Vám profesionální poradenství

Kam dál?

nahoru