Shape Created with Sketch. 241 170 000
ENG
Pro lidi
Pro firmy

Pojištění odpovědnosti

Nikdy nevíte, jakou škodu způsobíte

Vaše chyby půjdou na náš účet. V osobním životě i v práci

Každému se může stát, že svým chováním způsobí škodu někomu dalšímu. Zodpovědnost většinou nemáte jen za sebe, ale také za své děti a zvířata. V lepším případě někomu způsobíte majetkovou škodu, tedy například kus Vaší střechy spadne na něčí auto, pračka vytopí sousedy, dítě rozbije zboží v obchodě. V horším případě to může být škoda na zdraví, pokud omylem někoho srazíte na lyžích, kole, váš pes pokouše souseda, kus spadlé střechy někoho zraní apod. V takových situacích za Vás pojištění pokryje škody, za které nesete odpovědnost.


Pojištění odpovědnosti se vždy sjednává společně s pojištěním majetku. Cenu si můžete spočítat online během několika minut.

Kromě pojištění občanské odpovědnosti si můžete sjednat i pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli. Poškodíte-li svým zanedbáním firemní počítač, drahý stroj, služební auto, podle platných zákonů po Vás zaměstnavatel může požadovat odškodnění až do výše 4,5 násobku Vašeho průměrného hrubého platu. Pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli za Vás v případě těchto škod uhradí náklady. Můžete si ho sjednat společně s pojištěním majetku online během několika minut.

Výhody pojištění odpovědnosti u Allianz:

 • Pojištění se vztahuje na Vás a všechny další osoby, které s Vámi žijí ve společné domácnosti.
 • Pojištění si můžete poskládat libovolně podle toho, čeho se obáváte nejvíce.
 • Pojistíme odpovědnost v běžném životě i v práci.
 • Cenu pojištění zjistíte online během několika minut.

 

Co si můžete pojistit?

Velká hrozba Velká hrozba je základ pojištění odpovědnosti. Chrání Vás před nejzávažnějšími problémy. V rámci Velké hrozby jste chráněni při újmách způsobených Vaší běžnou každodenní činností mimo pracoviště, chodem Vaší domácnosti (například vytopení souseda vodou z pračky), rekreačním sportem (včetně používání malých plavidel) a při újmách způsobených Vaším mazlíčkem (pozor, pro některá zvířata je nutné sjednat připojištění chovatel, více informací najdete v pojistných podmínkách).
Regres zdravotní pojišťovně Pojištění regresu zdravotní pojišťovny Vám pomůže, pokud po Vás bude zdravotní pojišťovna požadovat náhradu prostředků vynaložených na léčení osoby, které jste způsobili újmu. To se Vám může stát, pokud bude újmu řešit policie a prokáže zaviněné protiprávní chování.
Můj dům Toto pojištění Vám pomůže, pokud někomu vznikne újma spojená s provozem Vašeho domu – tedy například, když mu Vaší nedbalostí na auto spadne taška ze střechy. Pozor, pojištění se vztahuje pouze k nemovitosti, která Vám patří a kterou trvale obýváte.
Moje domy Toto pojištění Vám pomůže, pokud někomu vznikne újma spojená s provozem Vašeho domu nebo bytu, ve kterém sami nebydlíte a trvale ho obývá někdo jiný – nájemník, rodiče apod. Např. Ve Vaší podlaze praskne potrubí a vytopí se nejen nájemník, ale i další byty.
Chovatel Toto pojištění Vám pomůže, pokud někomu vznikne újma spojená s chovem hospodářských zvířat. Hospodářskými zvířaty máme na mysli koně, skot, ovce, kozy a další větší zvířata tradičně chovaná na statcích. Krom hospodářských zvířat se připojištění chovatel vztahuje také na chov dvou a více psů.
Zbraně Toto pojištění Vám pomůže, pokud někomu vznikne újma v souvislosti s Vaší legálně drženou zbraní používanou k soukromým účelům. Pojištění se nevztahuje na újmy způsobené při výkonu práva myslivosti.
Pro zaměstnance Podle platných zákonů po Vás zaměstnavatel může v případě újmy požadovat odškodnění až do výše 4,5 násobku Vašeho průměrného hrubého platu. Pokud tedy například rozbijete firemní notebook nebo pracovní stroj, toto pojištění za Vás uhradí náklady. Můžete si zvolit i variantu, kdy za Vás budeme hradit také škody na autě spojené s dopravní nehodou vozidla zaměstnavatele. Toto pojištění platí vždy na celém území Evropského hospodářského prostoru.

 

Nejčastější otázky

 • Kde najdu pojistné podmínky a další dokumenty?

  Všechny dokumenty týkající se pojištění majetku a odpovědnosti najdeze zde.

 • Jaký je rozdíl u profesní odpovědnosti a odpovědnosti z běžného občanského života?

  Odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli se vztahuje na škody a újmy, které způsobíte v práci, zaměstnavatel po Vás může požadovat až 4,5 násobek Vaší mzdy. Odpovědnost z běžného občanského života se týká běžné činnosti ve Vašem životě, když zrovna nejste v práci.

 • Chrání mě Vaše pojištění odpovědnosti i v zahraničí?

  Ano, pokud si zvolíte rozšířenou platnost na celou Evropu.

Kam dál?

nahoru