Shape Created with Sketch. 241 170 000

Časté dotazy

Nejčastější dotazy k autopojištění

 • Jakým způsobem je možné doložit bezeškodní průběh ke smlouvě?

  Data o Vašem bezeškodním průběhu jsou evidovány v databázi České kanceláře pojistitelů, kam mají přístup všechny pojišťovny nabízející zákonné pojištění.

 • Jakým způsobem je možné podat žádost o ukončení pojistné smlouvy?

  Pojistnou smlouvu je možné ukončit pouze na základě písemné žádosti pojistníka. Žádost je možné zaslat elektronickou formou na emailovou adresu info@allianz.cz nebo poštou na adresu pojišťovny, případně navštívit jakoukoliv pobočku Allianz pojišťovny.

 • Kdo může řídit pojištěné vozidlo? Uhradí pojišťovna škodu, když způsobí škodu řidič, který není ve smlouvě veden jako držitel vozidla?

  Pojištění se vztahuje na vozidlo a řidičem může být osoba s platným řidičským průkazem, která využívá vozidlo se souhlasem vlastníka vozu.

Nejčastější dotazy k pojištění majetku

 • Jak mohu změnit místo pojištění při získání čísla popisného po kolaudaci nemovitosti?

  Změnu je nutné nahlásit písemnou formou s podpisem pojistníka. Žádost je možné zaslat elektronickou formou na emailovou adresu info@allianz.cz nebo poštou na adresu pojišťovny, případně navštívit jakoukoliv pobočku Allianz pojišťovny.

 • Jakým způsobem je možné podat žádost o ukončení pojistné smlouvy? Co je nutné doložit při ukončení pojistné smlouvy z důvodu prodeje nemovitosti či bytu?

  Pojistnou smlouvu je možné ukončit pouze na základě podepsané písemné žádosti pojistníka. Žádost je možné zaslat elektronickou formou na emailovou adresu info@allianz.cz nebo poštou na adresu pojišťovny, případně navštívit jakoukoliv pobočku Allianz pojišťovny. K výpovědi je nutné doložit kopii kupní smlouvy nebo výpis z katastru nemovitostí, případně protokol o předání bytu.

 • Je nutné ukončit pojištění domácnosti v případě stěhování?

  V pojistné smlouvě lze změnit místo pojištění na základě sepsaného změnového formuláře s Vaším obchodním zástupcem.

 • Kde lze ověřit zaplacenost pojistné smlouvy?

  Zaplacenost pojistné smlouvy lze ověřit na následujícím odkazu: https://www.allianz.cz/pro-klienty/zaplacenost-pojistky/

Nejčastější dotazy k cestovnímu pojištění

 • Jak postupovat při pojistné události?

  Zavolejte nám na číslo + 420 241 170 000 a domluvíme konkrétní postup. Zpravidla bude potřeba zajistit dokumenty od lékaře, policie, dopravce apod.

 • Jak prodloužit pojištění nebo změnit termín?

  Pro změnu nebo nové sjednání zavolejte na číslo + 420 241 170 000 nebo se stavte na nejbližší pobočce. Krátkodobé pojištění jde prodloužit nejpozději v poslední den trvání již sjednaného pojištění. Roční pojištění nelze prodloužit a musí být sjednáno nové. Nejrychleji sjednáte nové pojištění online.

 • Proč cestovní pojištění, když jsme v Evropské unii?

  Členství v Evropské unii zaručuje občanům České republiky při pobytu v jiné členské zemi právo na stejnou péči, jako mají tamní občané.  V praxi to však znamená, že v případě onemocnění nebo úrazu hradí občané České republiky spoluúčast podle pravidel platných v dané zemi.

  Nárok na zdravotní péči se navíc vztahuje jen na veřejná zdravotnická zařízení. Netýká se soukromých zdravotnických zařízení ani ordinací soukromých lékařů. Součástí běžného pojištění není ani úhrada zdravotního transportu zpět do vlasti nebo repatriace tělesných ostatků.

  Proto je nutné sjednat si kvalitní cestovní pojištění, abyste nemuseli mít strach, že se vrátíte z dovolené s vysokými účty za léky nebo léčbu, které Vám nebudou proplaceny. Nevyplatí se ani spoléhat na pojištění k platební kartě – jeho omezené limity pokryjí jen zcela základní ošetření.

Nejčastější dotazy k penzijním produktům

 • Jak je možné oznámit změnu výše příspěvku či adresy?

  Jakoukoliv změnu na smlouvě o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření je nutné zaslat písemnou formou s podpisem účastníka. Žádost můžete zaslat naskenovanou v příloze e-mailu, navštívit některou z našich poboček, případně odeslat poštou na adresu penzijní společnosti. Formuláře jsou k dispozici na následujícím odkazu.

  http://www.allianz.cz/vse-o-allianz/penzijni-spolecnost/casto-hledane/dokumenty-ke-stazeni.html

 • Jakým způsobem je možné podat žádost o ukončení smlouvy?

  Vaši žádost nám zašlete poštou na adresu penzijní společnosti nebo můžete navštívit některou z našich poboček.

 • Kdy je splatný příspěvek, aby bylo možné nárokovat státní příspěvek?

  Příspěvek účastníka je splatný vždy v průběhu kalendářního měsíce, na který je určen a nelze jej zasílat zpětně.

 • Kdy jsou na mé spoření připisovány státní příspěvky?

  Státní příspěvek je připisován vždy jednou za uplynulé čtvrtletí, a to zpětně.

nahoru